Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Three-dimensional CT image of a dog’s skull (frontal and dorsal views) showing the bone changes compatible with calvarial hyperostosis syndrome (Fig. 4, p. 42)

Download PDF

Marioara NICULA NEAGU
I. PET
T. IANCU
Ionica IANCU
Iasmina LUCA
V. IORGONI
A. GLIGOR
V. HERMAN

ABSTRACT

Pasteurella multocida is a conditionally pathogenic bacterium that is part of the normal microflora of the oral cavity, nasopharynx, and upper respiratory tract of birds, mammals, and other species. The investigations were carried out on 11 females, 6 males, and 41 young rabbits of different ages and breeds, coming from two locations in the counties of Arad and Timiș. Lung and long bone samples were taken from the rabbit carcasses from the two locations, and bacteriological and histopathological examinations were performed on these samples. Pasteurella multocida was the main etiological agent of respiratory infections in rabbits from the disease outbreaks studied. 11 strains of Pasteurella multocida were isolated, which were sensitive to penicillin (81.8%), ciprofloxacin and florfenicol (63.6%), gentamicin and trimethoprim/sulfamethoxazole (54.5%), and enrofloxacin (45.5%). The highest resistance of Pasteurella multocida strains was found to doxycycline, tetracycline and tylosin (72.7 %), and amoxicillin (63.6%), antibiotics commonly used in the treatment of rabbits.

Keywords: Pasteurella multocida, rabbit, lesions

REZUMAT

Pasteurella multocida este o bacterie condiționat patogenă, care face parte din microflora normală a cavității orale, nazofaringe și tractul respirator superior la păsări, mamifere și alte specii. Investigațiile au fost efectuate pe 11 femele, 6 masculi și 41 de pui de iepuri de vârste și rase diferite, provenind din două locații din județele Arad și Timiș. De la cadavrele de iepuri, din cele două locații au fost prelevate probe de pulmoni și os lung, din aceste probe au fost efectuate examene bacteriologice și histopatologice. Pasteurella multocida a fost principalul agent etiologic al infecțiilor respiratorii la iepurii din focarele de boală luate în studiu. Au fost izolate 11 tulpini de Pasteurella multocida care au fost sensibile la penicilină (81,8%), ciprofloxacină și florfenicol (63,6%), gentamicină și trimethoprim/sulfamethoxazole (54,5%) și enrofloxacină (45,5%). Rezistența cea mai mare a tulpinilor de Pasteurella multocida a fost găsită la doxicilină, tetracicline și tylosin (72,7%), respectiv amoxicilină (63,6%), antibiotice utilizate în mod obișnuit în tratamentul iepurilor.

Cuvinte cheie: Pasteurella multocida, iepuri, leziuni

Download PDF

C. MICŞA
Maria Roxana TURCU
Alexandra PETEOACĂ
F.P. POSASTIUC
N.T. CONSTANTIN

ABSTRACT

Laparoscopic surgery is gaining popularity among the veterinary surgical community. Training in minimally- invasive surgery is nowadays recognized as a valid instrument for teaching surgeons about different laparoscopic procedures. Laparoscopic surgery requires a unique subset of surgical skills that, for the inexperienced, can significantly prolong the duration of surgery. However, its role as an evaluation test and self-assessment tool to verify basic laparoscopic surgical skills is still under discussion. A multimodality-intensive laparoscopic training course should become a standard requirement for veterinary surgeons, allowing them to acquire basic and advanced laparoscopic skills on a routine basis. In this study, we demonstrate the role of simulation and training as powerful tools to improve surgical technical skills. By gradually increasing the difficulty of the exercises, the trainees can improve their instrument handling and adapt to the conditions imposed by minimally-invasive surgery.

Keywords: education, laparoscopy, surgical simulation, skill assessment, training

REZUMAT

Chirurgia laparoscopică câștigă popularitate în rândul comunității chirurgilor veterinari.Formarea în chirurgia minim-invazivă este astăzi recunoscută ca un instrument valid pentru învățarea chirurgilor în diferite proceduri laparoscopice. Chirurgia laparoscopică necesită un subset unic de abilități chirurgicale care, pentru cei neexperimentați, poate prelungi semnificativ durata intervenției chirurgicale. Cu toate acestea, rolul său de test de evaluare și instrument de autoevaluare pentru verificarea abilităților chirurgicale laparoscopice de bază este încă în discuție. Un curs de pregătire laparoscopică multimodală intensivă ar trebui să devină o cerință standard pentru chirurgii veterinari, permițându-le să dobândească abilități laparoscopice de bază și avansate în mod obișnuit. În acest studiu, demonstrăm rolul simulării și antrenamentului ca instrument de bază pentru îmbunătățirea abilităților tehnice chirurgicale. Prin creșterea treptată a dificultății exercițiilor, cursanții își pot îmbunătăți capacitatea de manipulare a instrumentelor și se pot adapta la condițiile impuse de operația minim-invazivă.

Cuvinte cheie: educație, laparoscopie, simulare chirurgicală, evaluare a aptitudinilor, instruire

Download PDF

Raluca Theodora GEARÂP
C. MUȘETESCU
Irina MACOVEI
Isabela VOICHIȚA
Elvira GAGNIUC
Mara GEORGESCU

ABSTRACT

In addition to the already existing traditional customs in certain areas, there has recently been a noticeable growth of interest in ovine meat in the European Union, mostly due to the unrestricted access to international cuisine and the appeal of the tasty oriental sheep meat dishes and also due to the growing Muslim population. As the liver holds a core significance during post-mortem inspection of meat, we investigated the post-mortem findings in ovine livers, in a batch of sheep carcasses obtained from private producers in a limited mountain area in Romania. All investigated liver samples revealed parasitic modifications: hydatic cyst in 9 livers out of 10, cysticercosis in 1 liver sample, and fascioliasis in 6 samples, which were confirmed by the histological examination of the modified areas of liver tissue. The high prevalence of parasitic infestation calls for a more extended analysis involving a larger sample pool, for statistical significance, while still supporting the need to increase the awareness of farmers in the pastoral mountain areas, and a better standard of care for herd health management.

Keywords: sheep, traditional pastoral rearing, post-mortem inspection, liver, parasitic infestation

REZUMAT

Pe lângă obiceiurile tradiționale deja existente în anumite zone, a fost înregistrată recent o creștere notabilă a interesului pentru carnea de oaie în Uniunea Europeană, mai ales datorită accesului fără restricții la bucătăria internațională și a aprecierii generale a preparatelor orientale din carne de oaie, la care se adaugă creșterea populației musulmane în UE. Deoarece ficatul are o importanță crucială în cadrul inspecției post-mortem a cărnii, am investigat rezultatele inspecției post-mortem a ficatului de ovină pentru un lot de carcase obținute de la producători privați într-o zonă montană din România. Toate probele de ficat investigate au evidențiat modificări date de prezența formațiunilor parazitare: chist hidatic în nouă probe din 10, cisticercoză în o probă de ficat și fascioloză în șase probe, care au fost confirmate prin examinarea histologică a zonelor modificate. Prevalența ridicată a infestării parazitare, evidențiată prin acest studiu, relevă necesitatea efectuării unei analize mai extinse care implică un grup de probe mai mare, pentru semnificație statistică. Rezultatele obținute subliniază necesitatea creșterii gradului de conștientizare a fermierilor din zonele de munte pastorale și a menținerii unui standard mai bun de îngrijire pentru managementul sănătății efectivelor de ovine crescute în sistem tradițional.

Cuvinte cheie: oi, creștere pastorală tradițională, inspecție post-mortem, ficat, infestare parazitară

Download PDF

B. GEORGESCU
Petronela Mihaela ROȘU
C.R. BELU
C. VISOIU
Adela Ioana MUSTĂȚEA

ABSTRACT

The study aims to describe the morphological characteristics of the chimpanzee skull (Pan troglodytes, Blumenbach, 1775). The genus Pan, like the genus Homo, is part of the order Primates (Linnaeus, 1758) and presents similar characteristics. The particularities of the skull are valuable elements necessary for species identification. Data in the specialized literature on chimpanzee cranial morphology are sparse and lacking in detail. For the study, a skull from an adult male chimpanzee, deceased of natural causes, a specimen found in the collection of the Anatomy discipline, was used. The following conclusions were drawn: the foramen magnum and the occipital condyles moved slightly ventro-rostral due to the tendency of bipedal movement; the external sagittal crest is absent; the two orbits are complete and arranged in the frontal plane; the presence of two ethmoidal holes (anterior and posterior); the mastoid and styloid processes, are reduced; an anterior and an accessory palatine foramen are present, both located in the aboral extremity of the palatine process.

Keywords: chimpanzee, skull, ethmoidal foramen, anterior palatine foramen

REZUMAT

Studiul își propune să descrie caracteristicile morfologice ale craniului de cimpanzeu (Pan troglodytes, Blumenbach, 1775). Genul Pan, ca și genul Homo, fac parte din ordinul Primates (Linnaeus, 1758) și prezintă caracteristici asemănătoare. Particularitățile craniului sunt elemente valoroase necesare pentru stabilirea speciei. Datele din literatura de specialitate cu privire la morfologia craniului la cimpanzeu sunt puține și fără aspecte detaliate. Pentru studiu s-a utilizat un craniu de la un cimpanzeu adult, decedat din cauze naturale, exemplar aflat în colecția disciplinei de Anatomie. In urma studierii acestui craniu s-au putut desprinde următoarele concluzii: gaura occipitală și condilii occipitalului s-au deplasat foarte puțin în jos și spre înainte, datorită unei ușoare verticalizări a corpului animal,creasta sagitală externă absentă, cele doua orbite, complete, sunt dispuse in plan frontal, prezența a două găuri etmoidale (anterioară și posterioară), procesele mastoidian și stiloid ale stâncii temporalului sunt foarte reduse, sunt prezente o gaura palatină anterioară si una accesorie, ambele situate în extremitatea aborală a procesului palatin.

Cuvinte cheie: cimpanzeu, craniu, gaura etmoidală, gaură palatină anterioară

Download PDF

D. ȚOGOE
Nicoleta MINCĂ
L. IONIȚĂ

ABSTRACT

Regardless of the type of material that causes it, urethral obstruction is a serious condition that is increasingly being diagnosed as urgent. It is referred to as Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD), which also includes the symptoms of dysuria syndrome, urethral obstruction, haematuria, and the development of urinary calculi. Urinary urolithiasis syndrome is defined as the occurrence of familial, congenital, or acquired pathophysiological factors that together progressively increase the risk of precipitation of urinary metabolites to form calculi. Ureterolithiasis is of greater importance in felines compared to dogs and is most often diagnosed incidentally on routine ultrasound examination of the animal. Clinical signs are most often correlated with haematuria or urethral obstruction, but nonspecific signs such as a decrease in appetite or body weight should also be remembered. The persistence of urethral obstruction or relapse of ureterolithiasis should be considered, including surgical treatment. The use of surgical therapies in the treatment of urolithiasis depends on very many factors, such as the type of calculi and their location, the condition of the animal, and the type of pathology (obstructive or non-obstructive). In this study, we chose a sample of 39 felines that presented themselves at the FMVB hospital for the surgical remedy of lower urinary tract disorders. The study is a comparative one between short-term and long-term complications, so the comparison between perineal urethrostomy (PU) and prepubic urethrostomy (PPU) is carried out from the moment of intervention up to 3 months. From the monitoring of the 39 patients, a total of 26 presented complications with varying degrees of expression, of which we also reported two deaths.

Keywords: prepubic urethrostomy, urethral obstruction, urinary tract, complications of surgery

REZUMAT

Obstrucția uretrală, indiferent de tipul de material ce o produce, este un eveniment major cu caracter urgent din ce în ce mai frecvent diagnosticat, descris sub denumirea de Sindrom urologic felin (FUS) care mai apoi a fost actualizat ca Boala Tractului Urinar Inferior la feline (FLUTD), ce include sindromul de disurie, obstrucție uretrală, hematurie și inclusiv formarea calculilor urinari. Sindromul de urolitiază urinară se definește ca apariția unor factori fiziopatologici familiali, congenitali sau dobândiți care împreună cresc progresiv riscul de precipitare a metaboliților urinari pentru a forma calculi. Ureterolitiaza prezintă o importanță mai crescută la feline, în comparație cu câinii, de cele mai multe ori diagnosticată incidental la examenul ecografic de rutină al animalului. Semnele clinice sunt de cele mai multe ori corelate cu hematuria sau obstrucția uretrală, dar trebuie amintite și semnele nespecifice precum scăderea apetitului sau a greutății corporale. În persistența obstrucției uretrale sau recidiva ureterolitiazei trebuie avut în vedere inclusiv tratamentul chirurgical. Utilizarea terapiilor chirurgicale în tratamentul urolitiazei depinde de foarte mulți factori precum tipul de calculi și localizarea acestora, starea animalului, tipul de patologie (obstructivă sau non-obstructivă). În acest studiu, am ales un eșantion de 39 de feline care s-au prezentat la spitalul FMVB pentru remedierea chirurgicală a tulburărilor tractului urinar inferior. Studiul este unul comparativ între complicațiile pe termen scurt și cele pe termen lung, astfel încât comparația dintre uretrostoma perineală (PU) și uretrostoma prepubiană (PPU) se realizează din momentul intervenției până la 3 luni. Din monitorizarea celor 39 de pacienți, un total de 26 au prezentat complicații cu diferite grade de exprimare, dintre care s-au raportat și două decese.

Cuvinte cheie: uretrostoma prepubiană, obstrucție uretrală, tractul urinar, complicații post-chirurgicale

Download PDF

N. TUDOR
V.T. LUPU
E. AILENEI
Poliana TUDOR
M.D. CODREANU

ABSTRACT

Calvarial hyperostosis syndrome (CHS) is a rare developmental bone disorder of uncertain aetiology that affects dogs under 1 year of age. This disorder is characterized by an excessive proliferation of new bone with asymmetric distribution,involving the bones of the cranial vault, such as the frontal, parietal, and possibly occipital bones. In this case report, an 11- month-old male mixed-breed dog with a firm and painful deformity located in the right frontal region is presented. A physical examination revealed no other changes. An X-ray exam of the skull revealed periosteal proliferation along the dorsal aspect of the calvaria, causing thickening and increased opacity of the frontal bone. Computed tomography (CT) of the skull revealed focal and expanding thickening of the right frontal bone but without involvement of the mandible. The clinical and imaging findings identified in a young patient, as well as the distribution of bone changes, are compatible with CHS.

Keywords: calvarial hyperostosis syndrome, CT scan, dog, periosteal reaction, X-ray exam

REZUMAT

Sindromul de hiperostoză al bolții craniene (CHS) este o tulburare de dezvoltare osoasă rară, cu etiologie incertă, ce afectează câinii cu vârsta sub 1 an. Această tulburare se caracterizează printr-o proliferare excesivă de os nou cu distribuție asimetrică, implicând oasele bolții craniene, cum ar fi oasele frontal, parietal și, posibil, occipital. În acest studiu de caz, este prezentat un câine mascul, cu vârsta de 11 luni, din rasă mixtă, care prezenta o deformare fermă și nedureroasă, localizată în regiunea frontală dreapta. Examenul fizic nu a evidențiat alte modificări. Examenul radiografic al craniului a evidențiat o proliferare periostală de-a lungul părții dorsale a bolții craniene, determinând îngroșarea și creșterea opacității osului frontal. Tomografia computerizată a craniului (CT) a evidențiat îngroșarea focală și expansibilă a osului frontal drept, însă fără implicarea mandibulei. Aspectele clinice și imagistice identificate la un pacient tânăr, precum și distribuția modificărilor osoase sunt compatibile cu CHS.

Cuvinte cheie: sindromul de hiperostoză a bolții craniene, scanare CT, câine, reacție periostală, examen radiografic

Download PDF

E.O. ȘTEFAN
Diana BREZOVAN
Jelena SAVICI
V. HERMAN
Alexandra GRIGOREANU
I. ȚIBRU

ABSTRACT

In the paper are presented the results obtained from research on changes of the morphology in the intestines in piglets with different weights at farrowing, in correlation with the amount of colostrum ingested in the first 24 hours after farrowing. To carry out the present research, the following parameters were monitored: weight at farrowing, disinfection at the level of the farrowing box, the health status of the sow, and the amount of colostrum ingested by the piglet in the first 24 hours after farrowing. The piglets from the experimental group, taken into the study, came from three sows housed in the same housing and the same conditions as the piglets of the sow from the control group, the difference between the two groups being that the pens in which the sows from the experimental group were held, the disinfection was carried out superficially, while in the pens of the control batch, the disinfection was adequate. Piglets in the experimental group differed among themselves in farrowing weight and the amount of colostrum ingested in the first 24 hours. The results regarding the intestinal morphological changes show that the size of the intestinal villi at three days of age was correlated with the body mass at farrowing, and the amount of colostrum ingested in the first 24 h as follows: for the piglets in the experimental group, the small intestine showed changes, in correlation with the amount of colostrum ingested in the first 24 h. Thus, to piglet weighing 700 grams at farrowing that consumed 100 g of colostrum in the first 24 h, the small intestine showed a morphology similar to that of the piglet from the control group (900 g at farrowing and with 200 g of colostrum ingested in the first 24 h of life). In the case of the other two piglets in the experimental group, that consumed around 50 g of colostrum in the first 24 h having weights, one of 700 g and the other of 800 g at farrowing, the intestinal lesions were much more severe, lesions that allowed the onset of diarrhoea, in the first 3 days of life, in the case of the piglet that weight 800 g at farrowing.Piglets that were underweight at farrowing, consuming amounts of colostrum below 100 g in first 24 h, at the age of 3 days showed changes in the small intestine that lead to metabolic disturbances and implicitly to their underdevelopment.

Keywords: piglet farrowing weight, colostrum ingested, small intestine

REZUMAT

În lucrare sunt prezentate rezultatele obținute în urma cercetărilor privind modificările morfologice intestinale la purcei cu greutăți diferite la fătare, în corelație cu cantitatea de colostru ingerată în primele 24 de ore după fătare. Pentru realizarea prezentelor cercetări au fost monitorizați următorii parametrii: greutatea la fătare, dezinfecția la nivelul boxei de fătare, starea de sănătate a scroafei și cantitatea de colostru ingerată de purcel în primele 24 de ore după fătare. Purceii din lotul experimental, luați în studiu, au provenit de la trei scroafe cazate în același adăpost și aceleași condiții cu purceii proveniți de la scroafa din lotul martor, diferența dintre cele două loturi constând în aceea ca la boxele în care au fost cazate scroafele din lotul experimental, dezinfecția s-a realizat superficial, în timp ce la boxa lotului martor dezinfecția a fost una corespunzătoare. Purceii din lotul experimental au diferit între ei prin greutatea la fătare și cantitatea de colostru ingerată în primele 24 de ore. Rezultatele privind modificările morfologice intestinale arată că mărimea vilozităților intestinale la vârsta de trei zile au fost în corelație cu masa corporală la fătare și cantitatea de colostru ingerată în primele 24 de ore după cum urmează. La purceii din lotul experimental, intestinul subțire a prezentat modificări (în grade diferite), în corelație cu cantitatea de colostru ingerată în primele 24 de ore. Astfel la purcelul cu greutatea de 700 de grame la fătare care a consumat 100 de grame de colostru în primele 24 de ore, intestinul subțire a prezentat o morfologie asemănătoare cu a purcelului din lotul martor (900 de grame la fătare și cu 200 de grame de colostru ingerat în primele 24 de ore). La ceilalți doi purcei din lotul experimental care au consumat în jur de 50 de grame de colostru în primele 24 de ore având greutăți, unul de 700 de grame și celălalt de 800 grame la fătare, leziunile intestinale au fost mult mai grave, leziuni care au permis instalarea diareii, în primele 3 zile de viață, la purcelul de 800 grame. Purceii care au fost subponderali la fătare, care consumă cantități de colostru sub 100 grame în primele 24 ore, la vârsta de trei zile au prezentat modificări ale intestinului subțire care duc la perturbări metabolice și implicit la subdezvoltarea acestora.

Cuvinte cheie: greutatea purceilor la fătare, colostru ingerat, intestin subțire

Download PDF

Cristina DUMITRACHE
Maria CRIVINEANU
Mihaela EREMIA
Diana-Mihaela ALEXANDRU

ABSTRACT

Arnica montana and Boswellia serrata are plants with very important properties, among which the strong anti-inflammatory activity stands out. This study aimed to evaluate the anti-inflammatory activity of a mixture of the two compounds (Arnica montana and Boswellia serrata) in an experiment on rats (carrageenan- induced oedema, at the level of the paw) by comparing the effect obtained with a gel with extract of Arnica. Rats were treated with Arnica gel and with a mixture of Arnica and Boswellia serrata extract and a significant reduction in carrageenan-induced paw oedema was observed (p < 0.05). For the Arnica gel, an inhibition of edema appeared 5 hours after the carrageenan injection. The inhibitory effect of the natural mixture with Arnica montana and Boswellia serrata extract began 3 hours after the carrageenan injection, demonstrating that both compounds produce antiinflammatory effects in the second phase of oedema, indicating the inhibition of prostaglandin synthesis. Both the reference product (Arnica gel) and the tested mixture showed anti-inflammatory action, but following the measurements, it could be concluded that the mixture was more effective in reducing oedema.

Keywords: anti-inflammatory, oedema, carrageenan, Arnica montana, Boswellia serrata

REZUMAT

Arnica montana și Boswellia serrata sunt plante cu proprietăți foarte importante, printre care se remarcă activitatea antiinflamatorie puternică. Scopul acestui studiu a fost de a evalua activitatea antiinflamatorie a unei mixturi cu cei doi compuși (Arnica montana și Boswellia serrata) într-un experiment pe șobolani (edem indus de caragenină, la nivelul labei) prin compararea efectului obținut cu al unui gel cu extract de Arnica. Șobolanii au fost tratați cu gel cu Arnica și cu preparat natural cu extract de Arnica si Boswellia serrata și s-a observat o reducere semnificativă a edemului labei indus de caragenină (p <0,05). Pentru gelul cu Arnica s-a constatat o inhibare a edemului la 5 ore după injecția cu caragenan. Efectul inhibitor al preparatului natural cu extract de Arnica montana și Boswellia serrata a început la 3 ore după injecția cu caragenan, demonstrând că ambii compuși produc efecte antiinflamatorii în a doua fază a edemului, indicând inhibarea sintezei prostaglandinelor. Atât produsul de referință (gel de Arnica) cât și mixtura testată au prezentat acțiune antiinflamatorie, însă în urma măsurătorilor s-a putut concluziona că mixtura a avut o eficiență mai mare în reducerea edemului.

Cuvinte cheie: antiinflamator, edem, caragenan, Arnica montana, Boswelia serrata

Download PDF

Roxana Ionela DRUGEA
Mădălina Iulia SITEAVU
S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

Milk plays a significant role in supplying the essential nutrients for a healthy and balanced existence and is a crucial source of nourishment for millions of people worldwide. Cattle, buffaloes, goats, and sheep are the animals that provide the majority of the world’s milk, making the dairy industry one of the most important agricultural industries. Milk has many nutritional advantages, but when it is drunk raw, it poses a risk to the public’s health by spreading viruses and germs that are resistant to antibiotics. Pathogens are mostly spread by dairy cows with mastitis. Mastitis has serious zoonotic potential, and milk derived from dairy animals with mammary gland infections may become a great public health concern and a direct human health hazard that may even lead to death. The purpose of this review is to summarise the current knowledge on the main microbial pathogens present in cattle and buffalo milk (large milk ruminants) and describe the potential human health harms associated with milk consumption. The major milk bacteria that we describe in this article as humans’ pathogens include Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes,Brucella spp.,Coxiella burnetti, and Mycobacterium spp.

Keywords: milk, pathogens, mastitis, public health, antimicrobial resistance

REZUMAT

Laptele este o sursă vitală de nutriție pentru milioane de oameni din întreaga lume, având un rol important în furnizarea principalilor nutrienți pentru o viață sănătoasă și echilibrată. Sectorul laptelui este unul dintre cele mai semnificative sectoare agricole, iar speciile care asigură cea mai mare parte a producției mondiale de lapte sunt reprezentate de bovine, bivoli, caprine și ovine. Laptele oferă o multitudine de beneficii nutriționale, dar atunci când este consumat nepasteurizat poate reprezenta un vector în diseminarea agenților patogeni și a bacteriilor rezistente la antibiotice cu risc pentru sănătatea publică. Animalele cu mamită care furnizează lapte pentru consum uman reprezintă principala sursă de agenți patogeni. Mamita are un potențial zoonotic grav, iar laptele animalelor cu infecții mamare poate fi o mare problemă pentru sănătatea publică și, pe cale de consecință, un pericol direct pentru sănătatea omului, care poate duce chiar la deces. Scopul acestei recenzii este de a rezuma cunoștințele actuale cu privire la principalii agenți patogeni microbieni prezenți în laptele de bovine și de bivoliță (rumegătoare mari de lapte) și de a descrie potențialele daune asupra sănătății umane asociate cu consumul de lapte. Principalele bacterii din lapte pe care le descriem în acest articol ca agenți patogeni umani includ Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Brucella spp., Coxiella burnetti și Mycobacterium spp.

Cuvinte cheie: lapte, agenți patogeni, mamită, sănătate publică, rezistență antimicrobiană

Download PDF

C.M. BERCEA-STRUGARIU
N.T. CONSTANTIN
F.P. POSASTIUC
Crina Raluca ANDREI
Ioana Cristina SPRINȚU
C. MICȘA
C. VLĂGIOIU

ABSTRACT

The present study aimed to determine whether the size and type of the corpus luteum can influence the plasma concentration of progesterone. It is known that there are two types of corpora lutea in cows: the homogeneous corpus luteum (hCL) and the cavitary corpus luteum (cvCL). Following the hormonal synchronization, 82 cows were artificially inseminated using semen from the same bull and after the subsequent transrectal ultrasound examination at 30 days, 40 of the pregnant females (30 multiparous and 10 nulliparous) were chosen for this study. They were classed in 2 batches: hCL and cvCL, each one containing 15 adult cows and 5 heifers. The circulating progesterone was assayed at 14 days of pregnancy. The results were surprising in terms of the average volume of the corpus luteum in the hCL group was lower than that in the cvCL group (5730.63 ± 1402.57 mm3 vs. 6988.96 ± 1218.47 mm3, p < 0.005). Regarding pregnancy conception rate recorded between the two groups, higher values have been obtained in females included in the cvCL group, both in adult cows (36.55 %) and heifers (43.15%), in comparison with females from the hCL group (33.35%, respectively 41.66%). The obtained results demonstrated that cavitary luteal tissue does not influence the potential to maintain pregnancy in cows.

Keywords: conception rate, corpus luteum types, progesterone level, dairy cow

REZUMAT

Scopul prezentului studiu a fost acela de a determina dacă dimensiunea și tipul corpului luteal poate influența concentrația de progesteron circulant. Este cunoscută existența a două tipuri de corpi luteali la vacă: corpul luteal omogen (CLo) și corpul luteal cavitar (CLcv). În urma sincronizării hormonale, 82 de vaci au fost inseminate artificial cu material seminal de la același taur, iar după examinarea ecografică transrectală efectuată la 30 de zile, 40 dintre femelele gestante (30 multipare și 10 nulipare) au fost selecționate pentru acest studiu. Bovinele au fost grupate în două loturi: CLo și CLcv, fiecare lot conținând câte 15 vaci adulte și 5 juninci. Nivelul plasmatic de progesteron a fost evaluat la 14 zile de gestație. Rezultatele au fost surprinzătoare prin prisma faptului că media volumului de țesut luteal a grupului CLo a fost mai scăzută decât cea a grupului CLcv (5730,63 ± 1402,57 mm3 vs. 6988,96 ± 1218,47 mm3, p < 0,005). În ceea ce privește rata de gestație înregistrată în rândul celor două grupuri, s-au obținut valori crescute la femelele din grupul CLcv, atât la adulte (36,55 %), cât și la juninci (43,15 %), comparativ cu femelele din grupul CLo (33,35 %, respectiv 41,66 %). S-a demonstrat că țesutul luteal nu influențează capacitatea de menținere a gestației la vacă.

Cuvinte cheie: rata de gestație, tipuri de corpi luteali, nivel de progesteron, vaca de lapte

Download PDF

Virginia Ana MAGDAȘ
C. MAGDAȘ
Mihaela Cristina CÂRSTEA
Adriana GYÖRKE
Carmen Ramona MOLDOVAN
M. MADRU,
V. COZMA

ABSTRACT

Anthelmintic resistance (AR) is an increasing problem globally. Antiparasitic strategies that rely mainly on chemical molecules are increasingly threatened by the emergence of parasite strains resistant to numerous classes of anthelmintic substances. Benzimidazoles, imidazothiazoles, and macrocyclic lactones are the most frequent classes of broad-spectrum anthelmintics used against sheep nematodes. Multiple resistances are increasingly being reported for these compounds. In 2022, we performed a study in a herd from Cluj County, Romania, aiming to evaluate the efficacy of four anthelmintic synthetic molecules [albendazole (ABZ), levamisole (LEV), eprinomectin (EPR) and doramectin (DOR)]. Faecal samples were collected, before and 14 days after the treatment. The faecal egg count reduction test (FECRT) was used and coprocultures were performed for each group. Third-stage larvae (L3) were collected after 10 days from coproculture and identified using morphological and morphometrical keys. Before the treatment, we identified 5-6 strongyle genera/species in each group. Haemonchus contortus was the most resistant species. The population of digestive strongyles found in the herd under study showed resistance to all four used molecules; only the therapeutic combination consisting of levamisole and doramectin had efficacy > 95%. For Strongyloides papillosus, an efficacy of ≥ 95% was recorded following the administration of doramectin, eprinomectin and for the therapeutic combinations albendazole + doramectin and levamisole + doramectin.

Keywords: anthelmintic resistance, faecal egg reduction count, sheep

REZUMAT

Rezistența la antihelmintice (AR) reprezintă o problemă la nivel global în creșterea rumegătoarelor. Strategiile antiparazitare care se bazează cu precădere pe molecule antihelmintice de sinteză sunt tot mai des amenințate de apariția unor linii de paraziți rezistenți la numeroase clase de substanțe antihelmintice. Cele mai frecvent utilizate antihelmintice cu spectru larg, împotriva nematodelor la ovine sunt: benzimidazolii, imidazotiazolii și lactonele macrociclice. Pentru acești compuși, rezistența multiplă este raportată din ce în ce mai des. Studiul nostru a fost realizat pe ovine dintr-un efectiv din județul Cluj, România, 2022. Testul de reducere a numărului de ouă din fecale (FECRT) a fost utilizat pentru a evalua eficacitatea a patru molecule sintetice antihelmintice: albendazol (ABZ), levamisol (LEV), eprinomectină (EPR) și doramectină (DOR). Au fost recoltate probe de fecale, înainte și după terapie și au fost efectuate coproculturi pentru fiecare grup. După 10 zile, L3 au fost colectate și identificate folosind chei morfologice și morfometrice. Pentru fiecare grup, am identificat 5-6 specii/genuri de strongili în probele colectate înainte de efectuarea terapiei. Haemonchus contortus a fost cea mai rezistentă specie. Populația de strongili digestivi prezentă la ovinele din efectivul luat în studiu s-a dovedit a fi rezistentă la toate cele patru molecule utilizate; doar combinația terapeutică constând în levamisol și doramectină a avut o eficacitate > 95%. Pentru Strongyloides papillosus, eficacitate ≥ 95% a fost înregistrată în urma administrării de doramectină, eprinomectină și pentru combinațiile terapeutice albendazol + doramectină și levamisol + doramectină.

Cuvinte cheie: rezistență la antihelmintice, testul de reducere a numărului de ouă din fecale, ovine