Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Aspects of the right interventricular artery (cranial and caudal perspectives) in donkeys (Equus asinus L.) (Fig. 5, p. 38)

Download PDF

Diana-Mihaela ALEXANDRU
Ana-Maria COMAN
Maria Iuliana GRUIA
Maria CRIVINEANU

ABSTRACT

Cancer is a systemic disease with a huge plurality of clinical manifestations. Chemoprevention is a common approach in this disease, constantly being investigated many substances with prophylactic antitumor properties. Polyphenolic compounds, including resveratrol, have been extensively studied due to their antioxidant action, which is beneficial in chemoprevention. Resveratrol acts as an anticancer agent, suppressing the metabolic activity of procarcinogens by modulating the metabolic enzymes responsible for their activation and by activating antioxidant enzymes. In vitro and in vivo studies have shown that resveratrol can act as both a chemoprophylactic and a therapeutic agent, being involved in the inhibition of the three developmental stages of neoplasia. The aim of this study was to evaluate the antioxidant effect of resveratrol, by evaluating three indices of oxidative stress, namely malondialdehyde (MDA), thiol groups (SH), and total antioxidants (AO), in Wistar rats that developed the Walker 256 tumour. The groups benefited from various treatment regimens that included, along with resveratrol, a chemotherapeutic. The results obtained in the study are in favour of the introduction of antioxidants in prophylaxis.

Keywords: antioxidants, cancer, chemoprevention, resveratrol

REZUMAT

Cancerul reprezintă o maladie sistemică, cu o pluralitate imensă de manifestări clinice. Chemoprevenția reprezintă o abordare frecvent întâlnită în această maladie, fiind cercetate numeroase substanțe cu proprietăți antitumorale profilactice. Compușii polifenolici, printre care și resveratrolul, au fost intens studiați datorită acțiunii antioxidante, ce s-a dovedit a fi benefică în chemoprevenție. Resveratrolul acționează ca agent anticancerigen, suprimând activitatea metabolică a procarcinogenilor prin modularea enzimelor metabolice responsabile de activarea lor și prin activarea enzimelor antioxidante. Studiile in vitro și in vivo au demonstrat ca resveratrolul poate acționa atât ca agent chemoprofilactic cât și terapeutic fiind implicat în inhibarea celor trei faze de dezvoltare ale neoplaziei. Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua efectul antioxidant al resveratrolului, prin evaluarea a trei indici de stres oxidativ, respectiv malondialdehida (MDA), grupările thiol (SH) și antioxidanții totali (AO), la șobolani din rasa Wistar care au dezvoltat tumora Walker 256. Loturile constituite au beneficiat de diferite scheme de tratament care au inclus, alături de resveratrol și un chimioterapic. Rezultatele obținute în cadrul studiului sunt în favoarea introducerii antioxidanților în profilaxie.

Cuvinte cheie: antioxidanți, cancer, chemoprevenție, resveratrol

Download PDF

Alina Elena ȘTEFAN
Daniela GOLOGAN
S. MUȘAT
Raluca STAN
Andreea Cristina SANDA
Manuella MILITARU

ABSTRACT

In human or veterinary histological diagnosis there is an urgent need to reduce consumable costs by merging biopsies from the same patients to facilitate high-accuracy diagnoses. Our paper aims to examine and demonstrate that BxFrameTM is a medical device that can be used as a support matrix for the incorporation of several biopsies. The “ideal” material must be suited for all preparative techniques employed in routine clinical diagnosis, starting from fresh or fixed biopsies, eliminating the possibility of fragmentation, maintaining orientation, and reducing the need of tissue manipulation. The experiments were based on rheological testing of several materials of different compositions following decalcification with routinely employed methods, as well as by assessing the quality of the resultant histological preparations by means of different dehydration processes (routinely used nowadays in histology laboratories) with different working times. The results obtained after testing were marked with the scores “Very good”, “Good”, “Sufficient” and “Insufficient”.

Keywords: tissue decalcification, biomimetic materials, histology, multiplexing, tissue microarray (TMA)

REZUMAT

În diagnosticul histologic uman sau veterinar există o necesitate urgentă de reducere a costurilor de consumabile prin comasarea biopsiilor provenite de la aceiași pacienți, care să faciliteze diagnostice de acuratețe ridicată. Lucrarea noastră și-a propus să urmărească și să demonstreze că BxFrameTM este un dispozitiv medical care poate fi utilizat ca matrice suport pentru încorporarea mai multor biopsii. Materialul “ideal” ar trebui să fie adecvat pentru toate tehnicile preparative folosite în diagnosticul clinic de rutină, începând de la biopsiile crude sau fixate, eliminând posibilitatea fragmentării acestora, menținând orientarea și reducând necesitatea manipulării țesuturilor. Experimentele s-au bazat pe testarea mai multor materiale de compoziții diferite în metodele uzuale de decalcifiere prin efectuarea de măsurători reologice, precum și prin evaluarea preparatelor histologice rezultate prin diferite procese de deshidratare (utilizate în prezent în laboratoarele histologice) cu timpi de lucru diferiți. Rezultatele obținute în urma testelor au fost notate cu calificativele “Foarte bine”, “Bine”, “Suficient” și “Insuficient”.

Cuvinte cheie: decalcifiere tisulară, materiale biomimetice, histologie, multiplexare, tissue microarray (TMA)

Download PDF

Adriana ANIȚĂ
G. SAVUȚA
D. ANIȚĂ

ABSTRACT

Canine distemper virus (CDV), currently named Canine morbillivirus, is a highly contagious pathogen that affects canids. It is well determined that CDV is a pathogen with multiple cell tropism, its host range including a great variety of species. Improving the understanding of the CDV wild-strains pathogeny, Vero cells derived from African green monkey kidney were used to isolate and phenotypically characterize the cytopathic effect. In this study were used eight CDV wild -strains collected during 2019-2020 from unvaccinated dogs with different clinical forms of distemper virus infection. The infected Vero cell monolayers were examined at 6h, 28h, and 48h post-infection for CPE and evaluation of the cell destruction. Differences in CPE on Vero cells inoculated with CDV wild-strains have been detected. Virus growth was detected first in Vero cells at 6h post-infection, whereas fusion of infected cells was most obvious at 24h post-infection. Our results indicate that Vero cells are sensitive to propagate CDV from clinical specimens and that the in vitro pathogenicity of the virus can be correlated with the clinical form.

Keywords: Canine distemper virus, Vero cell, cytopathic effect

REZUMAT

Tipul de alimente consumat de fiecare specie de mamifere necesită adaptare morfologică și funcțională din partea organelor care participă la digestia alimentelor. Stomacul de cincila trebuie să asigure un mediu adecvat prelucrării furajelor consumate. O componentă de bază a secrețiilor gastrice este reprezentată de mucine. Scopul acestui studiu a fost investigarea histochimică a celulelor secretoare de mucine din stomacul de cincila, ca număr, dispunere și activitate secretorie. Preparatele histologice au fost prelevate de la cinci cadavre proaspete de cincila, din trei regiuni ale stomacului: cardia, regiunea fundică și cea pilorică. Piesele recoltate au fost fixate n formol 10% tamponat, incluse n parafină, secționate la 5 μm. Secțiunile au fost prelucrate histochimic prin reacția PAS pentru evidențierea mucinelor neutre, respectiv cu albastru alcian, pentru evidențierea mucinelor acide. S-a constatat că toate celulele care alcătuiesc epiteliul de suprafață al mucoasei gastrice și cel care tapetează criptele gastrice sintetizează cantități mari de mucine neutre și nu sunt implicate deloc n sinteza de mucine acide. Glandele fundice nu sintetizează mucine, iar cele cardiale și pilorice sintetizează at t mucine neutre c t și acide, dar n cantități mici. n concluzie, stomacul de cincila sintetizează cantități mari de mucine neutre și cantități foarte mici, practic neglijabile, de mucosubstanțe acide.

Cuvinte cheie: virusul distemper canin, linia celulară Vero, efect citopatic

Download PDF

Oana MATEIU-PETREC
V. HERMAN
K. IMRE
E. TIRZIU
Crina MOȘNEANG
Alina GHIȘE

ABSTRACT

Avian reovirosis is an infectious and contagious disease spread in intensive poultry, especially broilers, evolving with anatomoclinical multiple forms. In this paper are presented the results of epidemiological, clinical and morphopathological exams conducted in a broiler flock, in which the two syndromes of avian reovirosis have occurred. The epidemiological investigation has shown that reovirosis was present only at the respective generation of broilers, and that the disease was transmitted vertically. Specific symptoms of malabsorption syndrome have occurred after 7 days, being well expressed up to 3 weeks. It was observed an unevenness in broilers, suggesting the existence of broilers of different ages. Specific signs of the tenosynovitis- arthritis syndrome appeared after 3 weeks of age. Histological lesions in proventriculus, small intestine, pancreas and liver, show an alteration of digestion, followed by a poor conversion of food, and infiltrative and hyperplasic lesions, show a local and general infectious process. A confirmation of reovirosis diagnosis was done through RT-PCR.

Keywords: broilers, malabsorption syndrome, tenosynovitis-arthritis syndrome

REZUMAT

Reoviroza aviară este o boală infectocontagioasă virotică, întâlnită la puii de găină și curcă, manifestată clinic prin mai multe forme clinico-lezionale. În acest articol sunt prezentate rezultatele examenelor epidemiologic, clinic și morfopatologic realizate într-un efectiv de broileri în care boala a evoluat sub forma a două sindroame. Ancheta epidemiologică, efectuată în fermă, a evidențiat transmiterea verticală a reovirozei. Simptomele specifice sindromului de malabsorbție au apărut după vârsta de 7 zile fiind bine exprimate la vârsta de 3 săptămâni. A fost remarcată neuniformitatea accentuată a puilor, sugerând existența unor pui de vârste diferite. Semnele specifice sindromului de artrită-tenosinovită au apărut după vârsta de 3 săptămâni. Leziunile histologice din proventricul, intestinul subțire, pancreas și ficat pledează pentru alterarea digestiei, urmată de conversia redusă a furajelor, iar leziunile de tip infiltrativ și hiperplazic, pledează pentru un proces infecțios local și general. Confirmarea diagnosticului de reoviroză a fost făcută prin RT-PCR.

Cuvinte cheie: broileri, sindrom de malabsorbție, sindrom de artrită-tenosinovită

Download PDF

M. BAROGA
Diana BREZOVAN
Jelena SAVICI
Eugenia DUMITRESCU
F. MUSELIN
S.A. ORĂȘAN-ALIC
R.F. MORUZI
R.T. CRISTINA

ABSTRACT

Methods for identifying toxicity to fish larvae can detect the types of acute and/or lethal toxicity of different chemical matrices. The study aimed the cytohistological confirmation of our anterior published study and to identify, upon exposure to lead acetate solutions, the main changes in the architecture of the organs and tissues (vitellus and intestine, liver, kidney, skin, muscles, and heart) as a comparison with the main obtained indicators. The study used two-day-old hatched-free embryos and the samples were divided into groups A and B. After acclimatization period, free larvae were inserted and exposed to decreasing soluble lead solutions as follows: 50 individuals/aquarium, total: 100 larvae/concentration: E1-A/E1-B=400 μgL-1;E2-A/E2-B=200 μgL-1; E3-A/E3-B=100 μgL-1; E4-A/E4-B=50 μgL-1. The control group consisted of 100 vigorous larvae. Acipenser ruthenus larvae were monitored by direct observation at baseline, then at 12, 24, 48, 72, and 96 hours. The first dead larvae were detected after 12 hours of lead exposure, with the tip at an interval of 72-96 hours. Statistics revealed a significant association between the influence of lead on the parameters of length (*p<0.05) and weight (**p=0.01; ***p<0.01) and the number of dead larvae at the same concentration, which statistically demonstrates the detrimental activity of lead in water. Cytohistological architecture confirmed the morphological changes observed on the larvae exposed to lead toxicity, with the signaling of significant cytoarchitectural changes especially for the high concentrations used, (E1A/1B = 400 ppm and E2A/2B = 200 ppm).

Keywords: juveniles, Acipenser ruthenus, lead, cytohistology

REZUMAT

Metodele de identificare a toxicității pentru larvele de pește pot detecta tipurile de toxicitate acută și / sau letală a diferitelor matrice chimice. Studiul a vizat confirmarea citohistologică a studiului publicat anterior și identificarea, la expunerea la soluții de acetat de plumb, a principalelor modificări ale arhitecturii organelor și țesuturilor (vitelus și intestin, ficat, rinichi, piele, mușchi și inimă), ca un comparabil cu principalii indicatori obținuți anterior. Studiul a folosit embrioni liberi eclozați în vârstă de două zile, iar probele au fost împărțite în grupele A și B. După perioada de aclimatizare, larvele libere au fost inserate și expuse la soluții de plumb solubile după cum urmează: 50 larve / acvariu, total: 100 larve/concentra- ție: E1-A/E1-B = 400 pgL-1; E2-A/E2-B = 200 pgL-1; E3- A/E3-B = 100 pgL-1; E4-A/E4-B = 50 pgL-1. Grupul martor, a fost compus din 100 de larve sănătoase. Larvele de Acipenser ruthenus au fost monitorizate prin observare directă la momentul inițial, apoi la 12, 24, 48, 72 și 96 ore. Primele larve moarte au fost detectate după 12 ore de expunere la plumb, cu vârful la un interval de 72-96 ore. Statistica a relevat o asociere semnificativă între influența plumbului asupra parametrilor de lungime (*p <0,05) și greutate (**p = 0,01; ***p <0,01) și numărul de larve moarte la aceeași concentrație, care statistic demonstrează activitatea dăunătoare a plumbului în apă. Histologia a confirmat modificările morfologice observate la larvele expuse la toxicitatea plumbului, cu semnalizarea unor modificări citoarhitecturale semnificative în special pentru concentrațiile mari utilizate, (E1A / 1B = 400 ppm și E2A / 2B = 200 ppm).

Cuvinte cheie: juvenili, Acipenser ruthenus, plumb, citohistologie

Download PDF

C. MARTONOS
A. GUDEA
Dalma PIVARIU
A. DAMIAN
I.T. BUD
F. STAN

ABSTRACT

The paper describes a simple, cheap and handy method for the study of the vascular anatomy of the coronary arteries by using a common industrial product- reisin, combined with a corrosion procedure with hydrochloric acid. Using this method, a good evidentiation of the morphology of the coronary arteries was obtained, with some particular minor morphological features not described by the speciality literature.

Keywords: coronary arteries, donkey, corrosion-cast, epoxidic

REZUMAT

Lucrarea propune o metodă simplă, ieftină și ușor aplicabilă de studiu a anatomiei arterelor coronare prin utilizarea unei rășini de uz industrial, disponibilă în comerț,combinată cu o procedură de coroziune cu acid clorhidric. Prin utilizarea acestei metode s-a reușit o bună evidențiere a arterelor coronare la specimenele studiate, fiind întâlnite chiar cateva aspect morfologice mai puțin abordate de literatura de specialitate pentru această specie.

Cuvinte cheie: artere coronare, măgar, coroziune, epoxi

Download PDF

Mădălina Elena HENEA
Mariana GRECU
E.V. ȘINDILAR
G. SOLCAN

ABSTRACT

Aseptic necrosis of the femoral head is a type of noninflammatory necrosis that affects the femoral head in small dogs. To date, the cause of this necrosis is incompletely known, but it is assumed that the early action of sex hormones, as well as ischemia induced by vascular compression are the pathogenic agents. Currently, the only means of treatment is surgery, followed by physiotherapy. The study aims to observe the effectiveness of postoperative recovery of patients through the means and techniques of physiotherapy. Six Bichon dogs diagnosed with aseptic necrosis of the femoral head were included in physiotherapy protocols, after surgical intervention and healing of surgical wounds. Physiotherapy involved both the manual active and passive movements and special methods (electrostimulation and ultrasound therapy). The number of sessions required to achieve physiological posture and mobility ranged from 7 to 50. The physiotherapy had an essential role for restoring the functionality of the musculoskeletal system and the quality of life of the patients.

Keywords: dog, aseptic necrosis, femoral head, physiotherapy

REZUMAT

Necroza aseptică a capului femural reprezintă un tip de necroză de natură neinflamatorie ce afectează capul femural al câinilor din rasele de talie mică. Până în prezent, cauza ce conduce la instalarea acestei necroze este incomplet elucidată, însă se presupune că acțiunea precoce a hormonilor sexuali și ischemia indusă de compresiunea vasculară ar fi agenții incriminați. La momentul actual, singurul mijloc de tratament este reprezentat de intervenția chirurgicală, urmată de fizioterapie. Lucrarea are ca obiectiv observarea eficacității recuperării postoperatorii a pacienților prin mijloacele și tehnicile fizioterapiei. Șase câini Bichon diagnosticați cu necroză aseptică a capului femural au fost incluși în protocoale specifice de fizioterapie, după intervenția chirurgicală și vindecarea plăgilor. Fizioterapia a constat în metode manuale (mișcări active și pasive) și speciale (electrostimulare și terapie cu ultrasunete). Numărul de ședințe de fizioterapie necesar pentru recuperarea posturii și mobilității fiziologice a variat între 7 și 50. Fizioterapia a avut un rol esențial în recuperarea funcționalității sistemului musculo-scheletic și a calității vieții pacienților.

Cuvinte cheie: câine, necroză aseptică, cap femural, fizioterapie

Download PDF

C. IGNA
Andreea IGNA

ABSTRACT

The paper presents a literature analysis focused on diseases with high prevalence in dogs and cats of breeds with a brachycephalic conformation of the skull. Besides the respiratory diseases comprised within the occlusive respiratory syndrome of the brachycephalic breeds, the article includes data about the digestive, ocular, dental, orthopaedic, dermatological, reproductive diseases, and other anomalies frequently encountered in these breeds. Overall, the paper is intended to be an alarm signal for veterinarians, professional associations, canine and feline associations and purebred clubs (dogs and cats) in Romania and an urge for collaboration in order to take actions meant to minimize the prevalence of diseases and implicitly the sufferings felt by the animals belonging to these breeds.

Keywords: brachycephalic breed, dog, cats

REZUMAT

Lucrarea prezintă o analiză a literaturii de specialitate axată pe afecțiunile cu prevalență ridicată a câinilor și pisicilor din rase cu o conformație brahicefalică a craniului. Pe lângă afecțiunile respiratorii încadrate în sindromul respirator ocluziv, la rasele brahicefalice sunt prezentate date despre afecțiunile digestive, oculare, dentare, ortopedice, dermatologice, reproductive și alte anomalii întâlnite frecvent la aceste rase. În ansamblu, lucrarea se dorește a fi un semnal de alarmă pentru medicii veterinari, asociațiile profesionale, asociațiile chinologice și feline și cluburile de animale de rasă (câini și pisici) din România și un îndemn la conlucrare pentru adoptarea de măsuri care să minimalize prevalența afecțiunilor și implicit suferințele resimțite de animalele acestor rase.

Cuvinte cheie: rase brahicefalice, câine, pisică

Download PDF

R. POPA
S.I. ZAHARIE
Magdalena DIACONU
A. DAMIAN
M.C. VARUȚ
Mara AURORI
A.F. TABARAN
Emilia CONSTANTINESCU
A.R. CODEA
D.C. CARAGEA

ABSTRACT

Ginkgo biloba has been used in traditional Chinese medicine for thousands of years. Clinically, the biological effects of Gingko biloba include the elimination of free radicals, antiapoptotic effect, anti-inflammatory and antioxidant activities. Our study consisted of the evaluation of the nephroprotective effects of Gingko biloba in an experimental model of nephrotoxicity with vancomycin. Eighteen male Wistar rats were divided into 3 groups: CONTROL, VANCO and VANCO+GBI, (6 mice/batch). The compounds were administered daily for 10 days by i.p. Gingko biloba prevented renal impairment which was demonstrated by the urinary Nacetyl- β-D-glucosaminidase activity index and Cystatin C. The significant decrease of the biochemical parameters in the VANCO+GBI group compared to the VANCO group, demonstrates the nephroprotective effect of GBI, this being in accordance with other scientific studies.

Keywords: Gingko biloba, vancomycin, acute kidney injury, nephroprotection

REZUMAT

Ginkgo biloba este folosit în medicina tradițională chineză de mii de ani. Din punct de vedere clinic efectele biologice ale Ginkgo biloba includ eliminarea radicalilor liberi, efect antiapoptotic activitate antiinflamatorie și antioxidantă. Studiul nostru a constat în evaluarea efectelor nefroprotectoare ale Gingko biloba întrun model experimental de nefrotoxicitate cu vancomicină. Optsprezece șobolani masculi Wistar au fost împărțiți în 3 loturi: CONTROL, VANCO și VANCO+GBI, (6 șoareci/lot). Compușii au fost administrați zilnic timp de 10 zile prin i.p. Ginkgo biloba a prevenit insuficiența renală, care a fost demonstrată de indicele de activitate N-acetil-β-D-glucozaminidază urinară și de Cistatina C. Scăderea semnificativă a parametrilor biochimici în grupul VANCO+GBI în comparație cu grupul VANCO, demonstrează efectul nefroprotector al GBI, acest lucru fiind în concordanță cu alte studii științifice.

Cuvinte cheie: Gingko biloba, vancomicină, injurie acută renală, nefroprotecție

Download PDF

Adriana MORAR
Alexandra BAN-CUCERZAN
V. HERMAN
S. POPA
K. IMRE

ABSTRACT

There has been a growing consumer demand lately for raw, unprocessed products, which are often considered healthier. Whole raw milk is an extremely nutritious product for the consumer if the components are found in appropriate proportions. The study took place between March 17 and June 3, 2021, and consisted of analysing a total of 38 samples of raw cow’s milk. The samples were collected from vending machines in Timișoara and Arad. The determinations on raw milk were performed to assess the quality of milk, respectively the assessment of integrity by physio-chemical determinations of the following parameters: fat, protein, lactose, dry matter and cryoscopic point. Acidity was determined to assess the freshness of the milk. The salubrity indicators determined were: total number of germs (TNG) and the number of somatic cells (SCC). The aim of this paper was to screen the quality and health of milk sold at milk vending machines in Timișoara, to provide authorities and consumers with a real picture of the health of milk offered for sale. The results obtained from the physico-chemical determinations showed significant variations of the components, the largest variation being recorded in the percentage of fat. Non-compliances were also reported regarding the salubrity of the milk with all samples exciding the maximum admitted level for the total number of germs and up to 48% of non-compliant samples for the number of somatic cells. Exceeding the maximum allowed values in terms of the TNG and the SCC reveals hygienic deficiencies, but also the health of the animals on the farms that supply the milk dispensers.

Keywords: unprocessed products, TNG, SCC, milk vending machines, milk

REZUMAT

În ultimul timp a existat o cerere crescândă a consumatorilor pentru produse crude, neprelucrate, care sunt adesea considerate mai sănătoase. Laptele crud integral este un produs extrem de nutritiv pentru consumator dacă componentele se găsesc în proporții adecvate. Acest studiul a avut loc în perioada 17 martie – 3 iunie 2021 și a constat în analiza unui total de 38 de probe de lapte crud de vacă. Probele au fost colectate de la automatele din Timișoara și Arad. Determinările privind laptele crud au fost efectuate pentru a evalua calitatea laptelui, respectiv evaluarea integrității prin determinări fizico-chimice ale următorilor parametri: grăsime, proteine, lactoză, substanță uscată și punct crioscopic. Aciditatea a fost determinată pentru a evalua prospețimea laptelui. Indicatorii de salubritate determinați au fost: numărul total de germeni (TNG) și numărul de celule somatice (SCC). Scopul acestei lucrări a fost de a examina calitatea și sănătatea laptelui vândut la automatele de lapte din Timișoara, pentru a oferi autorităților și consumatorilor o imagine reală a stării de sănătate a laptelui oferit spre vânzare. Rezultatele obținute la determinările fizico-chimice au arătat variații semnificative ale componentelor, cea mai mare variație înregistrându- se la procentul de grăsime. Au fost raportate, de asemenea, neconformități cu privire la salubritatea laptelui, toate probele depășind nivelul maxim admis pentru NTG și până la 48% din probe au înregistrat neconformități în ceea ce privește SCC. Depășirea valorilor maxime admise în ceea ce privește NTG și SCC relevă deficiențe de igienă, dar și sănătatea animalelor din fermele care alimentează dozatoarele de lapte.

Cuvinte cheie: produse crude, TNG, SCC, automate de lapte, lapte

Download PDF

Claudia-Terezia SOCOL
C.G. ŞONEA
Cristina MAERESCU
F.L. CRISTE

ABSTRACT

RNA extraction is crucial for molecular experiments, which require significant amounts of high-quality RNA. RNA isolation from adipose tissue can be challenging, being more problematic than from other tissues, due to the high lipid content. This study aims to compare the efficacy of three total RNA extraction procedures from Tsurcana sheep small adipose tissue samples, specifically of two commercially available kits and a Trizol based method. RNA quality and quantity were determined by spectrophotometric means. RNA extractions assessed in this study showed differences in total RNA quantity and quality, that should be considered when selecting the methods to be used for isolating RNA for molecular analyses in animal studies. Both kits-based methods showed high purity values of 1.9, meanwhile, the Trizol based method yielded the highest RNA quantity (718 ng/μl), but lower purity values (1.59). Our data indicate good results by using the RNAgents Total RNA Isolation System Kit yielding the satisfactory amount of high-quality RNA (157 ng/μl, 1.94), as a primary step for further downstream molecular studies still requiring to elucidate candidate gene profiles or mechanisms potentially related to adipose tissue development, production traits, and quality.

Keywords: total RNA extraction, RNA quantity, RNA purity, adipose tissue, sheep

REZUMAT

Extracția ARN-ului este foarte importantă pentru experimentele moleculare, care necesită cantități semnificative de ARN de înaltă calitate. Izolarea ARN-ului din țesutul adipos poate fi o provocare în acest sens, fiind mai problematică decât din alte țesuturi, datorită conținutului ridicat de lipide. Acest studiu vizează compararea eficacității a trei proceduri de extracție a ARNului total din probe mici de țesut adipos provenit de la oi din rasa Țurcană, respectiv a două kituri comerciale și a unei metode de extracție pe bază de Trizol. Calitatea și cantitatea ARN-ului au fost determinate prin metode spectrofotometrice. Metodele de extracție ARN analizate în acest studiu au prezentat diferențe în ceea ce privește cantitatea și calitatea ARN-ului total, diferențe de care ar trebui să se țină cont la alegerea metodelor de izolare a ARN-ului utilizat pentru diferite analize moleculare în cercetările efectuate pe animale. Ambele metode bazate pe kituri au prezentat valori ridicate ale purității, de 1,9, în timp ce metoda pe bază de Trizol a condus la obținerea celei mai mari cantități de ARN (718 ng/μl), însă cu valori mai mici ale purității (1,59). Datele noastre indică rezultate bune pentru utilizarea kitului RNAgents Total RNA Isolation System Kit, conducând la obținerea unei cantități satisfăcătoare de ARN de înaltă calitate (157 ng/μl, 1,94), ca etapă primară pentru ulterioare studii moleculare, în vederea elucidării profilelor genelor candidate sau a mecanismelor potențiale cu privire la dezvoltarea țesutului adipos, caractere de producție și de calitate.

Cuvinte cheie: extracția ARN total, cantitatea ARN, puritatea ARN, țesut adipos, oaie

Download PDF

Ş. CIORNEI
D. DRUGOCIU
P. ROŞCA
Liliana GHINEȚ (CIORNEI)

ABSTRACT

From a veterinary sanitary point of view, aim of this paper is to increase the productivity of buffaloes by diagnosing general diseases, especially for the genitalia. Uterine and ovarian pathology in buffaloes is inextricably linked to feed quality, microclimate conditions, veterinary medical act quality, but also to the drugs quality that are used.The importance of the female reproductive system anatomy, and knowledge of buffalo female anatomical features are important, among others, for the diagnosis of ovarian and uterine malfunctions, for the use of reproductive techniques such as pregnancy diagnosis, artificial insemination, superovulation, egg collection, and embryo transfer. The female genital tract includes the ovaries, which produce gametes and hormones; oviducts, which are extensions of the uterus and provide transport functions for oocytes, sperm and secretions; the uterus, which is the site of embryonic and foetal development; the vagina, which is the channel for the sexual intercourse and the foetus delivery, and the external genitalia. Regarding the evolution and outcome of follicular waves, ovarian inactivity evolves with ovarian hypofunction type III, II and I. The study was based on the diagnosis of ovarian hypofunction in all gynaecological diseases (uterine diseases and other ovarian diseases) in two buffalo farms in Romania, with a population of over 300 animals each. The biological material used was the indigenous Carpathian buffalo, from the Mediterranean line. During the 2 years, the ovarian hypofunction (OHf) represented 19.25% of the total gynaecological diseases encountered in buffaloes. After the treatment described and applied to buffaloes with type III ovarian hypofunction (OHf) all presented oestrus within 3 days of administration of eCG. Treatment of type III ovarian hypofunction was effective in 62.2% of treated cases, which showed oestrus immediately after treatment, and in 37.8% of cases oestrus appeared after 18 days. Type I ovarian hypofunction was considered ovarian atrophy and was not treated because the ovarian response is weak or non-existent and treatment is expensive.

Keywords: buffalo, infertility, ovarian hypofunction, ultrasonography

REZUMAT

Din punct de vedere sanitar veterinar, se urmărește creșterea productivității bubalinelor prin diagnosticarea afecțiunilor generale, dar mai ales ale aparatul genital. Patologia uterină și ovariană la bivoliță este indisolubil legată de calitatea furajării, condițiile de microclimat, calitatea actului medical veterinar, dar și de calitatea produsului medicamentos sau hormonal utilizat. Importanța anatomiei sistemului reproductiv femel, cunoașterea particularităților anatomice ale bivolițelor este importantă, printre altele, pentru diagnosticul malfuncțiilor ovariene și uterine, pentru utilizarea tehnicilor de reproducere, cum ar fi diagnosticarea gestației, inseminarea artificială, superovulația, prelevarea ovocitelor și transferul de embrioni. Aparatul genital femel include ovarele, care produc gameți și hormoni; oviductele, care sunt extensii ale uterului și oferă funcții de transport pentru ovocite, spermă și secreții; uterul, care este locul dezvoltării embrionare și fetale; vaginul, care este canalul pentru copulare și asigură trecerea fătului și organele genitale externe. Hipofuncția ovariană este considerată o inactivitate ovariană și se manifestă în trei tipuri de la I la IV. Referitor la evoluția și deznodământul valurilor foliculare, inactivitatea ovariană evoluează cu hipofuncție ovariană de tipul III, II și I. Studiul s-a bazat pe diagnosticul hipofuncțiilor ovariene din totalul afecțiunilor ginecologice (afecțiuni uterine și alte afecțiuni ovariene) în două ferme de bubaline din România, cu o populație de peste 300 de animale fiecare. Materialul biologic folosit a fost bivolul indigen carpatin, din linia Mediteraneeană. Pe parcursul celor doi ani luați în studiu hipofuncțiile ovariene au reprezentat 19,25% din totalul afecțiunilor ginecologice întâlnite la bivolițe. După tratamentul descris și aplicat bivolițelor cu hipofuncție ovariană de gradul III, toate au prezentat estru în 3 zile de la administrarea PMSG-ului. Tratamentul hipofuncției ovariene de gradul II a fost eficient la 62,2% din cazurile tratate, care au manifestat estru imediat după tratament. La 37,8% din cazuri estrul a apărut după 18 de zile. Hipofuncția de gradul III a fost considerată atrofie ovariană și nu a fost supusă tratamentului deoarece răspunsul ovarian este slab sau inexistent, iar tratamentul costisitor.

Cuvinte cheie: bivoliță, hipotrofie ovariană, infertilitate, ecografie

Download PDF

A.P. UNGUR
V. NEACȘU
M. TAULESCU
C. CĂTOI

ABSTRACT

Equine herpesvirus infection is one of the main problems found in the horse population worldwide. Several types of Herpesvirus cause various clinical and pathological conditions, including abortion, stillbirth and neonatal death in horses. Equine herpesvirus type 1 (EHV1) is a member of the Alphaherpesvirus subfamily and it is capable of generating several syndromes such as nervous, respiratory, and reproductive in horses. EHV1 is commonly associated with abortion in many countries. In Romania, there are no studies that provide data on the incidence of EHV1-related abortion in horses. The spread of the infection is usually airborne, by direct contact between the individuals, but it can also occur indirectly by personnel and fomites. The state of latency and the capacity of reactivation are the main features of the epidemiology of these infections; thus, those are the key factors of the ubiquitous distribution of EHV-1 and EHV-4 in the horse population. A main aspect of the EHV-1 life cycle that separates it from the one of EHV-4 is that it infects a higher variety of cell types: lymphoid cells, neuronal cells, endothelial cells, and respiratory epithelial cells, while EHV-4 has a tropism mainly for epithelial and neuronal cells, with a limited potential for the infections of endothelial and lymphoid cells. The diagnosis methods of EHV1 infection include anatomopathological examination, immunohistochemistry, molecular and serological analyses. This article reviews the incidence of EHV infections, the strains of EHV associated with abortion, stillborn and neonatal death in horses, focusing on the EHV1, the pathological features and the main techniques used in the diagnosis of equine herpesvirus infection.

Keywords: abortion, diagnosis, equine, herpesvirus infection, pathology

REZUMAT

Infecțiile cu Herpesvirus ecvin reprezintă o problemă majoră în cadrul populațiilor de cabaline din întreaga lume. Există numeroase tipuri de herpesvirus ecvin asociate cu diferite stări clinice și patologice, precum avort, fetuși născuți morți și moarte neonatală. Herpesvirusul ecvin de tip 1 (EHV1) face parte din subfamilia Alphaherpesvirus și poate reprezenta cauza mai multor sindroame de tip: nervos, respirator și reproducător. EHV1 este deseori asociat cu avortul în numeroase țări, iar in momentul de față, nu există studii care să ofere date despre incidența avorturilor la ecvine, cauzate de EHV1 în România. Răspândirea infecției este realizată, de obicei, pe care aeriană, prin contact direct între indivizi, dar poate să aibă loc și indirect prin intermediul unor obiecte contaminate. Starea de latență și capacitatea de reactivare reprezintă principalele caracteristici în epidemiologia infecțiilor cu acest virus, fiind factorii cheie ai distribuției globale, ubicvitare a EHV1 în rândul populației de cabaline. Un aspect esențial al viremiei cauzate de EHV1 care îl diferențiază de EHV4 este faptul că infectează o varietate mai mare de tipuri celulare, precum celulele limfoide, neuronale, endoteliale și epiteliale respiratorii, în timp ce EHV4 are un tropism orientat spre celulele epiteliale și neuronale și unul limitat pentru infecțiile celulelor endoteliale și limfoide. Metodele de diagnostic în infecția cu EHV 1 includ: examenul anatomopatologic, imunohistochimia, analize moleculare și serologice. Lucrarea își propune să ofere noi date despre incidența infecțiilor cu EHV, tulpinile de EHV asociate cu avort, fetuși născuți morți și moarte neonatală la cabaline, caracteristicile patologice și tehnicile utilizate în diagnosticul infecției cu herpesvirus ecvin.

Cuvinte cheie: avort, diagnostic, ecvine, infecție cu herpesvirus, patologie

Download PDF

V.D. MATEUȚĂ SÎRBU
J. SAMOUR
Mirela IMRE
G. DĂRĂBUȘ

ABSTRACT

A total of 668 competition, hunting and breeding falcons with avisporosis were treated with toltrazuril and diclazuril, respectively. Four groups were formed, two for each anticoccidial used. Diclazuril was administered orally at a dose of 7 mg/kg, monthly, for two consecutive days. Avispora spp. oocysts shedding stopped after four treatments in breeding falcons and five treatments in hunting falcons, respectively. No side effects were observed. Toltrazuril was also administered orally, but at a dose of 25 mg/kg, monthly, for two consecutive days. The shedding of Avispora spp. oocysts stopped after five months at breeding falcons but not at hunting falcons although the prevalence decreased. Side effects like decreased performance in training, lethargic flight and low response to calls were also observed.

Keywords: falcons, Avispora, therapy

REZUMAT

668 de șoimi de competiție și vânătoare și, respectiv, de reproducție, parazitați cu Avispora spp., au fost tratați cu toltrazuril și, respectiv, diclazuril. S-au constituit patru loturi, câte două pentru fiecare anticoccidic folosit. Diclazurilul s-a administrat oral în doză de 7 mg/kg, lunar, două zile consecutiv. Eliminările de oochisturi de Avispora spp. au încetat după patru tratamente la șoimii de reproducție și, respectiv, cinci tratamente la șoimii de vânătoare. Nu au fost constatate reacții adverse. Toltrazurilul a fost administrat tot oral, dar în doză de 25 mg/kg, lunar, două zile consecutiv. Negativarea eliminărilor de oochisturi de Avispora spp s-a realizat după cinci luni la șoimii de reproducție, dar nu și la șoimii de vânătoare, cu toate că și la aceștia prevalența a scăzut foarte mult. S-au constatat ca reacții adverse: scăderea performanței la antrenamente, zbor letargic și răspuns scăzut la apeluri.

Cuvinte cheie: șoimi, Avispora, tratament

Download PDF

A.C. GRĂDINARU
I.V. PETRESCU-MAG
Mădălina Elena HENEA
Mariana GRECU
Mihaela Claudia SPATARU
C. SPATARU
Setalia POPA

ABSTRACT

The paper reviews literature data with respect to the risk of beta-casein A1 milk variant (A1 β-CN) consumption in humans and etiopathogenic mechanisms involved. This allele of β-CN particularly came into notice by the possibility of its cleavage during the digestion process, with the release at the level of the digestive system of a strong opioid named beta-casomorphin- 7. This opioid is associated with pathological conditions in humans by affecting the digestive, circulatory, and nervous systems (for instance, diabetes mellitus type I, ischemic heart disease, autism, and schizophrenia). The debated topic is important for public health, but also for animal science, completing the multitude of studies focused on associations of different allelic variants within each type of casein or whey proteins with various technological properties of milk and even with certain qualitative and quantitative characteristics. This time, a potential alarm signal was debated for a more efficient selection of dairy cows for the benefit of consumer health and not only in terms of the profitability of their breeding. Although there are evidences of negative effects on human health of liberated bioactive beta-casomorphin-7, these evidences cannot be generalized and are mostly dependent on the individual reactivity.

Keywords: milk, risk assessment, cattle selection, health management

REZUMAT

Această lucrare revizuiește datele din literatura de specialitate cu privire la riscul consumului la om de lapte ce conține varianta A1 a beta-cazeinei (A1 β-CN) și mecanismele etiopatogenice implicate. Această alelă a β-CN a apărut în atenția publică în special prin posibilitatea scindării sale în timpul procesului de digestie, cu eliberarea la nivelul sistemului digestiv a unui opioid puternic numit beta-casomorfină-7. Acest opioid este asociat cu diverse patologii la om, prin afectarea sistemului digestiv, circulator și nervos (de exemplu, diabetul zaharat de tip I, boala ischemică a inimii, autismul și schizofrenia). Subiectul dezbătut este important pentru sănătatea publică, dar și pentru știința animalelor, fiind completat cu numeroase studii axate pe asocieri ale diferitelor variante alelice din cadrul fiecărui tip de cazeină sau proteine d in zer cu diferite proprietăți tehnologice ale laptelui și chiar cu anumite caracteristici calitative și cantitative ale sale. De această dată, a fost dezbătut un potențial semnal de alarmă pentru o selecție mai eficientă a vacilor de lapte în beneficiul sănătății consumatorilor și nu numai, în ceea ce privește profitabilitatea creșterii lor. Deși există dovezi ale efectelor negative asupra sănătății umane ale beta-casomorfinei bioactive eliberate, aceste dovezi nu pot fi generalizate și sunt în mare parte dependente de reactivitatea individuală.

Cuvinte cheie: lapte, evaluarea riscului, selecția vacilor, managementul sănătății

Download PDF

B. GEORGESCU
G. PREDOI
Petronela Mihaela ROȘU
Letiția PURDOIU

ABSTRACT

The faunal remains that were analysed are part of the patrimony of the Anatomy Museum, Faculty of Veterinary Medicine Bucharest,and come from archaeological excavations made by a team led by Corneliu N. Mateescu,between 1946-1969, in the site Vădastra – Măgura Fetelor / Dealul Cișmelei (Eneolithic culture level Vădastra I and II). This archaeozoological material (44 bones and bone fragments) was sent to Professor Vasile Gheție. We do not know whether or not they were the subject of communications or scientific papers. The year, the plot, and the depth from which they were harvested are noted on the bones. The faunal remains belong to some species of mammals and birds, both domestic and wild.The mammal species identified are small ruminants (Ovis aries / Capra hircus), pig / wild boar (Sus domesticus / Sus scrofa), dog (Canis lupus familiaris), the European rabbit (Lepus europaeus), badger (Meles meles), and fox (Vulpes vulpes). Bird bone remains could not be identified as a species. The description, identification, and homologation were performed according to the Nomina Anatomica Veterinaria (NAV) 2017 and Nomina Anatomica Avium 1993.

Keywords: archaeozoological material, faunal remains, Eneolithic culture, chalcolithic age

REZUMAT

Resturile faunistice care au fost analizate fac parte din patrimoniul muzeului disciplinei de Anatomie, Facultatea de Medicina Veterinară București și provin din săpături arheologice realizate în perioada 1946-1969 în situl Vădastra – Măgura Fetelor/Dealul Cișmelei (nivel cultura eneolitică Vădastra I și II) de către o echipă condusă de către Corneliu N. Mateescu. Acest material arheozoologic (44 de oase și fragmente osoase) a fost trimis Profesorului Vasile Gheție. Nu cunoaștem dacă acestea au constituit sau nu subiectul unor comunicări sau lucrări științifice. Pe oase sunt notate anul, parcela și adâncimea de la care au fost recoltate. Resturile faunistice aparțin unor specii de mamifere și păsări, atât domestice, cât și sălbatice. Speciile de mamifere identificate sunt: ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus), porc/ mistreț (Sus domesticus/Sus scrofa), câine (Canis lupus familiaris),iepure de câmp (Lepus europaeus), bursuc/ viezure (Meles meles) și vulpe (Vulpes vulpes). Resturile osoase de pasăre nu au putut fi identificate ca specie. Descrierea, identificarea și omologarea s-au realizat conform cu Nomina Anatomica Veterinaria (NAV) 2017 și Nomina Anatomica Avium 1993.

Cuvinte cheie: material arheozoologic, resturi faunistice, cultura eneolitică, epoca calcolitică