STATUTUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ISTORIE A MEDICINII VETERINARE (SRIMV)

Cap. I.  DENUMIREA ŞI SEDIUL SOCIETĂŢII

Art. 1. Denumirea oficială adoptată de al IX-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară din 27 septembrie 2003 este Societatea Română de Istorie a Medicinii Veterinare (SRIMV).

Art. 2SRIMV este organizaţie ştiinţifică naţională, fără personalitate juridică, neguvernamentală, care funcţionează  pe principiul non-profit (fiind, deci scutită de impozite).

Art. 3SRIMV este organizaţie integrată în structura Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România (AGMVR).

Art. 4.  Organul oficial de presă  al SRIMV este Revista Română de Medicină Veterinară (Secţiunea Istoria medicinii veterinare).

Art. 5.  Sediul SRIMV este în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 105, Sector 5, în aceeaşi locaţie cu AGMVR.

Cap. II.  OBIECTIVUL ŞI ACTIVITĂŢILE SOCIETĂŢII

Art. 6.  Obiectivul SRIMV este cercetarea ştiinţifică  a culturii medicinei veterinare româneşti şi valorificarea acesteia în scopul creşterii vizibilităţii medicinii veterinare româneşti în plan naţional şi internaţional.

Art. 7.  Pentru realizarea obiectivului său, SRIMV  desfăşoară activităţi specifice prin care, în principal, se urmăreşte:

a/  identificarea  valorilor materiale şi spirituale create de slujitorii medicinii veterinare din România şi prezentarea acestora, în forme adecvate, pentru informarea corectă a societăţii româneşti şi internaţionale;

b/  creşterea  nivelului de recunoaştere a contribuţiei medicinii veterinare româneşti la dezvoltarea economiei naţionale, apărarea sănătăţii animalelor şi oamenilor, precum şi la progresul ştiinţelor biomedicale;

c/  cultivarea spiritului de comunitate profesională şi creşterea demnităţii medicilor veterinari din România;

d/  sprijinirea medicilor veterinari şi instituţiilor de profil în elaborarea de lucrări ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice pe teme de istorie a medicinii veterinare;

e/  înfiinţarea şi coordonarea activităţilor Muzeului Naţional al Medicinii Veterinare;

f/  colaborarea cu societăţile de istorie a medicinei din alte ţări în vederea schimbului de informaţii pe teme de istorie a medicinei veterinare;

g/  aderarea la Federaţia Europeană a Societăţilor de Istorie a Medicinii Veterinare.

Cap. III.  MEMBRII SOCIETĂŢII

Art. 8.  SRIMV este organizaţie ştiinţifică cu caracter deschis, ai cărei membri sunt medici veterinari, activi şi pensionari, precum şi alţi specialişti din domenii conexe istoriei medicinii.

Art. 9.  SRIMV este constituită din trei categorii de membri:

– membri activi,

– membri asociaţi (studenţi la medicină veterinară, medicina omului, istorie, muzeografi ş.a.)

– membri de onoare.

La toate categoriile,membrii SRIMV pot fi cetăţeni români sau străini.

Art. 10.  Membrii SRIMV au datoria de a sprijini realizarea obiectivului general şi a activităţilor SRIMV prin dreptul lor de:

a/  participare la activităţile filialelor teritoriale ale SRIMV;

b/ prezentare de lucrări ştiinţifice (comunicări, articole, monografii ş.a.) pe teme specifice istoriei medicinii veterinare la manifestările organizate de SRIMV în plan local, naţional sau extern;

c/ dezvoltare a tezaurului istoric al SRIMV (aflat în patrimoniul AGMVR) prin semnalări sau donaţii de documente relevante pentru istoria medicinii veterinare româneşti;

d/  promovare a importanţei şi prestigiului profesiei noastre în peisajul socio-economic al ţării.

Cap. IV.  ORGANIZAREA SOCIETĂŢII

Art. 11.  SRIMV este constituită din filiale teritoriale organizate în jurul facultăţilor de medicină veterinară din Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Cluj-Napoca. Activităţile fiecărei filiale sunt coordonate de un Birou executiv format din trei persoane (preşedinte, vicepreşedinte şi secretar) alese în mod democratic.

Art. 12 Conducerea activităţilor în plan naţional ale SRIMV este asigurată de  Consiliul Naţional format din 9 persoane. Preşedinţii filialelor fac parte de drept din Consiliul Naţional. Pentru coordonarea operativă a activităţilor SRIMV, Consiliul Naţional alege dintre membrii săi Biroul executiv format din trei persoane (preşedinte, vicepreşedinte şi secretarul general al SRIMV).

Art. 13. Consiliul Naţional şi Birourile executive teritoriale funcţionează pe durata unei legislaturi de 4 ani, cu posibilitatea realegerii membrilor lor pe mai multe mandate. Competenţele membrilor Birourilor executive se stabilesc prin consens în cadrul structurilor respective.  

Art. 14. Hotărârile Consiliului Naţional şi ale Birourilor executive se iau pe baza majorităţii simple a membrilor prezenţi, cu condiţia participării la vot a cel puţin 2/3 din membrii respectivei structuri.

Art. 15. Consiliul Naţional se întruneşte odată pe an, iar în situaţii speciale, la propunerea Biroului executiv sau a 2/3 din membrii Consiliului, se organizează întruniri extraordinare.

Art. 16. Consiliul Naţional ratifică hotărârile Biroului executiv adoptate între sesiunile anuale ale Consiliului.