ANIVERSARE

Constituirea Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) a fost enunțată ca una dintre rezoluțiile celui de al III-lea Congres Național de Medicină Veterinară, care a avut loc în perioada 19 – 21 mai 1913 la București.

Celelalte deziderate au constat în transformarea Școlii Superioare de Medicină Veterinară în Facultate și introducerea ei în învățământul universitar (realizată prin Lege în 1921) și unificarea serviciilor veterinare de stat într-o singură Direcție Generală (decretată în anul 1919).

În cadrul Congresului a fost reluată ideea înființării și organizării Asociației Generale, care să cuprindă toți medicii veterinari din țară, având în vedere faptul că activitatea Societății de Medicină Veterinară (SMV) înființată în 1871, era preponderent științifică și se limita la nivelul Bucureștiului și a împrejurimilor sale. De asemenea, înființarea AGMVR era necesară pentru “a apăra mai bine interesele Corpului veterinar, urmând a se ocupa nu numai de problemele științifice – care intrau în preocupările SMV, ci și de problemele profesionale și de ajutorare a membrilor săi, iar Biroul Executiv al Asociației urma să judece problemele de resort profesional” (deontologice) din țară.

Drept urmare, în ziua de 29 iunie 1914 Profesorul Alexandru Locusteanu a condus Ședința de constituire a AGMVR, pentru care și-au trimis adeziunile 138 de medici veterinari din toată țara, constituind un număr impresionant pentru acele timpuri în care numărul medicilor veterinari era mic.

S-a votat Statutul Asociației și s-a ales primul Comitet de conducere al acesteia. Profesorul Alexandru Locusteanu a fost ales primul Președinte al AGMVR, mandat pe care l-a onorat până la 9 februarie 1920.

După terminarea primului război mondial, prin Decretul Lege nr. 3298 / 4 august 1919 al regelui Ferdinand I, AGMVR a fost recunoscută ca persoană juridică.

Societatea de Medicină Veterinară și-a continuat activitatea în paralel cu AGMVR, până în anul 1949 când ambele organizații au fost interzise de regimul comunist venit la putere.

 

În ciuda perioadei prezente mai puțin faste prin care trecem cu toții inclusiv în activitatea profesională, sunt mândru să rememorez evenimentele enunțate mai sus, înfăptuite de înaintașii noștri tot în vremuri de restriște, înaintea izbucnirii primului război mondial.

De asemenea, îmi face plăcere să aduc acele momente în atenția colegilor, mai tineri, care nu le-au cunoscut sau a celor care poate le-au uitat, mai ales că acestea reprezintă de fapt certificatul de naștere al Asociației noastre, care în ziua de 29 iunie a.c. a împlinit 106 ani de la înființare și care va continua mulți ani de acum încolo să se implice activ în promovarea și susținerea profesiei medicale veterinare prin atributele sale statutare, pentru ridicarea nivelului științific și dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi.

 

Prof. univ. Dr. Mario Codreanu
Președinte al AGMV