PROGRAM DE PREGĂTIRE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  DIN CADRUL CENTRULUI DE EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE  MEDICALĂ VETERINARĂ CONTINUĂ / 2023

CURSUL I (februarie – martie 2023)

 1. Tehnici și protocoale de analgezie în chirurgia modernă.
 2. Managementul   urgențelor obstetricale la animale.

 

CURSUL II (aprilie – mai 2023)

 1. Antibiorezistența în medicina veterinară.
 2. Pesticide- toxicitate și remanență.

 

CURSUL III (august – septembrie 2023)

 1. Actualități privind normele de biosecuritate în fermele de animale.
 2. Sisteme de calitate în controlul alimentelor de origine animală.

 

CURSUL IV (octombrie – noiembrie 2023)

  1. Importanța bunăstării în asigurarea sănătății la nivel de efectiv.

 

 • Profilaxia și combaterea parazitozelor la animale în perioada pășunatului

 

 

TEME SUPLIMENTARE:

 1.  Epidemiologia și tratamentul bolilor parazitare la animale de companie și de fermă.
 2.  Afecțiuni dermatologice la animalele de companie: diagnostic și terapie.
 3.  Corelații clinico-ecografice în evaluarea ovarelor la vacă și examenul ecografic al aparatului genital la iapă.
 4.  Diagnosticul și tratamentul ectoparazitozelor la animale de rentă şi de companie.
 5.  Urgențe cardio-respiratorii la animale.
 6.  Diagnostic necropsic diferenţial pe specii: păsări, carnivore, rumegătoare mari si  mici, suine.
 7.  Diagnosticul şi terapia bolilor nutriţional-metabolice la vacile de lapte.
 8.  Diagnosticul ecografic în afecțiuni hepatobiliare la câine și pisică.
 9.  Boli parazitare transmise prin vectori: pericol, diagnostic, control.
 10.  Boli infecțioase transmise prin vectori: pericol, diagnostic, control.
 11.  Adăposturi optime pentru animale de fermă.
 12.  Managementul sănătății tineretului animalelor de rentă.
 13.  Diagnosticul şi terapia gastroenteritelor la tineretul animalelor de fermă.
 14.  Acidoza metabolică latentă alimentară: cauze, consecinţe clince, abordare  terapeutică.
 15.  Actualităţi în rabdomioliza de efort a cailor.
 16.  Diagnosticul şi tratamentul în osteodistrofiile de creştere ale tineretului canin.
 17.  Noutăți privind farmaco-terapeutica bolilor urinare la animale.
 18.  Boli autoimune la animale: diagnostic și tratament.
 19.  Actualităţi în anaerobiozele ovinelor.
 20.  Seroterapie și seroprevenție în medicina veterinară.
 21.  Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.
 22.  Noutăți privind legislația circulației medicamentelor de uz veterinar.
 23.  Factorii antinutritivi din furaje.
 24.  Diagnostic și terapie în ulcerul cornean la animalele mari și mici.
 25.  Modalități chirurgicale de terapie a afecțiunilor genunchiului la câine (luxația rotulei, afecțiunile ligamentelor cruciate).

TEMELE PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ DIN CADRUL CENTRULUI DE EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE MEDICALĂ VETERINARĂ CONTINUĂ

CURSUL I (februarie – martie 2022)

 1. Managementul urgențelor obstetricale la animalele de companie.
 2. Principalele parazitoze implicate în sănătatea publică.
 3. Diagnosticul şi controlul afecțiunilor pruriginoase la animale de fermă şi de companie.
 4. Particularitățile examenului de abator pe specii.

CURSUL II (aprilie – mai 2022)

 1. Bune practici pentru utilizarea prudentă a antibioticelor.
 2. Biosecuritatea externă a fermelor de vaci, oi, porci și păsări: soluții inovative pentru managementul rezistenței la antibiotice.
 3. Diagnosticul necropsic în bolile păsărilor.
 4. Proceduri de bază utilizate în urgența la animalele de companie.

 

CURSUL III (august – septembrie 2022)

 1. Actualități în abordarea bolilor acropodiului la animale.
 2. Poluanții naturali, chimici și industriali ai furajelor.
 3. Protocoale de vaccinare a animalelor de rentă: de ce, cum și când vaccinam?
 4. Parazitoze vectoriale emergente şi reemergente.

 

CURSUL IV (octombrie – noiembrie 2022)

 1. Diagnosticul și controlul zoonozelor transmise prin consum de carne.
 2. Coordonate clinice și terapeutice în cele mai frecvente intoxicații întâlnite în practica veterinară.
 3. Actualități în tratamentul colicilor la cabaline.
 4. Sisteme de calitate în industria alimentară.

TEME SUPLIMENTARE PROPUSE:

 

 • Pășunea, principalul element de depozitare si contaminare cu elemente parazitare a animalelor.
 • Epidemiologia și tratamentul bolilor parazitare la animale de companie și de fermă.
 • Afecțiuni dermatologice la animalele de companie: diagnostic și terapie.
 • Anestezia generala pe cale inhalatorie: echipamente și mod de lucru.
 • Corelații clinico-ecografice în evaluarea ovarelor la vacă și examenul ecografic al aparatului genital la iapă.
 • Diagnosticul și tratamentul ectoparazitozelor la animale de rentă şi de companie.
 • Urgente cardio-respiratorii la animale.
 • Diagnostic necropsic diferenţial pe specii: păsări, carnivore, rumegătoare mari si mici, suine.
 • Biosecuritatea internă în ferme de vaci, oi, porci și păsări: ghid de bune practice.
 • Diagnosticul şi terapia bolilor nutriţional-metabolice la vacile de lapte.
 • Diagnosticul ecografic în afecțiuni hepatobiliare la câine și pisică.
 • Boli parazitare transmise prin vectori: pericol, diagnostic, control.
 • Adăposturi optime pentru animale de fermă.
 • Managementul sănătății tineretului animalelor de rentă.
 • Diagnosticul şi terapia gastroenteritelor la tineretul animalelor de fermă.
 • Acidoza metabolică latentă alimentară: cauze, consecinţe clince, abordare terapeutică.
 • Actualităţi în rabdomioliza de efort a cailor.
 • Diagnosticul şi tratamentul în osteodistrofiile de creştere ale tineretului canin.
 • Noutăți privind farmaco-terapeutica bolilor urinare la animale.
 • Boli autoimune la animale: diagnostic și tratament.
 • Actualităţi în anaerobiozele ovinelor.
 • Seroterapie și seroprevenție în medicina veterinară.
 • Orientări pentru utilizarea prudentă a antibioticelor la animale.
 • Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.
 • Noutăți privind legislația circulației medicamentelor de uz veterinar.
 • Factorii antinutritivi din furaje.
 • Diagnostic și terapie în ulcerul cornean la animalele mari și mici.
 • Modalități chirurgicale de terapie a afecțiunilor genunchiului la câine (luxația rotulei, afecțiunile ligamentelor cruciate).

TEMELE PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ DIN CADRUL CENTRULUI DE EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE MEDICALĂ VETERINARĂ CONTINUĂ

CURSUL I (februarie – martie 2021)
1. . Managementul si terapia stărilor de infecunditate ovariană la vacă.
2. Măsuri de biosecuritate în fermele de vaci de lapte.
3. Actualități în tratamentul colicii la cabaline.
4. Sceeningul biochimic în evaluarea hepato și nefropatiilor la animalele de companie.
CURSUL II (aprilie – mai 2021)
1. Emergența și reemergența gripei aviare.
2. Boala alimentară. Generalități și epidemiologie.
3. Tratamentul plăgilor.
4. Epidemiologia si tratamentulul bolilor parazitare la cabaline.
CURSUL III (august – septembrie 2021)
1. Particularitățile examenului de abator pe specii.
2. Hematuria – abordare clinico-diagnostică și terapeutică.
3. Bolile vectoriale la animalele de companie  în România: Aspecte practice .
4. Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor corneene la câini și pisici.
CURSUL IV (octombrie – noiembrie 2021)
1. Elemente practice în diagnosticul trichinelozei.
2. Importanța screening ului metabolic în evaluarea stării de sănătate la vacile de lapte.
3. Abordarea clinică si terapeutică a sindromului prostatic la câine.
4. Epidemiologia si tratamentul parazitozelor legate de pășune la rumegătoare.

TEME SUPLIMENTARE PROPUSE:

 • Infecția cu virus West Nile: profiluri clinico-lezionale și posibilități de diagnostic
 • Actualități in Pesta porcina africana.
 • Diagnosticul şi tratamentul diabetului zaharat la câini şi pisici.
 • Lumpy skin.
 • Parazitoze vectoriale emergente şi reemergente.
 • Diagnosticul şi controlul afecţiunilor pruriginoase la animale de fermă şi de companie.
 • Diagnostic necropsic în bolile păsărilor.
 • Orientări privind utilizarea prudentă şi raţională a antibioticelor la animale.
 • Diagnosticul şi terapia bolilor nutriţional-metabolice la vacile de lapte.
 • Supravegherea epidemiologică: principii, protocoale, sisteme/programe – naţionale şi internaţionale.
 • Actualităţi în abordarea bolilor acropodiului la animale.
 • Dermatologia animalelor de companie. Metode de diagnostic.
 • Diagnosticul diferenţial în bolile cu simptomatologie nervoasă la bovine.
 • Fraudele pe filiera agroalimentară. Rolul şi importanţa serviciilor sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în prevenirea şi combaterea lor.
 • Marketingul serviciilor sanitare veterinare şi al produselor de uz veterinar. (Dr. N. Măierean)
 • Managementul profesional, economico-financiar, la cabinetele medicale veterinare. (Dr. L. Racz)
 • Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.
 • Diagnosticul diferenţial şi tratamentul la animalele de rentă.
 • Proceduri de bază utilizate în urgenţa la animalele de companie (intubarea endotraheală, traheostomia de urgenţă, toracocenteza, drenajul toracic, pericardiocenteza)
 • Examenul macroscopic, microscopic şi biochimic urinar – tehnici şi interpretare.
 • Metode de diagnostic hematologic şi principii de interpretare a hemoleucogramei.

Se organizează, ca și în anii anteriori, de către filialele AGMVR împreună cu consiliile CMVRo şi cu sprijinul facultăţilor de medicină veterinară şi al Direcţiilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, 4 cursuri trimestriale de bază, cu câte 2 teme opţionale. În funcţie de solicitările medicilor veterinari din teren, pot fi organizate cursuri suplimentare cu teme de interes local sau regional, în aceleaşi condiţii de colaborare. Pentru organizarea şi realizarea cursurilor trimestriale de bază, precum şi a cursurilor suplimentare, se păstrează arondarea filialelor A.G.M.V.R. la cele 5 facultăţi de medicină veterinară din ţară, având următorii coordonatori de program:

            Conf. univ. Dr. Alexandru Diaconescu – F.M.V. Bucureşti

           Prof. univ. Dr. Ioan Marcus – F.M.V. Cluj-Napoca

            Prof. univ. Dr. Dan Drugociu – F.M.V. Iaşi

            Prof. univ. Dr. Sorin Morariu – F.M.V. Timişoara

            Lector univ. Dr. Elena L. Bădic – F.M.V. a Univ. „Spiru Haret” – Bucureşti

TEME PROPUSE PENTRU CURSURILE TRIMESTRIALE DE BAZĂ:

CURSUL I (februarie – martie 2020)

 1. Zoonoze emergente și reemergente.
 2. Mamitele subclinice la vacă: strategii profilactico-terapeutice.

CURSUL II (aprilie – mai 2020)

 1. Nutriția clinică și factorii de risc nutrițional.
 2. Monitorizarea sănătății animalelor de fermă prin tehnici de biologie moleculară.

CURSUL III (august – septembrie 2020)

 1. Antibiorezistența: mecanisme, consecințe, măsuri.
 2. Aspecte epidemiologice și terapeutice în parazitozele legate de pășune la rumegătoare și cabaline.

CURSUL IV (octombrie – noiembrie 2020)

 1. Monitorizarea pacienților critici.
 2. Toxiinfecțiile alimentare.

TEME SUPLIMENTARE PROPUSE

– Infecția cu virus West Nile: profiluri clinico-lezionale și posibilități de diagnostic
– Actualități in Pesta porcina africana.
– Diagnosticul şi tratamentul diabetului zaharat la câini şi pisici.
– Lumpy skin.
– Parazitoze vectoriale emergente şi reemergente.
– Diagnosticul şi controlul afecţiunilor pruriginoase la animale de fermă şi de companie.
– Diagnostic necropsic în bolile păsărilor.
– Orientări privind utilizarea prudentă şi raţională a antibioticelor la animale.
– Diagnosticul şi terapia bolilor nutriţional-metabolice la vacile de lapte.
– Supravegherea epidemiologică: principii, protocoale, sisteme/programe – naţionale şi internaţionale.
– Actualităţi în abordarea bolilor acropodiului la animale.
– Dermatologia animalelor de companie. Metode de diagnostic.
– Diagnosticul diferenţial în bolile cu simptomatologie nervoasă la bovine.
– Fraudele pe filiera agroalimentară. Rolul şi importanţa serviciilor sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în prevenirea şi combaterea lor.
– Marketingul serviciilor sanitare veterinare şi al produselor de uz veterinar. (Dr. N. Măierean)
– Managementul profesional, economico-financiar, la cabinetele medicale veterinare. (Dr. L. Racz)
– Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.
– Diagnosticul diferenţial şi tratamentul la animalele de rentă.
– Proceduri de bază utilizate în urgenţa la animalele de companie (intubarea endotraheală, traheostomia de urgenţă, toracocenteza, drenajul toracic, pericardiocenteza)
– Examenul macroscopic, microscopic şi biochimic urinar – tehnici şi interpretare.
– Metode de diagnostic hematologic şi principii de interpretare a hemoleucogramei
– Aspecte privind patologia silvatică (Conf. univ. Dr. Gh. Puchianu)

Programarea calendaristică a cursurilor trimestriale de bază

pentru anul 2020

F.M.V. BUCUREŞTI

Nr.Crt. Filiala A.G.M.V.R. Datele cursurilor
I II III IV
1 ARGEŞ 23.03 13.04 24.08 02.11
2. BUZĂU 30.03 20.04 21.09 16.11
3. CONSTANŢA 16.03 08.05 28.09 23.11
4. DOLJ 09.03 10.05 13.09 12.10
5. ILFOV 10.04 04.05 28.08 30.11
6. OLT 20.03 25.05 18.09 05.10
7. PRAHOVA 02.03 06.04 31.08 26.10
8. VÂLCEA 13.03 18.05 25.09 19.10
9. VRANCEA 27.03 29.05 07.09 09.11

F.M.V. Univ. „Spiru Haret” – Bucureşti

Nr.Crt. Filiala A.G.M.V.R. Datele cursurilor
I II III IV
1 CĂLĂRAŞI 06.04 20.04 21.09 12.10
2. DÂMBOVIŢA 09.03 17.04 14.09 09.11
3. GIURGIU 23.03 18.05 19.10 26.10
4. IALOMIŢA 16.03 25.05 28.09 16.11
5. TELEORMAN 30.03 13.04 05.10 23.11

F.M.V. CLUJ-NAPOCA

Nr.Crt. Filiala A.G.M.V.R. Datele cursurilor
I II III IV
1 ALBA 06.04 20.04 07.09 02.11
2. BISTRIŢA-NĂSĂUD 03.04 24.04 28.08 09.11
3. BRAŞOV 02.03 13.04 05.10 16.11
4. CLUJ 16.03 10.04 30.08 27.11
5. COVASNA 06.03 11.05 11.09 16.10
6. HARGHITA 09.03 08.05 14.09 19.10
7. MARAMUREŞ 21.03 18.05 21.09 13.11
8. MUREŞ 30.03 25.05 28.09 23.11
9. SATU-MARE 13.03 15.05 18.09 26.10
10. SĂLAJ 27.03 31.05 12.10 30.11
11. SIBIU 23.03 17.04 09.10 23.10

F.M.V IAŞI

Nr.Crt. Filiala A.G.M.V.R. Datele cursurilor
I II III IV
1 BACĂU 16.03 20.04 12.10 02.11
2. BRĂILA 30.03 10.04 28.09 23.10
3. BOTOŞANI 13.03 29.05 14.09 09.11
4. GALAŢI 02.03 22.05 25.09 26.10
5. IAŞI 20.03 12.04 31.08 19.10
6. NEAMŢ 23.03 11.05 05.10 16.11
7. SUCEAVA 06.03 29.05 28.08 27.11
8. TULCEA 06.04 18.05 07.09 23.11
9. VASLUI 09.03 25.05 21.09 30.11

F.M.V. TIMIŞOARA

Nr.Crt. Filiala A.G.M.V.R. Datele cursurilor
I II III IV
1 ARAD 09.03 11.05 31.08 26.10
2. BIHOR 16.03 25.05 14.09 09.11
3. CARAŞ-SEVERIN 02.03 22.05 25.09 23.11
4. GORJ 23.03 18.05 05.10 16.11
5. HUNEDOARA 30.03 13.04 28.09 12.10
6. MEHEDINŢI 06.04 20.04 07.09 02.11
7. TIMIŞ 27.03 29.05 21.09 19.10

TEMELE CURSURILOR TRIMESTRIALE DE BAZĂ:

CURSUL I  (martie-aprilie 2019)
1  Tehnici, produse şi protocoale de analgezie pentru intervenţiile chirurgicale la animale.
2. Elemente diferențiale în toxiinfecții alimentare.

CURSUL II  (aprilie-mai 2019)
1. Boli infecțioase potențial emergente la rumegătoare mici.
2. Micotoxine şi micotoxicoze la animale: opțiuni curativo-profilactice.

CURSUL III  (august-octombrie 2019)
1. Managementul perioadei puerperale la vacă.
2. Farmacologia și terapeutica bolilor urinare.

CURSUL IV  (octombrie-noiembrie 2019)
1. Complexul bolilor respiratorii la tineretul taurin.
2. Managementul şi controlul principalelor boli parazitare la suine.

TEME SUPLIMENTARE:

– Infecția cu virus West Nile : profiluri clinico-lezionale și posibilități de diagnostic
– Actualitati in Pesta porcina africana.
– Diagnosticul şi tratamentul diabetului zaharat la câini şi pisici.
– Lumpy skin.
– Parazitoze vectoriale emergente şi reemergente.
– Diagnosticul şi controlul afecţiunilor pruriginoase la animale de fermă şi de companie.
– Diagnostic necropsic în bolile păsărilor.
– Orientări privind utilizarea prudentă şi raţională a antibioticelor la animale.
– Diagnosticul şi terapia bolilor nutriţional-metabolice la vacile de lapte.
– Supravegherea epidemiologică: principii, protocoale, sisteme/programe – naţionale şi internaţionale.
– Actualităţi în abordarea bolilor acropodiului la animale.
– Dermatologia animalelor de companie. Metode de diagnostic.
– Diagnosticul diferenţial în bolile cu simptomatologie nervoasă la bovine.
– Fraudele pe filiera agroalimentară. Rolul şi importanţa serviciilor sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în prevenirea şi combaterea lor.
– Marketingul serviciilor sanitare veterinare şi al produselor de uz veterinar. (Dr. N. Măierean)
– Managementul profesional, economico-financiar, la cabinetele medicale veterinare. (Dr. L. Racz)
– Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.
– Diagnosticul diferenţial şi tratamentul la animalele de rentă.
– Proceduri de bază utilizate în urgenţa la animalele de companie (intubarea endotraheală, traheostomia de urgenţă, toracocenteza, drenajul toracic, pericardiocenteza)
– Examenul macroscopic, microscopic şi biochimic urinar – tehnici şi interpretare.
– Metode de diagnostic hematologic şi principii de interpretare a hemoleucogramei.

Programarea calendaristică a cursurilor trimestriale de bază / 2019

F.M.V. BUCUREŞTI

Nr.crt. Filiala AGMVR Datele cursurilor / trimestre
I II III IV
1 ARGEŞ 22.03 12.04 23.08 01.11
2. BUZĂU 29.03 19.04 20.09 15.11
3. CONSTANŢA 15.03 08.05 27.09 22.11
4. DOLJ 08.03 10.05 13.09 11.10
5. ILFOV 10.04 03.05 28.08 29.11
6. OLT 20.03 24.05 18.09 04.10
7. PRAHOVA 01.03 05.04 30.08 25.10
8. VÂLCEA 13.03 17.05 25.09 18.10
9. VRANCEA 27.03 31.05 06.09 08.11

F.M.V. a Univ. „Spiru Haret” – Bucureşti

Nr.crt. Filiala AGMVR Datele cursurilor / trimestre
I II III IV
1 CĂLĂRAŞI 05.04 19.04 20.09 11.10
2. DÂMBOVIŢA 08.03 17.04 13.09 08.11
3. GIURGIU 22.03 17.05 18.10 25.10
4. IALOMIŢA 15.03 24.05 27.09 15.11
5. TELEORMAN 29.03 12.04 04.10 22.11

F.M.V. CLUJ-NAPOCA

Nr.crt. Filiala AGMVR Datele cursurilor / trimestre
I II III IV
1 ALBA 05.04 19.04 06.09 01.11
2. BISTRIŢA N. 03.04 24.04 28.08 08.11
3. BRAŞOV 01.03 12.04 04.10 15.11
4. CLUJ 15.03 10.04 30.08 27.11
5. COVASNA 07.03 10.05 12.09 17.10
6. HARGHITA 08.03 09.05 13.09 18.10
7. MARAMUREŞ 21.03 17.05 20.09 13.11
8. MUREŞ 29.03 24.05 27.09 22.11
9. SATU MARE 14.03 16.05 18.09 25.10
10. SĂLAJ 28.03 31.05 11.10 29.11
11. SIBIU 22.03 17.04 09.10 23.10

F.M.V IAŞI

Nr.crt. Filiala AGMVR Datele cursurilor / trimestre
I II III IV
1 BACĂU 15.03 19.04 11.10 01.11
2. BRĂILA 29.03 10.04 27.09 24.10
3. BOTOŞANI 13.03 31.05 13.09 08.11
4. GALAŢI 01.03 22.05 26.09 25.10
5. IAŞI 20.03 12.04 30.08 18.10
6. NEAMŢ 22.03 10.05 04.10 15.11
7. SUCEAVA 06.03 29.05 28.08 27.11
8. TULCEA 05.04 17.05 06.09 22.11
9. VASLUI 08.03 24.05 20.09 29.1

F.M.V. TIMIŞOARA

Nr.crt. Filiala AGMVR Datele cursurilor / trimestre
I II III IV
1 ARAD 08.03 10.05 30.08 25.10
2. BIHOR 15.03 24.05 13.09 08.11
3. CARAŞ SEV. 01.03 22.05 25.09 22.11
4. GORJ 22.03 17.05 04.10 15.11
5. HUNEDOARA 29.03 12.04 27.09 11.10
6. MEHEDINŢI 05.04 19.04 06.09 01.11
7. TIMIŞ 27.03 31.05 20.09 18.10

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PE ANUL 2018

Ca şi în anii anteriori, se organizează 4 cursuri trimestriale de bază, cu câte 2 teme opţionale, de către filialele AGMVR, împreună cu consiliile CMVRo, cu sprijinul facultăţilor de medicină veterinară şi al direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
În funcţie de solicitările medicilor veterinari din diferitele zone ale ţării, pot fi organizate cursuri suplimentare – cu teme de interes local sau regional, în aceleaşi condiţii de colaborare. Au prioritate situaţiile în care apar epizootii grave sau alte urgenţe, când se întocmesc programe de necesitate – care presupun instruiri efectuate de autorităţile sanitare veterinare.
Pentru organizarea şi realizarea cursurilor trimestriale de bază, precum şi a cursurilor suplimentare – în condiţii cât mai bune -, se păstrează arondarea filialelor AGMVR la cele 5 facultăţi de medicină veterinară existente şi următorii coordonatori de program:
Prof. univ. Dr. Mario D. Codreanu – FMV Bucureşti
Prof. univ. Dr. Ioan Marcus – FMV Cluj-Napoca
Prof. univ. Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi
Prof. univ. Dr. Sorin Morariu – FMV Timişoara
Lector Dr. Elena Luiza Bădic – FMV a Universităţii ”Spiru Haret” Bucureşti
Se impune respectarea reglementărilor stabilite privind colaborările în organizarea şi derularea cursurilor, precum şi obligativitatea întocmirii convenţiilor civile, acordarea onorariilor lectorilor şi impozitarea lor, precum şi emiterea, după fiecare curs, a atestatelor de participare nominalizate, cu 20 de puncte. Impozitul pentru onorariile acordate se achită în contul AGMVR.

TEMELE CURSURILOR TRIMESTRIALE DE BAZĂ:

CURSUL I  (martie-aprilie 2018)
1  Nutriţia dietetică la animale.
2. Tehnici, produse şi protocoale de analgezie pentru intervenţiile chirurgicale la animale.

CURSUL II  (aprilie-mai 2018)
1. Metode de diagnostic rapid în bolile infecţioase la animalele de fermă
2. Micotoxine şi micotoxicoze la animale: aspecte clinice şi paraclinice.

CURSUL III  (august-octombrie 2018)
1. Managementul infecţiilor uterine la vacă.
2. Endoscopia – metodă de certitudine în patologia aparatului respirator la cabaline.

CURSUL IV  (octombrie-noiembrie 2018)
1. Diagnosticul şi terapia gastroenteritelor la tineretul animalelor de fermă.
2. Managementul şi controlul principalelor zoonoze parazitare.

TEME SUPLIMENTARE:

– Noutăţi privind farmaco-terapeutica bolilor urinare la animale.
– Diagnosticul şi tratamentul diabetului zaharat la câini şi pisici.
– Dermatita nodulară.
– Parazitoze vectoriale emergente şi reemergente.
– Diagnosticul şi controlul afecţiunilor pruriginoase la animale de fermă şi de companie.
– Diagnostic necropsic în bolile păsărilor.
– Orientări privind utilizarea prudentă şi raţională a antibioticelor la animale.
– Diagnosticul şi terapia bolilor nutriţional-metabolice la vacile de lapte.
– Supravegherea epidemiologică: principii, protocoale, sisteme/programe – naţionale şi internaţionale.
– Actualităţi în abordarea bolilor acropodiului la animale.
– Dermatologia animalelor de companie. Metode de diagnostic.
– Diagnosticul diferenţial în bolile cu simptomatologie nervoasă la bovine.
– Fraudele pe filiera agroalimentară. Rolul şi importanţa serviciilor sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în prevenirea şi combaterea lor.
– Marketingul serviciilor sanitare veterinare şi al produselor de uz veterinar. (Dr. N. Măierean)
– Managementul profesional, economico-financiar, la cabinetele medicale veterinare. (Dr. L. Racz)
– Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.
– Diagnosticul diferenţial şi tratamentul la animalele de rentă.
– Proceduri de bază utilizate în urgenţa la animalele de companie (intubarea endotraheală, traheostomia de urgenţă, toracocenteza, drenajul toracic, pericardiocenteza)
– Examenul macroscopic, microscopic şi biochimic urinar – tehnici şi interpretare.
– Metode de diagnostic hematologic şi principii de interpretare a hemoleucogramei.

FMV BUCUREŞTI

Nr.

crt.

Filialele AGMVR Datele cursurilor
I II III IV
1 ARGEŞ 21.03 18.04 24.08 02.11
2. BUZĂU 30.03 20.04 21.09 14.11
3. CONSTANŢA 16.03 25.04 03.10 19.10
4. DOLJ 09.03 27.04 13.09 12.10
5. ILFOV 11.04 04.05 31.08 31.10
6. OLT 23.03 13.04 19.09 09.10
7. PRAHOVA 02.03 18.05 28.08 26.10
8. VÂLCEA 14.03 23.04 27.09 17.10
9. VRANCEA 28.03 25.05 05.09 09.11

FMV a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti

Nr.

crt.

Filialele AGMVR Datele cursurilor
I II III IV
1 CĂLĂRAŞI 13.04 18.04 18.09 12.10
2. DÂMBOVIŢA 09.03 20.04 14.09 09.11
3. GIURGIU 23.03 18.05 17.10 19.10
4. IALOMIŢA 16.03 23.05 28.09 16.11
5. TELEORMAN 21.03 27.04 05.10 23.11

FMV CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt.

Filialele AGMVR Datele cursurilor
I II III IV
1 ALBA 06.04 18.04 05.09 02.11
2. BISTRIŢA N. 03.04 25.05 29.08 06.11
3. BRAŞOV 02.03 04.05 04.10 13.11
4. CLUJ 16.03 20.04 31.08 27.11
5. COVASNA 08.03 12.04 12.10 18.10
6. HARGHITA 09.03 13.04 11.10 19.10
7. MARAMUREŞ 23.03 18.05 21.09 09.11
8. MUREŞ 29.03 23.05 27.09 15.11
9. SATU-MARE 15.03 26.04 19.09 25.10
10. SĂLAJ 30.03 31.05 16.10 31.10
11. SIBIU 22.03 25.04 18.10 23.10

FMV IAŞI

Nr.

crt.

Filialele AGMVR Datele cursurilor
I II III IV
1 BACĂU 16.03. 20.04 12.10 02.11
2. BRĂILA 30.03 24.04 28.09 26.10
3. BOTOŞANI 13.03 29.05 14.09 09.11
4. GALAŢI 15.03 23.05 27.09 07.11
5. IAŞI 21.03 18.04 29.08 19.10
6. NEAMŢ 27.03 04.05 04.10 13.11
7. SUCEAVA 29.03 25.05 19.10 24.10
8. TULCEA 12.04 27.04 31.08 31.10
9. VASLUI 09.03 31.05 20.09 15.11

FMV TIMIŞOARA

Nr.

crt.

Filialele AGMVR Datele cursurilor
I II III IV
1 ARAD 09.03 27.04 29.08 23.10
2. BIHOR 15.03 25.05 14.09 09.11
3. CARAŞ SEV. 02.03 29.05 19.10 16.11
4. GORJ 23.03 20.04 12.10 24.10
5. HUNEDOARA 26.03 18.04 27.09 26.10
6. MEHEDINŢI 13.04 20.04 03.10 02.11
7. TIMIŞ 30.03 31.05 21.09 31.10

                                                             Biroul Executiv al AGMVR

Programul este întocmit pe baza temelor primite de la filiale şi coordonatorii de program din ţară, potrivit reglementărilor stabilite prin Protocolul de colaborare AGMVR – CMVRo din 10 februarie 2015.

Pentru organizarea şi realizarea cursurilor în condiţii cât mai bune, se păstrează arondarea filialelor AGMVR la cele 5 facultăţi de medicină veterinară existente şi următorii Coordonatori de program:

Prof. Dr. Mario D. Codreanu – FMV Bucureşti

Prof. Dr. Ioan Marcus – FMV Cluj Napoca

Prof. Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi

Prof. Dr. Sorin Morariu – FMV Timişoara

Lect. Dr. Elena L. Bădic – FMV a Univ.”Spiru Haret” Bucureşti

Temele şi programarea calendaristică a cursurilor – stabilite în mod unitar pe ţară -, pot fi modificate cu acordul coordonatorilor de program.

Programul cuprinde ca şi în anii trecuţi: 4  cursuri trimestriale – de bază, cu câte 2 teme opţionale, care se organizează de către filialele AGMVR împreună cu consiliile CMVRo, cu sprijinul facultăţilor de medicină veterinară şi al direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.

TEMELE CURSURILOR TRIMESTRIALE – DE BAZĂ:

CURSUL I  (februarie – martie) 2016

1. Orientări privind utilizarea prudentă şi raţională a antibioticelor la animale.

2. Conduite privind diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor dermatologice la animalele de fermă şi de companie.

CURSUL II (aprilie – mai) 2016

1. Boli parazitare transmise prin vectori: pericol, diagnostic, control.

2. Actualităţi în controlul bolii limbii albastre (Bluetongue).

CURSUL III (august – septembrie) 2016

1. Acidoza metabolică latentă alimentară: cauze, consecinţe clinice, abordare terapeutică.

2. Diagnosticul şi tratamentul dismetaboliilor la vacile de lapte.

CURSUL IV (octombrie – noiembrie) 2016

1. Imunoterapie şi imunoprevenţie în medicina veterinară.

2. Diagnosticul şi tratamentul parezei de parturiţie la vacă şi scroafă.

În funcţie de cerinţele medicilor veterinari din teritoriu pot fi organizate cursuri suplimentare – cu teme de interes local -, în aceleaşi condiţii de coordonare şi colaborare.

TEME SUPLIMENTARE:

1. Fiziopatologia şi diagnosticul diferenţial în sindromul diareic la animale.

2. Diagnosticul şi tratamentul pododermatitelor la bovine.

3. Tehnici şi protocoale de anestezie pentru intervenţiile chirurgicale la animalele de interes economic.

4. Tehnici chirugicale aplicate în operaţia de cezariană la scroafă şi oaie.

5. Diagnosticul şi tratamentul şchiopăturilor la animale de fermă sau de companie.

6. Noutăţi în medicina preventivă şi scheme de vaccinare la animalele de companie.

7. Diagnosticul necropsic şi diferenţial în afecţiunile parazitare din piscicultura tradiţională.

8. Endoscopia respiratorie la cabaline – metode de diagnostic de certitudine în patologia aparatului respirator.

9. Ecografia urgenţelor abdominale la cabaline.

10. Tulburările topografice ale organelor abdominale la cal şi diagnosticul lor.

11. Reglementări legislative privind eutanasierea animalelor – în contextul Directivei EU 63/2010 şi a Legii nr. 43/2014.

12. Puricii şi dermatita alergică la înţepătura de purici.

13. Profilaxie şi combatere în trematodozele animalelor de interes economic.

14. Boala Lyme şi riscul zoonotic al acesteia.

15. Diagnosticul ecografic în afecţiunile hepatobiliare la câine şi pisică.

16. Urgenţe cardio-respiratorii la animale.

17. Noutăţi în bolile genetice ale mamiferelor.

18. Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.

19. Coordonate clinice şi terapeutice în cele mai frecvent întâlnite intoxicaţii în clinica veterinară.

20. Factorii antinutritivi din furaje.

21. Diagnostic şi terapie în ulcerul cornean la animale.

22. Managementul reproducţiei la vacile pentru lapte.

23. Bunăstarea animalelor de interes economic.

24. Peste porcină clasică şi pesta porcină africană.

25. Diagnosticul şi terapia afecţiunilor nutriţional – metabolice la vaci.

În situaţiile în care apar epizootii grave sau alte urgenţe, se întocmesc programe de necesitate – care presupun şi instruiri efectuate de către autorităţile sanitare veterinare.

Pentru lărgirea sferei preocupărilor actuale, cu forme profesionale mai atractive şi utile, în cadrul Programului anual de educaţie continuă pot fi organizate şi cercuri ştiinţifice sau colocvii – cu discutarea unor probleme actuale de legislaţie sanitară veterinară, strategii antiepizootice, creşterea animalelor şi siguranţa alimentelor, precum şi conferinţe, consfătuiri şi mici simpozioane, prilejuite de unele evenimente locale şi manifestări tradiţionale.

Programul constă din organizarea a 4 seminarii trimestriale.  Temele vor fi susţinute şi prin lucrări practice sau demonstraţii – de către cadrele didactice dela facultăţile de medicină veterinară, împreună cu şefii laboratoarelor judeţene, care – conform celor convenite cu conducerea IDSA -, pot asigura spaţiile şi unele dotări tehnice necesare, cu acordul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor respective.

In funcţie de cerinţele colegilor, pe lângă cele 4 seminarii trimestriale, pot fi organizate seminarii suplimentare – cu teme de interes regional sau local – redate mai jos, în aceleaşi condiţii organizatorice privind taxele de participare şi punctajul atestatelor.
În cazul apariţiei şi evoluţiei unor epizootii grave sau a altor urgenţe, se vor întocmi programe de necesitate, cu seminarii care presupun instruiri prealabile.

Seminariile vor fi organizate de filialele AGMVR, cu sprijinul facultăţilor de medicină veterinară şi împreună cu consiliile Colegiului Medicilor Veterinari şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
La seminarii, pot participa medicii veterinari de liberă practică din localităţile rurale şi urbane, medicii veterinari din instituţiile şi serviciile publice, precum şi alţi profesionişti din diferite sectoare de activitate.

Coordonatorii de Program din partea facultăţilor sunt:

– Conf.univ. Dr. Mario D. Codreanu – FMV Bucureşti
– Conf.univ. Dr. Viorel Andronie – FMV a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti
– Prof. univ. Dr. Ioan B. Marcus – FMV Cluj-Napoca
– Prof. univ. Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi
– Conf.univ. Dr. Sorin Morariu – FMV Timişoara

La toate seminariile şi întâlnirile suplimentare organizate, se vor acorda celor prezenţi atestate de participare de 15 puncte, iar celor care susţin demonstraţiile şi lucrările practice – atestate de 25 de puncte, conform „Criteriilor şi punctajelor AGMVR”.

Durata seminariilor2 ore fiecare.
Taxa de participare la seminarii: 50 lei.
Incasarea acesteia se va face pe bază de chitanţă fiscală – la cerere şi factură -, emise de filialele AGMVR.

Atestatele de participare se vor completa citeţ şi se vor înmâna la sfârşitul fiecărui seminar. Sunt valabile numai modelele tipărite şi înseriate de AGMVR.  Chitanţele şi atestatele de participare se asigură la cerere şi contracost – de la Secretariatul AGMVR.

Pentru organizarea în condiţii bune a acestui Program – deosebit de important, este necesară o colaborare permanentă între filialele AGMVR – CMVRo – DSVSA – FMV din zonă.

TEMELE
SEMINARIILOR  TRIMESTRIALE

  SEMINARUL  I  (februarie-martie 2014)

 1. Expertiză medico-legală şi malpraxis în medicina veterinară.
 2. Medicamente de uz veterinar: legislaţia europeană, perioada de aşteptare, consecinţele pentru sănătatea publică.

  SEMINARUL  II  (aprilie-mai 2014)

 1. Atribuţiile şi responsabilităţile medicilor veterinari în diagnosticul şi terapia bolilor infecţioase şi parazitare ale albinelor.
 2. Diagnosticul diferenţial în bolile peştilor.

–   Lucrări practice : temele 1 şi 2.

  SEMINARUL  III  (august-septembrie 2014)

 1. Zoonoze emergent şi reemergente în România.
 2. Falsificarea alimentelor; metode de depistare.

  SEMINARUL  IV   (octombrie-noiembrie 2014)

 1. Dismetabolii periparturiente la vacile de lapte.
 2. Cerinţele privind laptele şi produsele lactate provenite din gospodăriile populaţiei.


TEME  SUPLIMENTARE

 1. Sincronizarea şi inducerea estrului şi ovulaţiei la iapă.
 2. Biotehnologii de reproducţie la animalele de companie.
 3. Terapie chirurgicală a peretelui abdominal la animalele de fermă.
 4. Radiologie şi imagistică medicală veterinară.


ALTE TEME
primite ca propuneri care pot face obiectul unor seminarii de interes regional sau local:

Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti :

– Managementul infecţiilor uterine la vacă;
– Tratamentul infecundităţii la căţea;
– Examenul de urină: semnificaţie clinică şi diagnostică;
– Semnificaţia modificărilor parametrilor biochimici sanguini în diagnosticul organopatiilor la animale;
– Patologia asociată microorganismelor recent identificate la animalele de rentă.

Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca :

– Actualităţi terapeutice în bolile parazitare la animale. Metode moderne de diagnostic în endoparazitoze;
– Bunăstarea la animalele de fermă;
– Evaluarea neurologică la cabaline;
– Diagnosticul ecografic în afecţiunile globului ocular la animale;
– Criterii de diagnostic în modificările leucocitare reactive maligne;
– Modalităţi de diagnostic şi monitorizare în coagulopatii înnăscute şi dobândite;
– Mecanisme fiziopatologice şi diagnostic diferenţial în sindromul diareic la animale;
– Diagnosticul diferenţial al sindromului de colică la cabaline;
– Actualităţi în patologia infecţioasă a animalelor de companie;
– Micotoxine şi micotoxicoze la animale;
– Afecţiuni articulare ale membrelor la animale;
– Terapia hormonală la cabaline;
– Tumorile mamare la căţea;
– Aspecte privind managementul plăgilor la ecvine;
– Aspecte etiopatogenetice şi terapeutice în ţesutul de granulaţie exceberant la ecvine;
– Anestezia la cabaline;
– Coliotomia mediană şi coliotomia la cabaline – împăstarea marelui colon;
– Patologia digestivă, urgenţă în medicina veterinară;
– Cazuri relevante de diagnostic al cancerului la animale;
– Diagnostic diferenţial în patologia aparatului respirator la animale;
– Importanţa examenului citologic în oncologia veterinară.

Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi :

– Terapia nespecifică în medicina veterinară;
– Urgenţe medicale veterinare – terapie de ultimă generaţie şi/sau maximă eficienţă;
– Management, marketing şi gestiune în medicina veterinară;
– Investigaţii paraclinice la animalele de companie;
– Ortopedie la animalele de companie;
– Afecţiuni chirurgicale ale cabalinelor;
– Intervenţii chirurgicale în afecţiunile obstetricale la animale de rentă;
– Dermatologia animalelor de companie;
– Afecţiuni oftalmologice la animale de companie;
– Cardiologia animalelor de companie;
– Scheme terapeutice în afecţiuni oncologice;
– Boli virale ale felinelor;
– Anaerobiozele ovinelor;
– Mamitele bovinelor, ovinelor şi caprinelor;
– Prevenirea şi combaterea bolilor la fazani, prepeliţe, păuni, struţi, chinchila, bivoli ş.a.specii;
– Patologia animalelor de rentă generată de schimbarea regimului alimentar: prevenire, compatere şi tratament;
– Afecţiuni genito-urinare la animalele de interes economic şi de companie;
– Însămânţări artifiale la animalele de rentă;
– Distocii la animalele de rentă;
– Operaţia cezariană la animale.

Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara :

– Mecanismul apariţiei reziduurilor în ţesuturile animale;
– Diagnostic necropsic diferenţial pe specii de animale;
– Diagnosticul şi tratamentul alergiilor la animale (de companie şi de rentă);
– Metode de diagnostic în dermatologie;
– Diagnosticul şi tratamentul ectoparazitozelor la animale (de rentă şi de companie);
– Profilaxie şi combatere în trematodozele lanimalelor de rentă;
– Controlul parazitologic al trichostrongilidozelor;
– Actualităţi privind epidemiologia bolii limbii albastre;
– Actualităţi în anaerobiozele ovinelor;
– Diagnosticul şi terapia gastroenteritelor la tineretul animalelor de fermă;
– Diagnosticul şi terapia afecţiunilor hepato-biliare la tineretul animalelor de fermă;
– Diagnosticul şi terapia afecţiunilor nutriţional-metabolice la vacile de lapte;
– Diagnostic şi tratament în sindromul de rabdomioliză ecvină;
– Diagnosticul, diagnosticul diferenţial şi tratamentul în osteodistrofiile de creştere ale tineretului canin;
– Bazele anatomofiziologice şi managementul farmaco-terapeutic al durerii la animale;
– Noutăţi în bolile genetice ale animalelor;
– Intoxicaţii provocate de pesticide şi intoxicaţii provocate prin consumul unor plante de câmp;
– Micotoxicoze la animale.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti :

– Diagnosticul diferenţial în bolile cu simptomatologie nervoasă la bovine;
– Sindromul morfoclinic cutanat la porcine;
– Salmonelozele păsărilor; implicaţii pentru sănătatea publică.

Programul a constat din organizarea a 4 seminarii trimestriale, dar spre deosebire de anii trecuţi, temele au fost susţinute numai prin demonstraţii şi lucrări practice – de către cadrele didactice dela facultăţile de medicină veterinară, împreună cu şefii laboratoarelor judeţene.

Coordonatorii de Program din partea facultăţilor au fost:

– Conf.Dr. Mario Codreanu – FMV Bucureşti
– Conf.Dr. Viorel Andronie – FMV a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti
– Prof.Dr. Ioan B. Marcus – FMV Cluj-Napoca
– Prof.Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi
– Conf.Dr. Sorin Morariu – FMV Timişoara

La toate seminariile şi întâlnirile suplimentare organizate, s-au acordat celor prezenţi atestate de participare de 15 puncte, iar celor care au susţinut demonstraţiile şi lucrările practice – atestate de 25 de puncte, conform „Criteriilor şi punctajelor AGMVR”.

        

TEMELE SEMINARIILOR  TRIMESTRIALE:

SEMINARUL  I         Prelevarea, recoltarea, conservarea, ambalarea, identificarea, întocmirea notei de însoţire şi transportul probelor conforme pentru controlul oficial şi diagnosticul bolilor la animale.

SEMINARUL  II        Diagnosticul helmintozelor la animale de rentă, ca bază a controlului parazitologic al acestor boli.

SEMINARUL  III       Relevanţa examenului hematologic şi a examenului biochimic sanguin, în diagnosticul dismetaboliilor şi afecţiunilor sistemice la animale.

SEMINARUL  IV       Ecografia toracică non-cardiacă şi cardiacă.

Evaluarea clinică – cardiovasculară.

TEME  SUPLIMENTARE

 • Interpretarea rezultatelor analizelor serologice, bacteriologice, virusologice, micologice şi de biologie moleculară, pentru controlul oficial şi diagnosticul bolilor la animale.
 • Citirea şi interpretarea modificărilor clinice şi morfopatologice în controlul oficial şi diagnosticul bolilor la animale.
 • Examenul de urină – relevanţa clinică şi paraclinică a modificărilor urinare (sumar şi sediment urinar) la animale.
 • Ordonanţa medicală.  Părţile componente ale reţetei.  Reţeta cu timbru sec.
 • Sondajul naso-esofagian la cal şi buco-esofagian la vacă.

Programul a constat din organizarea a 4 seminarii trimestriale, fiecare cu câte 2 teme şi 2 seminarii suplimentare – organizate facultativ.

Seminariile au fost organizate de filialele AGMVR, cu sprijinul facultăţilor de medicină veterinară şi împreună cu consiliile Colegiului Medicilor Veterinari şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.

Coordonatorii de Program din partea facultăţilor au fost:

– Conf.Dr. Mario Codreanu – FMV Bucureşti
– Conf.Dr. Viorel Andronie – FMV a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti
– Prof.Dr. Ioan B. Marcus – FMV Cluj-Napoca
– Prof.Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi
– Prof.Dr. Viorel Herman – FMV Timişoara

TEMELE SEMINARIILOR  TRIMESTRIALE

SEMINARUL  I          Epidemiologie:        – Prevederi ale Programului strategic /2012.
                                     Epidemiologie:        – Parazitoze.

SEMINARUL  II         Laborator:             – Supraveghere şi examene de laborator.
                                     Bunăstare anim.:    – Adăpostire, zooigienă şi nutriţie.

SEMINARUL  III        Clinică:                  – Urgenţe medicale.
                                     Farmacovigilenţă:    – Produse medicinale veterinare.

SEMINARUL  IV        Epidemiologie:        – Viroze şi bacterioze transmisibile.
                                     Clinică:                  – Intervenţii obstetricale şi chirurgicale.

SEMINARII  SUPLIMENTARE:  Patologia animalelor de companie;  Teme de interes regional.

Programul a constat din organizarea a 4 seminarii trimestriale, fiecare cu câte 2 teme.

Seminariile au fost organizate de filialele AGMVR, cu sprijinul facultăţilor de medicină veterinară şi împreună cu consiliile Colegiului Medicilor Veterinari şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.

Coordonatorii de Program din partea facultăţilor au fost:

– Conf.Dr. Mario Codreanu – FMV Bucureşti
– Conf.Dr. Viorel Andronie – FMV a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti
– Prof.Dr. Ioan B. Marcus – FMV Cluj-Napoca
– Prof.Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi
– Prof.Dr. Viorel Herman – FMV Timişoara

TEMELE SEMINARIILOR  TRIMESTRIALE

SEMINARUL  I          1. Prevederi ale Programului strategic /2011 – privind Tuberculoza Bovină, Leucoza Enzootică Bovină, brucelozele şi Anemia Infecţioasă Ecvină
2. Circulaţia şi utilizarea produselor medicinale veterinare.

SEMINARUL  II        1. Simptomatologie, diagnostic, supraveghere şi combatere în pesta porcină clasică.
                                    2. Biotehnologii de reproducţie aplicată. Tehnica însămânţărilor artificiale.

SEMINARUL  III       1. Simptomatologie, diagnostic, supraveghere şi combatere în encefalopatiile spongiforme transmisibile.
                                    2. Diagnosticul şi terapia bolilor parazitare.

SEMINARUL  IV       1. Aspecte teoretice şi practice în trichineloză.
                                    2. Abordarea clinică şi terapeutică în afecţiunile podale.

Programul a constat din organizarea a 4 seminarii trimestriale, de interes general,  plus 2 seminarii opţionale – cu teme din cazuistica clinică a fiecărui judeţ şi din acţiunile stabilite medicilor veterinari împuterniciţi de către DSVSA judeţene.

Coordonatorii de Program din partea facultăţilor au fost:

– Conf.Dr. Mario Codreanu – FMV Bucureşti
– Conf.Dr. Viorel Andronie – FMV a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti
– Prof.Dr. Ioan B. Marcus – FMV Cluj-Napoca
– Prof.Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi
– Prof.Dr. Viorel Herman – FMV Timişoara


TEMELE SEMINARIILOR  TRIMESTRIALE

SEMINARUL  I

1.  Infecunditatea la vacă – diagnostic şi tratament.
2.  Supravegherea epidemiologică: principii, protocoale, sisteme de supraveghere naţionale şi internaţionale  sau

 1. Relevanţa examenului biochimic sanguin şi urinar în diagnosticul afecţiunilor de organ la carnivore.
 2. Tehnici de diagnostic citopatologic oncologic.

SEMINARUL  II

1.   Implementarea ecografiei clinice şi intervenţionale la animale.
2.   Managementul clinic şi terapeutic în oncopatiile aparatului genital la carnivore  sau

 1. Supravegherea /controlul tuberculozei, la bovine
 2. Abordarea clinică şi terapeutică în principalele afecţiuni stomatologice la carnivore.

SEMINARUL  III

1.  Organizarea şi funcţionarea laboratorului clinic pentru animale mari, economice.
2.  Coordonate clinice şi de diagnostic, în principalele intoxicaţii la animale. Abordare terapeutică: antidotism general şi specific sau

 1. Abordarea clinică şi terapeutică în afecţiunile podale, la cabaline, bovine şi ovine.
 2. Diagnostic şi terapie în plăgile corneene şi uveitele traumatice la carnivore.

SEMINARUL  IV

1.   Actualităţi în diagnosticul şi supravegherea bolilor parazitare la animale.
2.   Cerinţe preliminare în managementul calităţii şi siguranţei alimentelor  sau

 1. Biotehnologii de reproducţie aplicată, în fermele de vaci.
 2. Relevanţa endoscopiei vezicale (citoscopiei) la carnivore.