Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) este o organizaţie ştiinţifică, profesională şi apolitică, cu o îndelungată tradiţie, având 100 de ani de existenţă şi peste 4000 de membri.
Încă de la început, scopul Asociaţiei a fost „să contribuie la progresul artei şi ştiinţei veterinare în România”, care de-a lungul anilor s-a regăsit în toate formele ei statutare. În prezent, obiectivele şi atribuţiile sunt cuprinse în Statutul adoptat la Conferinţa Naţională a Asociaţiei din 28 octombrie 1998. AGMVR este membru al Asociaţiei Mondiale Veterinare (WVA) din anul 1971, calitate preluată de la Societatea de Medicină Veterinară care şi-a reluat activitatea la 15 mai 1971. De asemenea, Asociaţia Generală este membru al Federaţiei Veterinarilor din Europa (FVE) din 28-29 mai 1998.
În 1991 a avut colaborări profesionale deosebite, cu Organizaţia „Veterinaires Sans Frontieres” (VSF), după care în iunie 1992 a participat ca membru fondator la constituirea Organizaţiei „Cooperation et Echanges Veterinaires Est-Ouest” (CEVEO) din Lyon, Franţa.
AGMVR este membru fondator al „Asociaţiei Veterinare din Balcani şi zona Mării Negre” (BaBSeVA) din 1992, împreună cu asociaţiile din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia şi Rusia. În mai 1991 – prin Dr. Horaţiu Olaru – a participat la constituirea Asociaţiei Veterinare Francofone – care a avut loc la Şcoala Naţională Veterinară de la Alfort – Paris.
Cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înfiinţarea primei şcoli de medicină veterinară de la Lyon în 1761, s-a lansat Iniţiativa „Vet 2011”. Comitetul Naţional constituit pentru coordonarea acţiunilor şi manifestărilor profesionale în perioada 2010-2011, a fost condus de AGMVR.