Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) s-a constituit la 29 iunie 1914 – în cadrul Societăţii de Medicină Veterinară înfiinţată din 1871 -, fiind recunoscută ca persoană juridică, după primul război mondial, la 4 august 1919 prin Decretul Lege nr. 3298 al Regelui Ferdinand I.
După mai bine de 1 an de la cel de al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, în ziua de 29 iunie 1914 – a avut loc Şedinţa de constituire a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, condusă de Profesorul Alexandru LOCUSTEANU, la care şi-au trimis adeziunile 138 de medici veterinari din ţară.
Asociaţiei i-au revenit problemele profesionale, de ajutorare şi de deontologie, funcţionând în paralel cu Societatea de Medicină Veterinară – care a rămas să se ocupe de problemele ştiinţifice.

Primul Comitet de conducere al Societăţii:

Preşedinte:         Mauriciu KOLBEN
Vicepreşedinte:   Ion POPESCU
Secretari:           I. GEORGESCU şi G. JOCU

Preşedinţii Societăţii de Medicină Veterinară – de la înfiinţare până în 1920, au fost:

Mauriciu KOLBEN,  Alexandru LOCUSTEANU,  Ion POPESCU,  Constantin GAVRILESCU,  Gheorghe UDRISKI,  Ion D. POENARU,  Ioan ATHANASIU  şi  Paul RIEGLER.

Primul Comitet de conducere al Asociaţiei Generale
:

Preşedinte:          Alexandru LOCUSTEANU
Vicepreşedinte:    Paul RIEGLER
Secretar general: Gheorghe MANOLESCU

Prof. Alexandru LOCUSTEANU a fost primul Preşedinte al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, de la constituirea ei la 29 iunie 1914 până la 8 februarie 1920.

Preşedinţii Societăţii şi Asociaţiei în perioada 1921-1948 :

SOCIETATEA
DE MEDICINĂ VETERINARĂ
ASOCIAŢIA GENERALĂ
A MEDICILOR VETERINARI 
1921-1935   Paul RIEGLER 1921-1924   Ion D. POENARU
1935-1936   Ion D. POENARU 1924-1926   Gheorghe UDRISKI
1937-1938   Gheorghe UDRISKI 1926-1931   Constantin MOTAŞ
1939            Ion D. POENARU 1931-1939   Gh. IONESCU-BRĂILA
1940-1943   Gh. IONESCU-BRĂILA 1940-1943   Radu VLĂDESCU
1943-1944   Alexandru CIUCĂ 1943-1945   Alexandru VECHIU
1945-1946   Radu VLĂDESCU 1946-1948   Gheorghe NICHITA
1947-1948   Mihail FĂLCOIANU

În 1949, activitatea Asociaţiei şi a Societăţii a fost suspendată / interzisă de către regimul comunist, măsură aplicată la toate organizaţiile profesionale.
La 15 mai 1971, cu aprobarea Consiliului de Miniştri, s-a reluat activitatea Societăţii de Medicină Veterinară – fiind greşit considerată atunci, ca „reînfiinţare” a Societăţii.

Atunci a avut loc „Conferinţa pe ţară a Societăţii de Medicină Veterinară” – denumită ulterior al V-lea Congres Naţional.

Preşedinţii Societăţii după 1971:   Octavian VLĂDUŢIU  (1971-1977)
 Valentin POPOVICI   (1977-1989)

La 17 ianuarie 1990 – în cadrul unei „Conferinţe Extraordinare a Societăţii de Medicină Veterinară” s-a stabilit schimbarea denumirii Societăţii în „Asociaţia Medicilor Veterinari din România” (AMVR), ceeace a constituit de asemenea o greşeală, neţinându-se seama de Asociaţia Generală care în 1949 a fost suspendată şi nu desfiinţată.

Abia la cel de al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară – de la Voineasa, Consiliul Naţional al AMVR întrunit la 24 octombrie 1997, a hotărât ca Asociaţia să revină la denumirea de la început şi să se numească „Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România” (AGMVR). Noul Statut – valabil şi astăzi -, s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – pentru înregistrarea modificării denumirii şi Statutului Asociaţiei.

Preşedinţii Asociaţiei după 1989:   Sabin GHERGARIU     (1990-1992)
                                                          Constantin ŞTIRBU   (1992-1996)
                                                          Horaţiu OLARU          (1996-2018)

        Mario CODREANU      (2018-prezent)

La cel de al VI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară – de la Sinaia, din 25-28 octombrie 1994, s-a hotărât ca 15 MAI să fie „Ziua Naţională a Medicului Veterinar”, având în vedere evenimentele profesionale deosebite care au avut loc la această dată, în decursul anilor:
15 MAI 1861 – Prima Şcoală Veterinară în România;
15 MAI 1871 – Înfiinţarea Societăţii de Medicină Veterinară;
15 MAI 1971 – Reluarea după 100 de ani, a activităţii Societăţii de Medicină Veterinară;
15 MAI 1990 – Înfiinţarea direcţiilor sanitare veterinare judeţene în structura primei Direcţii Generale Sanitare Veterinare.