În ziua de vineri 27 octombrie 2023, a avut loc  CONFERINȚA NAȚIONALĂ A A.G.M.V.R. în Amfiteatrul “Alexandru Locusteanu” al Facultății de Medicină Veterinară din București.

Ordinea de zi a fost următoarea:

  1. Deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale și confirmarea caracterului ei statutar.

Mesajele invitaților din partea autorităților profesionale centrale.

  1. Raportul Președintelui și al Biroului Executiv în exercițiu privind activitatea desfășurată în perioada 2018 – 2023.
  2. Raportul Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar–contabilă a Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România, desfășurată în perioada 2018 – 2023.
  3. Alegerea Președintelui A.G.M.V.R.
  4. Alegerea membrilor Biroului Executiv și a Comisiei de Cenzori pentru următoarea perioadă de 4 ani: 2023 – 2027. Atribuirea funcțiilor în Biroul Executiv și în Comisia de Cenzori. Constituirea Consiliului Asociației Generale.
  5. Închiderea lucrărilor Conferinței Naționale.

În deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale, Președintele AGMVR în exercițiu – Prof. univ. Dr. Codreanu Mario Darius a salutat prezența invitaților din partea autorităților profesionale centrale, a celor 45 de delegați din 34 de filiale județene ale Asociației – reprezentând  80% din totalul de 56 delegați ai celor 43 de filiale ale AGMVR, confirmându-se astfel caracterul statutar al Conferinței Naționale.

Au urmat luările de cuvânt și mesajele de salut ale invitaților la Conferința Națională: Dr. Bociu Alexandru Nicolae – Președinte Secretar de Stat al ANSVSA, Dr. Manea Romeo – Președintele Federației Sindicale a Veterinarilor din România și Dr. Băloi Samir –Președintele Federației Patronatelor Medicilor Veterinari din România.

După prezentarea Raportului Președintelui și al Comisiei de Cenzori – în exercițiu, aprobate în unanimitate de cei 45 de delegați prezenți, s-a trecut la alegerea noului Președinte al AGMVR, a Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori pentru următoarea perioadă de 4 ani.

 

NOUA CONDUCERE a A.G.M.V.R. pentru perioada 2023–2027 este următoarea:

 

BIROUL EXECUTIV:

Președinte AGMVR:  Prof. univ. Dr. CODREANU  MARIO  DARIUS  (București)

Prim Vicepreședinte: Prof. univ. Dr. BĂRĂITĂREANU  STELIAN  (București)

Vicepreședinte:          Dr. RETEA  COSTICĂ  (Dolj)

Vicepreședinte:          Dr. DELIU  LUMINIȚA  (Vrancea)

Secretar Științific:      Prof. univ. Dr. MARCUS  IOAN  (Cluj)

Membri:                       Dr. DINESCU  CORNELIA  (Argeș)

Dr. IORDACHI  IOAN  (Bacău)

Membri supleanți:      Dr. DUMUȚA  NICOLAE  (Satu Mare)

Dr. BANU  LILIAN  (Ilfov)

COMISIA DE CENZORI:

Președinte:                 Dr. TERTIȘ  MARINELA  OFELIA  (Tulcea)

Membri:                       Conf. univ. Dr. NICOLAE  ȘTEFAN  (București)

Dr. PETRE  BOGDAN  (Prahova)

Membru supleant:      Dr. GUȚĂ  MARINEL  (Dolj)