În ziua de vineri 8 decembrie 2023, a avut loc  CONSILIUL NAȚIONAL AL A.G.M.V.R. în Amfiteatrul Roșu, Biblioteca U.S.A.M.V. Cluj-Napoca.

Ordinea de zi a fost următoarea:

 1. Stabilirea componenței comisiilor pe domenii de activitate.
 2. Informare privind situația numărului actual de membri din cadrul filialelor AGMVR.
 3. Stadiul derulării Programului de Pregătire și Dezvoltare Profesională Continuă 2023..
 4. Colaborarea AGMVR – ANSVSA..
 5. Prezentarea situației financiare la nivelul filialelor AGMVR la data de 30.11.2023..
 6. Situația afilierii și plății cotizațiilor FVE și WVA.
 7. Situația alegerilor la nivelul filialelor. Prezentarea noilor Președinți aleși.
 8. Publicațiile AGMVR
 9. Propuneri de organizare al celui de al XIII-lea Congres Național de Medicină Veterinară.
 10. Diverse

 


In cadrul ședinței au fost stabilite comisiile de specialitate ale AGMVR:

 1. Comisia pentru pregătire profesională și publicații

Coordonator – Prof. univ. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU (București, Prim Vicepreședinte AGMVR)

Președinte – Conf.univ.Dr. Alexandru DIACONESCU (București)

Secretar – Șef lucr. Dr. Valerica CONSTANTINESCU (București)

Membri – Dr. Cristian Mihai ȚUCĂ (Mureș)

Dr. Adrian COMĂNICIU (Bihor)

Dr. Costel NIȚĂ (Vaslui)

 1. Comisia pentru manifestări științifice, social – culturale

     Coordonator – Dr. Luminița DELIU (Vrancea, Vicepreședinte AGMVR)

Președinte – Dr. Alin Flavius NICOARĂ (Timiș)

Secretar – Dr. Cătălin NICOLAE (București)

Membri –  Prof. univ. Dr. Dan DRUGOCIU (Iași)

Dr. Corneliu GENES (Neamț)

 1. Comisia pentru probleme organizatorice și legislative

     Președinte / Coordonator – Dr. Costică RETEA  (Dolj, Vicepreședinte AGMVR)

Secretar – Dr. Marinela Ofelia TERTIȘ (Tulcea)

Membri – Dr. Adrian UDROIU (Prahova),

Dr. Gabriela MIHALACHE (Harghita)

Conf. univ. Dr. Ștefan NICOLAE (București)

 1. Comisia pentru relații interne și internaționale

     Coordonator – Prof. univ. Dr. Mario CODREANU (București, Președinte AGMVR)

Președinte – Dr. Nicolae DUMUȚA (Satu Mare)

Secretar – Dr. Liviu ȚERMURE (Bistrița Năsăud)

Membri – Dr. Diana CRISTESCU (Constanța)

Prof. univ. Dr. Sorin MORARIU (Timiș)

Dr. Daniela Alina OLTEANU (Covasna)