Quarterly

ISSN:    1220-3173 

E-ISSN: 2457-7618

Indexed ISIWeb of Science – ESCI – Clarivate Analytics

Recognized by National University Research Council (CNCS) (239 B+ code)

Indexed in: CABI VetMed ResourceOpen AgrarOCLC WorlCat

Revista Română de Medicină Veterinară – The Romanian Review of Veterinary Medicine (Rom Rev Med Vet) – was founded in 1888. Since its establishment until today, the review was an uninterrupted appearance, but rhythmic occurrence suffered critical historical periods. During the communist power, the name of the magazine was slightly modified, becoming Journal of Animal Science and Veterinary Medicine, which is why, after the events of December 1989, continued its emergence as „new series” named traditional The Romanian Review of Veterinary Medicine. During existence, this journal has strengthened the scientific nature of the themes of his confirmation of its evolution qualitative being concretized and coverage of them in databases of scientific institutions International (CAB International) and international catalogs profile (Veterinary Bulletin). Romanian Journal of Veterinary Medicine editorial is also about the prestigious international bodies whose specialized publications are received consistently.

Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) – a fost fondată în anul 1888. De la înfiinţare şi până în prezent, apariţia revistei a fost neîntreruptă, dar ritmicitatea apariţiei a suferit în perioadele istorice critice. In perioada puterii comuniste, denumirea revistei a fost uşor modificată, devenind Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară, motiv pentru care, după evenimentele din decembrie 1989, apariţia sa a continuat ca „serie nouă” sub denumirea tradiţională de Revista Română de Medicină Veterinară. In cursul existenţei, această revistă şi-a consolidat caracterul ştiinţific al tematicii sale, confirmarea evoluţiei sale calitative fiind concretizată şi de cuprinderea ei în bazele de date ale unor instituţii ştiinţifice internaţionale (CAB International) şi în cataloage internaţionale de profil (Veterinary Bulletin). Redacţia Revistei Române de Medicină Veterinară se află, de asemenea, în legătură cu organisme internaţionale de prestigiu, ale căror publicaţii de specialitate sunt primite în mod constant. Revista este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior (CNCSIS) – având Codul 239 B+

REDACŢIA / SECRETARIAT ADDRESS :

REVISTA ROMÂNĂ DE MEDICINĂ VETERINARĂ
THE ROMANIAN REVIEW OF VETERINARY MEDICINE
Splaiul Independenţei 105, sector 5, 050097 Bucureşti, România
Tel./ Fax: +(40) 21 319 4493
e-mail: redacție@agmv.ro
Website: www.agmv.ro