Redacţia Jurnalului Medical Veterinar se găseşte la Sediul central al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, în incinta Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti,
Spl. Independenţei 105, sector 5, cod poştal 050097, Tel. 021 319 4492 / 021 319 4493

Redactor Şef:  Prof. univ. Dr. Mario CODREANU

Redactor Şef Adj.:  Conf. univ. Dr. Alexandru DIACONESCU

Secretar de Redacţie:  Prof. univ. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU

Colaboratori: Prof. univ. Dr. Ştefan NICOLAE,  Prof. univ. Dr. Dumitru MILITARU,
Dr. Costică RETEA,  Prof. univ. Dr. Ioan MARCUS,  Prof. univ. Dr. Gheorghe SOLCAN,
Prof. univ. Dr. Sorin MORARIU, Dr. Valerica CONSTANTINESCU, Dr. Mădălina IACOBESCU

Design grafică /DTP: Ing. Dan OLARU

Abonamente:  6 numere tipărite– 35 LEI (în ţară) / 15 EUR (în străinătate)