Se convoacă CONSILIUL A.G.M.V.R.

care va avea loc la HOTEL “VALEA MĂRIEI” (SATU MARE) la data de 28 APRILIE 2023, orele 09:00 – 13:30

9:00 – 9:30 Cuvânt de deschidere – invitați din partea autorităților locale și centrale.

Ordinea de zi:

1. Informare privind situația numărului actual de membri din cadrul filialelor (conform rapoartelor de activitate pentru anul 2022).
2. Stadiul derulării Programului de Pregătire și Dezvoltare Profesională Continuă 2023.
3. Proiect colaborare AGMVR-ANSVSA .
4. Prezentarea situației financiare la nivelul filialelor A.G.M.V.R. la 30.03.2023.
5. Situația afilierii și plății cotizațiilor FVE și WVA.
6. Situația alegerilor la nivelul filialelor.
7. Publicațiile A.G.M.V.R.
8. Propunere de organizare alegeri la nivel central (Conferință Națională de Alegeri) – octombrie 2023.
9. Prezentare: „Măsuri speciale de control a Pestei Porcine Africane „ – Prof.univ.Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU.
10. Diverse.

Joi 27.04.2023:

  • Orele 17.00-19.00 va avea loc Ședința Biroului Executiv al A.G.M.V.R. și a Comisiilor de Specialitate din cadrul A.G.M.V.R.
  • Ora 19.00 Cina colegială.

Pentru detalii privind cazarea vă rugăm să vă adresați domnului dr. NICOLAE DUMUȚA, Președintele Filialei A.G.M.V.R. SATU MARE (tel. 0730016923, email: dumuta.nicolae-sm@ansvsa.ro).

Vă așteptăm!