Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Lesions induced by fatal urban motor-vehicle accidents in cats (inguinal musculature laceration and suffusions; pericardial sac rupture; pulmonary diaphragmatic lobe rupture; massive haemothorax caused by pericardial sac rupture) (Fig. 1, 5, 6, 8, p. 27-29)

Download PDF

A. GLIGOR,
V. HERMAN,
E. TIRZIU,
Iulia BUCUR,
Ionica IANCU,
A. OLARIU-JURCA,
Adela MARCU,
R.V. GROS,
Diana OBISTIOIU,
K. IMRE,
Ileana NICHITA

ABSTRACT

Urban pigeons (Columba livia var. domestica) are very well adapted to life in big cities, being organized in larger or smaller colonies, depending on the area. They receive support from bird lovers who provide them with food and water. The areas where these pigeon colonies live are frequented by children and elderly people, which increase the risk of exposure to different microorganisms.
Pigeons can be an important source of pathogenic microorganisms, with the possibility of transmission to humans, being in relatively close contact with humans.
Through the aerosolization of pigeon droppings and secretions, microorganisms with zoonotic potential can be a danger to human health. The present study was carried out to estimate the concentration of airborne bacteria and fungi in the air of the perimeters where large pigeon colonies live, in the city of Timisoara. The study of microbial air pollution in spaces populated by urban pigeons was carried out in two areas of the city were live big colony. Air samples were collected by the aspiration method from the perimeters of the pigeon colonies and at a distance of 100 meters from them. The monitored microbiological indicators were the total number of aerobic bacteria, the number of coliforms, staphylococci and fungi in a cubic meter of air. The results showed that in the places colonized by pigeons, the air had a very high load of the total number of germs, coliform bacteria, staphylococci and the number of microscopic fungi, which means an intense microbial pollution. In the areas located 100 meters away from the pigeon colonies, the microbial load of the air was significantly lower, but sometimes high values of the number of coliforms and staphylococci were found. The attending of areas with high load of airborne bacteria, by the people with low immunity, presents risk for illness; therefore, better health information of the population should be provided.

Keywords: pigeon, microbiological pollution, total aerobic bacteria, Coliforms, Staphylococci, Fungi, Health risk

REZUMAT

Porumbei urbani (Columba livia var. domestica), sunt bine adaptați la viața din marile orașe, fiind organizați în colonii, mai mari sau mai mici, dependent de areal. Aceștia primesc suport de la iubitorii de păsări, care le asigură mâncare și apă. Zonele în care trăiesc aceste colonii de porumbei sunt frecventate de copii și de oamenii în vârstă, ceea ce dezvoltă riscul expunerii la diverse microorganisme. Porumbeii por fi o sursă importantă de microorganisme patogene, cu posibilitate de transmitere la om, fiind în contact relativ apropiat de oameni. Prin aerosolizarea dejecțiilor și a secrețiilor porumbeilor, microorganismele cu potențial zoonotic pot fi un pericol pentru sănătatea oamenilor. Studiul prezent a urmărit să evalueze concentrația de bacterii și fungi din aerul perimetrelor unde trăiesc colonii mari de porumbei, în orașul Timișoara. Studiul poluării microbiene a aerului în spațiile populate de porumbei urbani s-a realizat în două zone ale orașului unde există colonii mari de porumbei. S-au recoltat probe de aer prin metoda aspirației din perimetrele coloniilor de porumbei și la distanta de 100 de metri de acestea. Indicatorii microbiologici urmăriți au fost numărul total de bacterii aerobe, numărul de coliformi, de stafilococi și de fungi, dintr-un metru cub de aer. Probele de aer au fost recoltate din două în două săptămâni, din februarie până în iunie. Rezultatele au evidențiat că în locurile colonizate de porumbei aerul a avut o încărcătură foarte mare a numărului total de germeni, de bacterii coliforme, de stafilococi și a numărului de ciuperci microscopice, ceea ce semnifică o poluare microbiană intensă. In zonele aflate la 100 de metri distanță de coloniile de porumbei încărcătura microbiana a aerului a fost semnificativ mai redusă, dar uneori s-au constatat valori mari a numărului de coliformi și de stafilococi. Frecventarea zonelor cu o încărcătură microbiană a aerului crescută, datorită densităților mari de porumbei, de către persoanele cu imunitate scăzută, mai ales de copii și de bătrâni, reprezintă risc de îmbolnăvire; de aceea ar trebui o mai bună informare sanitară a populației.

Cuvinte cheie: porumbei, poluare microbiologică a aerului, bacterii aerobe totale, coliformi, stafilococi, fungi, risc pentru sănătate

Download PDF

O. MIHELIS,
C. BELU,
M.D. CODREANU,
I. DUMITRESCU,
Sorina-Andreea MIHAI,
G. PREDOI

ABSTRACT

Fulfilling extremely important roles, the hoof is a complex formation that includes a multitude of anatomical structures that give it the strength and sensitivity like a true sense organ. Since ancient times, anatomical elements visible to the naked eye have been described and schematised, and with the advent of the microscope, the histological structures. As a result of the bibliographical study, we found that anatomical terms which are often used in some articles are outdated, also other terms are even traditional for certain geographical areas. In the present paper, based on the efforts of anatomists who have approached the anatomical study of the hoof, we have proposed some „revision” of terminology. The main rule was to add the anatomical terms included in the latest edition of the Nomina Anatomica Veterinaria (2017), in brackets, after the name of the anatomical structure described. We have done so to help both students, in the process of learning and accumulating knowledge, and specialists dealing with acropodial segment care or treating different diseases, in avoiding confusion or errors of expression.

Keywords: equine, hoof, epidermal lamellae, cushion

REZUMAT

Îndeplinind roluri extrem de importante, copita este o formațiune complexă care include o multitudine de formațiuni anatomice care îi conferă rezistență, dar în același timp sensibilitatea unui adevărat organ de simț. Încă din cele mai vechi timpuri au fost descrise și schematizate elementele anatomice, vizibile cu ochiul liber, iar odată cu apariția microscopului, structurile histologice. În urma studiului bibliografic, am constat că în lucrări deseori sunt folosiți termini anatomice care nu mai sunt de actualitate, iar unii dintre ei sunt chiar tradiționali pentru anumite areale geografice. În prezenta lucrare, pe baza eforturilor realizate de anatomiști care au abordat studiul anatomic al copitei, ne-am propus o oarecare „revizuire” a terminologiei. Principala regulă a fost adăugarea termenilor anatomici cuprinși în ultima ediție a Nominei Anatomice Veterinaria (2017), între paranteze, după numele structurii anatomice descrise. Am procedat astfel pentru a ajuta atât studenții, în procesul de învățare și acumulare a cunoștințelor, cât și specialiștii ce se ocupă de îngrijirea segmentul acropodial sau tratarea diferitelor probleme, în a evita confuziile sau erorile de exprimare.

Cuvinte cheie: ecvine, copită, lamele epidermale, cuzinet

Download PDF

Isabela Voichița BULAI,
Mara GEORGESCU,
Oana Mărgărita GHIMPEȚEANU,
Ștefania Mariana RAITA,
Dana TĂPĂLOAGĂ

ABSTRACT

Interest in the use of LEO (lavender essential oil) in the food industry has increased over the last 30 years due to its pleasant aroma and flavour, as well as its ability to control the development of infectious agents. In this paper, we investigated the possibility of using lavender essential oil in the manufacture of sausages, by observing the impact on the physicochemical and histological properties of smoked sausages during cold storage, over 9-days. Experimental sausages were made by mixing fresh pork with different concentrations of essential oils. Maintaining the pH of the followed- up samples is associated with lavender oil enrichment for most samples. It has been observed that the final pH of all supplemented samples is lower than that of the control sample; for higher concentrations, a decreasing pH is noted towards the end of the storage period. When it comes to pH, its preservative effect is obvious at all concentrations, but is more apparent at higher concentrations, as demonstrated by the fluctuations in the levels of TVN (total volatile nitrogen). In comparison to the control samples, samples containing high concentrations of oil demonstrate the integrity of the muscle fibres and the sarcolemma. To confirm the statistical significance of these conclusions, large batches of samples must be studied. A further study should investigate in more detail the role of lavender essential oil constituents as well as the mechanisms of synergy between these constituents. Further studies are also required for the standardization of investigation methods, validation of results, and assessment of new technologies.

Keywords: physicochemical and histological analysis, lavender essential oil, sausages

REZUMAT

Interesul pentru utilizarea UEL (ulei esențial de lavandă) în industria alimentară a crescut în ultimii 30 de ani datorită aromei și aromei sale plăcute, precum și capacității sale de a controla dezvoltarea agenților infecțioși. În această lucrare, am investigat posibilitatea utilizării uleiului esențial de lavandă în fabricarea cârnaților, prin observarea impactului asupra proprietăților fizicochimice și histologice în timpul depozitării la rece, timp de 9 zile. Cârnații experimentali au fost făcuți prin amestecarea cărnii de porc proaspete cu diferite concentrații de uleiuri esențiale. Menținerea pH-ului probelor urmărite este asociată cu îmbogățirea uleiului de lavandă pentru majoritatea probelor. S-a observat că pH-ul final al tuturor probelor îmbogățite cu ulei esențial de lavandă este mai mic decât cel al probei martor; pentru concentrații mai mari se observa o scădere a pH-ului spre sfârșitul perioadei de depozitare. Când vine vorba de pH, efectul său de conservare este evident la toate concentrațiile, dar este mai evident la concentrații mai mari, așa cum demonstrează fluctuațiile nivelurilor de TVN (azot ușor hidrolizabil). În comparație cu probele de control, probele

Cuvinte cheie: analize fizico-chimice și histologice, ulei esențial de lavandă, cârnați

Download PDF

A.C. STOIAN,
Iulia-Alexandra POPA,
A.G. NEAGU,
Emilia CIOBOTARU-PÎRVU,
G. PREDOI

ABSTRACT

Motor vehicle-related trauma is a common cause of death in cats. This prospective study based on the results of radiological examinations, corroborated with necropsies and histopathological examinations, was performed to investigate the injury patterns of 39 cats involved in fatal road accidents in Bucharest. The results indicated that cross-breed intact adult males are at a greater risk of fatal motor-vehicle collisions, particularly in the spring season. Fatal motor vehicle accidents in cats result in polytrauma, involving in most cases head and neck region, the thorax or abdomen and pelvic area, and less frequently the limbs. Hindlimb fractures were produced along with pelvic fractures. Regarding spinal fractures, they were located only in the thoracic segment. The abdominal cavity lesions included hepatic, diaphragmatic, and splenic ruptures. Pulmonary lesions comprised contusions and mid lobe ruptures, but also pneumohemothorax when costal fractures were associated. Head trauma was the most frequent fatal injury and it was the result of one or more lesions such as skull fractures, subarachnoid haemorrhages, meningeal ruptures, and even brain lacerations.

Keywords: road traffic accident, roadkill, blunt force trauma, veterinary forensic science

REZUMAT

Traumatismele produse în urma accidentelor rutiere reprezintă o cauză frecventă de deces întâlnită la pisici. Acest studiu de tip prospectiv care a inclus rezultatele examenelor radiologice, corelate cu examenele necropsice și histopatologice a fost realizat pentru a evidenția tablourile lezionale identificate la 39 de pisici implicate în accidente rutiere mortale în București. Rezultatele obținute au indicat faptul că motanii adulți din rasa comună prezintă un risc mai mare de coliziuni mortale cu autovehicule, în special în lunile de primăvară. Tabloul lezional în cazul accidentelor rutiere fatale la pisici a fost reprezentat de politraumatism, implicând în majoritatea cazurilor regiunea capului și a gâtului, toracele sau abdomenul și zona pelvină și, mai rar, membrele. Fracturile membrelor posterioare s-au produs în asociere cu fracturile de la nivelul bazinului. Fracturile coloanei vertebrale au fost localizate doar în segmentul toracic. Cele mai importante leziuni de la nivelul cavității abdominale au inclus rupturi ale ficatului, diafragmei și splinei. Leziunile pulmonare au inclus contuzii și rupturi ale lobului mediu, dar și pneumo-hemotorax atunci când au fost asociate fracturi costale. Traumatismul cranian a reprezentat cea mai frecventă leziune fatală și a fost rezultatul uneia sau mai multor leziuni, cum ar fi: fracturi craniene, hemoragii subarahnoidiene, rupturi meningeale, sau chiar dilacerări cerebrale.

Cuvinte cheie: leziuni, accidente rutiere, traumatisme pisici, medicină legală veterinară

Download PDF

C.M. CRECAN,
I.A. MORAR,
S. IZING,
C.C. REPCIUC,
Mirela Alexandra RUS,
C.P. PEȘTEAN

ABSTRACT

Although osteochondritis dissecans (OCD) is a developmental orthopaedic disease of the horse diagnosed mainly in foals and yearlings, its clinical manifestations of lameness and articular effusion can occur later during the animals’ active life, impairing both welfare and athletic career. Regardless of the intraarticular localization of the lesions and the size of the detached fragments, tarsal osteochondritis dissecans (OCD) may not produce lameness in horses; thus, it may stay undiscovered for longer. This study aimed to provide a better insight into the diagnostic, arthroscopic treatment, and the long-term follow-up of athletic performance in lame adult sport horses suffering from tarsal OCD. Irrespective of the place of intraarticular localization of the OCD fragments or their size, the lameness grade improved immediately after the surgery for the vast majority of the 42 studied horses. The overall success rate of the intervention was 71.42%, assessed by using the time interval between the surgery and re-beginning of training, competing, and re-occurrence of any lameness in competition settings. These results are encouraging for the conclusion that curative arthroscopy can be the treatment of choice in the equine hock OCD for removal of up to 2 cm long intraarticular osteochondral fragments, irrespective of the gender, breed, and/or age of adult sporthorses, with good prognostics in restoring the orthopaedic soundness and competitional ability even in older horses, up to the age of 14 years.

Keywords: adult sport-horses, lameness, osteochondritis dissecans, arthroscopy

REZUMAT

Deși osteocondrita disecantă (OCD) este o boală ortopedică a dezvoltării la cabaline, diagnosticată mai ales la mânji și tineret, manifestările clinice de șchiopătură și efuziuni articulare pot să apară mai târziu în timpul vieții active a animalului, având consecințe negative asupra bunăstării și carierei atletice a acestuia. Indiferent de localizarea intra-articulară a leziunilor și mărimea fragmentelor detașate, osteocondrita disecantă (OCD) a tarsului poate să nu producă șchiopătură și astfel să rămână nedescoperită pentru mai mult timp. Scopul acestui studiu a fost să prezinte o imagine mai amănunțită a diagnosticului, tratamentului artroscopic și în a recuperării, în timp, a performanței atletice la cai de sport adulți, șchiopi, care sufereau de OCD a tarsului. Indiferent de localizarea intra-articulară a fragmentelor OCD sau a mărimii lor, gradul șchiopăturii s-a îmbunătățit imediat după operație pentru marea majoritate a celor 42 de cai studiați. Rata globală de succes a intervenției a fost de 71,42%, evaluată prin intervalul de timp între operație și reluarea antrenamentelor, participarea la competiții și reapariția șchiopăturii în condiții competiționale.Aceste rezultate sunt încurajatoare pentru concluzia că artroscopia curativă poate fi tratamentul de elecție a OCD a tarsului la ecvine pentru îndepărtarea fragmentelor osteocondrale cu lungime de până la 2cm, indiferent de sexul, rasa sau vârsta cailor adulți de sport, cu prognostic bun în redobândirea sănătății ortopedice și abilității competiționale, chiar și la cai mai în vârstă, până la 14 ani.

Cuvinte cheie: cai de sport adulți, șchiopătură, osteocondrită disecantă, artroscopie

Download PDF

Elena MITRĂNESCU,
Floriana VASILE,
L. TUDOR

ABSTRACT

Chiroptera (bats) account for more than 20% of all mammalian species, comprising over 100 species classified in 17 families. From an ecological and ethological point of view, all bats in Romania have basic common structures, which is why several species can coexist on the same territory. Bats can live 30-40 years, have a high metabolism, and consume a high quantity of oxygen in flight. During the flight, the heart rate can reach 700 bpm, and they are moving the wings during the flight on average 10-15 times per second. Bat species present on the territory of Romania have an adaptation called echolocation that helps them to catch their prey through ultrasounds. These ultrasounds are emitted by bats and they are presented in the form of cycles, in waves with a duration between 10 and 130 microseconds. This study presents two artificial methods of hibernation of bats on the territory of Bucharest. The first method of study was performed on 487 individuals who were accommodated in the middle of the City and the second method consisted of accommodating 60 bats in drilled cardboard boxes and designed to create suspended spaces on the ceiling of the box, which were introduced for hibernation in a refrigerator with an ice-free cooling system. The percentage of individuals deceased during hibernation was 12.7% in the first method and 41.7% in the second method. The percentage of rehabilitated individuals was 86.2% in the first method and 55% in the second method of hibernation.

Keywords: hibernate, bats, captivity, temperature, humidity

REZUMAT

Chiroptere (liliecii) reprezintă mai mult de 20% din toate speciile de mamifere, cuprinzând peste 100 de specii clasificate în 17 familii. Din punct de vedere ecologic și etologic, toți liliecii din România au structuri sociale comune de bază, motiv pentru care mai multe specii pot coexista pe același teritoriu. Liliecii pot trăi 30-40 de ani, având un metabolism ridicat, consumă mult oxigen în zbor. În timpul zborului, ritmul cardiac poate ajunge la 700 bpm, iar aceștia își mișcă aripile în timpul zborului în medie de 10-15 ori pe secundă. Speciile de lilieci prezente pe teritoriul României au o adaptare numită ecolocație care îi ajută să prindă prada prin ultrasunete. Aceste ultrasunete sunt emise de lilieci și se prezintă sub formă de cicluri, în valuri cu o durată cuprinsă între 10 și 130 de microsecunde. Acest studiu prezintă două metode de hibernare artificială a liliecilor de pe teritoriul Municipiului București. Prima metodă de studiu a fost efectuată pe un număr de 487 de indivizi care au fost cazați pe toată perioada de hibernare în centrul orașului, iar a doua metodă a constat în adăpostirea a 60 de lilieci în cutii de carton găurite și amenajate pentru realizarea spațiilor suspendate pe plafonul cutiei, care au fost introduse pentru hibernare într-un frigider cu sistem de răcire fără gheață. Procentul de indivizi decedați în timpul hibernării a fost de 12,7% în prima metodă și de 41,7% în a doua metodă. Procentul exemplarelor reabilitate a fost de 86,2% în prima metodă și de 55% în a doua metodă de hibernare.

Cuvinte cheie: hibernare, lilieci, captivitate, temperatură, umiditate

Download PDF

Raluca-Aniela IRIMIA (GHEORGHE),
Dana TĂPĂLOAGĂ,
Manuella MILITARU,
Mara GEORGESCU

ABSTRACT

Historically, the identification of an effective method for preserving or improving the sensory qualities of food has been a matter of intense concern in the context of limited resources and a variety of associated factors. The methods and techniques used to achieve this have undergone considerable changes over time, which have been in line with legislative regulations, traditions, eating habits, economic considerations and much more. Thus, the extensive research into alternative methods or improvements to existing ones concluded that a multitude of food additives present a risk to consumers’ health, whilst also considering the balance between risk and benefits. Current trends in food are linked to the bilateral concern of consumers and operators toward a healthy and economical solution. For these reasons, the usefulness of essential oils in terms of food safety and quality is acknowledged. Other health-enhancing effects are associated with the possibility of producing “functional foods”. Current scientific studies aim at applying essential oils from different plant species to a multitude of food substrates and obtaining relevant information on their subsequent effects. This paper presents some of the most relevant vegetal extracts which have been studied with the use and efficiency in the meat or general food industry in mind, along with their main compounds and associated effects.

Keywords: essential oils, safety, quality, meat products

REZUMAT

Din punct de vedere istoric, identificarea unei metode eficiente pentru conservarea sau îmbunătățirea calităților senzoriale ale alimentelor a reprezentat o preocupare intensă în contextul unor resurse limitate și a unei varietăți de factori asociați. Metodele și tehnicile destinate îndeplinirii acestui deziderat au suferit modificări considerabile de-a lungul timpului, fiind corelate cu reglementările legislative, tradiții, obiceiuri alimentare, considerente economice și multe altele. Astfel, ulterior cercetărilor intense direcționate către identificarea unor metode alternative sau îmbunătățirii celor existente, a fost observat faptul că o multitudine de aditivi alimentari prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor, fiind considerat echilibrul dintre acestea și beneficii. Tendințele actuale în domeniul alimentar sunt corelate cu preocuparea bilaterală a consumatorilor și operatorilor în direcția obținerii unei soluții sănătoase și economice. Din aceste considerente, este remarcată utilitatea uleiurilor esențiale din punct de vedere al siguranței și calității alimentare, fiind totodată asociate și alte efecte benefice sănătății cu posibilitatea obținerii unor alimente funcționale. Studiile științifice actuale vizează aplicarea uleiurilor esențiale provenite de la diverse specii de plante pe o multitudine de substraturi alimentare și obținerea unor informații relevante cu privire la efectele ulterioare ale acestora. In prezenta lucrare sunt prezentate câteva dintre aceste extracte vegetale studiate prin perspectiva utilizării și eficienței în industria de obținere a produselor din carne sau alimentară generală, împreună cu principalii compuși decelați și efectele asociate.

Cuvinte cheie: uleiuri esențiale, siguranță, calitate, produse din carne

Download PDF

G. GÂJÂILĂ,
G. ZAGRAI,
A. DAMIAN,
Ana Maria ZAGRAI (MĂIEREAN),
D.C. COTOR,
Alina Maria IONESCU

ABSTRACT

General Adaptation Syndrome in animals is an intense topic addressed by researchers in the field of veterinary medicine. It is known that the general adaptation syndrome, produced by short exposure to stressors of low or medium intensity, generally has a positive effect, inducing stress, and improving the body’s adaptive capacity. Our research aimed to evaluate the stressful effect of changes in the diet and maintenance of horses, by evaluating consecutive haematological changes. In our experiment, we used 15 traction horses (12 females and 3 males) from the Romanian semi-heavy breed. The 15 horses were aged between 4-8 years and were divided into 3 groups. The sample of animals was uniform in terms of maintenance. Blood samples were collected from the jugular vein in 5 ml heparinized tubes. Blood samples were used to assess haemoglobin, haematocrit, red blood cell count, leukocyte count, neutrophil, and lymphocyte counts. Haematological parameters were determined using a ProCyte Dx Hematology Analyzer. The data obtained were statistically analysed, calculating the Media and Standard Deviation, using the Microsoft Excel application. During the spring we identified a significant increase in the level of leukocytes in the blood (42.4%).We showed a significant increase in the number of red blood cells (18.42%), haematocrit (17.85%), and the level of haemoglobin in the blood (13.26%). In case of all animals in the experimental groups, the change in life and work during the spring season, led to the installation of specific manifestations of stress, finding a significant increase in red blood cells, haematocrit, haemoglobin, le-ukocytes, and neutrophil / lymphocyte ratio.

Keywords: stress, red blood cells, haematocrit, haemoglobin, leukocytes, traction horses

REZUMAT

Sindromul general de adaptare, la animale reprezintă un subiect intens abordat de cercetătorii din domeniul medicinii veterinare. Este cunoscut faptul că sindromul general de adaptare, produs în urma expunerii scurte la factori stresanți cu intensitate scăzută sau medie, are în general un efect pozitiv, inducând eustres, și ameliorarea capacitaților adaptative ale organismului. Scopul cercetărilor noastre a fost acela de a evalua efectul stresant al schimbărilor regimului de hrănire și întreținere la caii de muncă, prin evaluarea modificărilor hematologice consecutive. În experimentul nostru am utilizat 15 cai de tracțiune (12 femele și 3 masculi) din rasa semigreu românesc. Cei 15 cai au avut vârste cuprinse între 4 și 8 ani și au fost împărțiți în 3 loturi. Eșantionul de animale a fost uniform din punct de vedere al stării de întreținere. Parametrii hematologici au fost determinați cu ajutorul unui analizor ProCyte Dx Hematology Analyzer. Datele obținute au fost analizate statistic, calculându-se Media și Deviația Standard (SD), folosind aplicația Microsoft Excel. In perioada de primăvară am identificat o creștere semnificativă a nivelului leucocitelor din sânge (42,4%). Totodată în această perioadă am evidențiat o amplificare semnificativă a numărului de hematii (18,42%), hematocritului (17,85%) și nivelului de hemoglobină din sânge (13,26 %). În cazul tuturor animalelor din cele trei loturi experimentale modificarea regimului de viață și muncă pe parcursul sezonului de primăvară, a condus la instalarea manifestărilor specifice stresului, constatându-se amplificarea nivelului hematiilor, hematocritului, hemoglobinei, leucocitelor și a raportului neutrofile / limfocite.

Cuvinte cheie: stres, globule roșii, hematocrit, hemoglobină, leucocite, cai de tracțiune

Download PDF

R.N. MĂLĂNCUȘ,
Raluca Oana RUSU,
Luminița Iuliana AILINCĂI

ABSTRACT

The study was conducted on a total number of 13 Hanoverian horses, 2 to 12 years old used for both recreational and riding purposes to study the stress levels within three different groups. Cortisol levels and complete haematological profiles have been investigated to assess the impact of different activities on stress levels in these individuals. The results showed that exercise and competitions significantly reduce eosinophil counts while increasing cortisol levels. This change may be associated with a strong stress response. High cortisol levels over a long period have a negative effect on individuals.

Keywords: stress, Hanoverian, riding

REZUMAT

Studiul a fost realizat pe un număr total de 13 cai din rasa Hanoverian, cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani, utilizați atât în scopuri recreative, cât și în echitație, pentru a studia nivelurile de stres la 3 grupuri diferite de indivizi. Nivelul cortizolului seric și profilul hematologic complet au fost investigate pentru a evalua impactul diferitelor activități asupra nivelului de stres la acești indivizi. Rezultatele au arătat că exercițiile fizice și participarea la competiții reduc semnificativ numărul de eozinofile în timp ce nivelul de cortizol crește. Această modificare poate fi asociată cu un răspuns puternic la stres, nivelurile ridicate de cortizol pe o perioadă lungă de timp având un efect negativ asupra indivizilor

Cuvinte cheie: stres, Hanoverian, echitație

Download PDF

N. TUDOR,
Cristina FERNOAGĂ,
Raluca Mihaela TURBATU,
Poliana TUDOR,
M.D. CODREANU

ABSTRACT

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is a disease of the vertebral column with unknown etiology, commonly reported in humans and dogs. It is characterized by ossification of the soft tissues, like the longitudinal ventral ligament. A sixteen-year-old female European shorthair cat with apathy, inappetence, kyphosis, and paraparesis was brought to the clinic for evaluation. The neurological assessment revealed a lesion localized in the T3-L3 spinal segment and the radiographic evaluation revealed smooth and continuous new bone formation on the ventral margin of the vertebral bodies in the T5-T8 and T10-L7 segments, osseous changes compatible with DISH. Additionally, the radiographs showed the presence of spondylosis deformans in the T1-T4, T8-T10, and L7-S1 segments, following the presence of osteophytes of variable sizes on the edge of the cranial and caudal facets of the affected vertebral bodies. To our knowledge, this report represents the second case of feline DISH described in the literature.

Keywords: diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, cat, radiographic examination

REZUMAT

Hiperostoza scheletală idiopatică difuză este o afecțiune a coloanei vertebrale cu etiologie necunoscută, întâlnită obișnuit la om și câine. Se caracterizează prin formarea de os nou în țesuturile moi, cum ar fi ligamentul longitudinal ventral. O pisică din rasa europeană cu păr scurt, femelă, în vârstă de 16 ani, cu abatere, inapetență, cifoză și parapareză a fost prezentată pentru evaluare. Pe baza semnelor neurologice s-a suspicionat o leziune la nivel coloanei vertebrale în segmentul T3-L3. Evaluarea radiografică a evidențiat depunerea de os nou cu aspect neted și continuu, pe marginea ventrală a corpurilor vertebrale, în segmentele T5-T8 și T10-L7, modificări osoase ce sunt compatibile cu DISH. În plus, tabloul imagistic a evidențiat prezența spondilozei deformante în segmentele T1-T4, T8-T10 și respectiv L7- S1, consecutiv prezenței osteofitelor cu dimensiuni variabile pe marginea fațetelor cranială și caudală a corpurilor vertebrale afectate. Urmare a consultării literaturii de specialitate, acest raport reprezintă al doilea caz de hiperostoză scheletală idiopatică difuză descris la pisică.

Cuvinte cheie: hiperostoza scheletală idiopatică difuză, pisică, examen radiografic

Download PDF

S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

Bovine coronaviruses (BCV) are single-stranded positive -sense RNA enveloped viruses, that belonged to the family Coronaviridae, subfamily Orthocoronavirinae, genus Betacoronavirus, and subgenus Embecovirus. BCV has a single serotype. The carrier cattle are shedding the virus in faeces and respiratory secretions. In calves, BCV causes calf enterocolitis, contributes to the enzootic pneumonia complex, and winter dysentery in adult cattle. Diagnosis is based mainly on molecular assays (RT-PCR, nested RT-PCR, and qRT-PCR) to detect BCV RNA. Anti-body tests are used in suspected herds by collecting and testing paired sera. The disease can be controlled by vaccinating the pregnant dam with a live vaccine to offer anti-bodies to the virus in the colostrum. This review is a short overview of the current data on coronavirus enterocolitis in calves, focusing on prevention and prevention.

Keywords: BCV, calf pathology, diagnosis, prevention, control

REZUMAT

Coronavirusurile bovine (BCV) sunt virusuri ARN monocatenare de sens pozitiv, încadrate taxonomic în familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, genul Betacoronavirus și subgenul Embecovirus. BCV are un singur serotip. Vacile purtătoare elimină virusul prin fecale și secreții respiratorii. La viței, BCV provoacă enterocolită la tineret, contribuie la etiologia pneumoniei enzootice și produce dizenteria de iarnă la bovinele adulte. Diagnosticul se bazează în principal pe teste moleculare (RT-PCR, nested RT-PCR și qRT-PCR) care permit detectarea ARN BCV. Testele de detecție a anticorpilor specifici sunt utilizate în efectivele unde există suspiciune de boală prin colectarea și testarea animalelor folosind seruri pereche. Boala poate fi controlată prin vaccinarea femelelor gestante cu un vaccin viu pentru a oferi anticorpi colostrali specifici. Această recenzie este o scurtă prezentare a enterocolitei cu coronavirus la viței, concentrându- se pe caracteristicile BCV, epidemiologie, patogeneză, semne clinice, diagnostic și prevenire.

Cuvinte cheie: BCV, patologia vițeilor, diagnostic, profilaxie, control