Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Histopatological aspects of porksmoked loin made of injected frozen meat (Fig. 3-6, p. 8)

Download PDF

Stefania Mariana RAITA
Isabela Voichița ISACONI (BULAI)
Mara GEORGESCU

ABSTRACT

Meat processing industry largely uses frozen meat as raw material and applies the post-thawing processing. This situation often implies working with lower quality meat, when compared to using fresh, unfrozen meat and fresh fish. As brine injection is known to enable the retaining of more moisture during cooking, we aimed to evaluate whether brine injection before freezing raw meat, has any effect on the quality of the meat products obtained from previously injected thawed meat. Boneless pork loin samples (Longissimus dorsi) were subjected to freezing in two groups: fresh meat (control) and brine injected meat (test). After two weeks, they were thawed and further processed to smoked loin in a meat processing facility. Only control meat was subjected to brine injection after thawing. The resulted smoked loin was refrigerated for 2 weeks and subjected to quality evaluation, by histological assessment of product structure. Also, the shelf life was evaluated by monitoring moisture content, pH and aerobic plate count (APC) during storage. The histological evaluation of the structure revealed higher quality for ham obtained from the test meat. The moisture content was higher, while the pH and APC followed improved shifts during storage, for the test meat, compared to the control one. This study suggests that injecting pork meat prior to freezing might be correlated with higher quality processed products, which tend to have improved shelf life.

REZUMAT

Industria de obținere a produselor din carne folosește pe scară largă carne congelată ca materie primă, aplicând decongelarea acesteia înainte de procesare. Această metodă presupune utilizarea unei materii prime de calitate inferioară în comparație cu produsul refrigerat, necongelat. Întrucât injectarea cărnurilor în cadrul tehnologiei de procesare la produse din carne, duce la reținerea apei în produs, studiul de față își propune să evalueze măsura în care injectarea cărnurilor înainte de congelare, ar putea avea un efect pozitiv asupra calității produselor finite, în comparație cu cele fabricate din carne injectată după decongelare. Probe de musculatură dezosată de porc (Longissimus dorsi) au fost supuse congelării în două grupuri: carne proaspătă ne-injectată (control) și carne injectată (test). După două săptămâni, ambele categorii de probe au fost decongelate și apoi procesate la mușchi file, într-o unitate de obținere a produselor din carne. Doar probele de carne din grupul-control, au fost injectate după decongelare. Produsul finit obținut a fost refrigerat pentru o perioadă de două săptămâni, pe parcursul căreia ambele categorii de produse finite au fost supuse testării pentru evaluarea calității și examenului histologic, pentru evaluarea morfologiei. Calitatea și valabilitatea produselor au fost evaluate prin testarea umidității, pH-ului și NTG-ului pe perioada depozitării. Umiditatea probelor din grupul-test a fost mai bună în comparație cu cea a probelor din grupul-control, iar pH-ul a înregistrat o evoluție mai bună pentru grupultest. Valorile NTG au indicat o calitate microbiologică superioară a probelor din grupul-test. Acest studiu sugerează faptul că injectarea cărnii de porc înainte de congelare ar putea fi corelată cu o calitate mai bună și o valabilitate superioară a produselor finite.

Download PDF

C. POPA
C. OBER
R. VRÎNCIANU
B. CICORTAS
C . CÎMPEAN
N. AL HAJJAR
I.L. OANA

ABSTRACT

The current information regarding the surgical anatomy of the swine liver is insufficient for the development of a consistent protocol of training in hepatic resection surgery, using the pig as the experimental model. The aim of our study is to expand the current knowledge about the surgical anatomy of the swine’s liver for residents in training. We performed ex-vivo dissection on 40 livers, obtained from pigs weighing between 110 and 120 kg, and in-vivo dissection of 12 pigs, during an experimental training program in swine liver surgery. Before every surgery we organized an ex-vivo dissection phase and during live surgery face-to-face discussion sessions, in which the residents reported any surgical relevant anatomical feature by comparing it with human anatomy. Our study confirmed part of the existing information about the liver like the relation with the diaphragm, the highly anatomical variability of the branches of hepatic artery, the presence of the glissonian pedicle, intraparenchymatous trajectory of the inferior vena cava and disagreed with other – the 3 hepatic vein pattern. Also we described new anatomical features: the high fragility of the hepatic capsule in the area where the ligaments enter the liver, the absence of triangular ligaments and bare area found in humans, the three distinct parts of the portal vein and the special relations between the vena cava and liver parenchyma. The anatomy of the swine liver is similar to that of the human liver, however there are some particularities. For residents in training a practical way to learn swine liver surgical anatomy can be the “face to face” model, an easy comparing system with the human anatomy.

REZUMAT

Nivelul actual de informații cu privire la anatomia chirurgicală a ficatului suin se dovedește a fi insuficient pentru a permite elaborarea unui protocol de învățare și perfecționare în chirurgia rezecțională hepatică, folosind porcul drept model experimental. Prezentul studiu are scopul de a extinde nivelul actual de cunoștințe cu privire la anatomia chirurgicală a ficatului suin, în vederea folosirii informației pentru instruirea medicilor rezidenți. A fost efectuată disecția ex-vivo a 40 de ficați prelevați de la porci cu masa corporală între 110 și 120 kg și disecția in-vivo a 12 porci, în cadrul unui program experimental de instruire în chirurgia hepatică. Fiecare intervenție, a fost precedată de disecția ex-vivo a unui ficat suin, iar în timpul intervențiilor au fost realizate sesiuni de discuție, în care rezidenții au raportat particularitățile anatomice cu relevanță chirurgicală precum și elemente importante de anatomie comparate cu anatomia omului, identificate în cursul operației. Prezentul studiu este în concordanță parțială cu datele existente în literatura de specialitate, confirmând informațiile despre raporturile ficatului cu diafragmul, variabilitatea ramurilor arterei hepatice, prezența pediculului glissonian, traiectul intraparenchimatos al venei cave inferioare, contrazicând informații legate de drenajul venos al ficatului (modelul cu 3 vene hepatice). Am identificat particularități de anatomie chirurgicală precum fragilitatea ridicată a capsulei hepatice la nivelul zonelor unde ligamentele se inseră pe organ, absența ligamentului triunghiular și a ariei nude întâlnite la om, posibilitatea de a împărți vena portă, în funcție de traiectoria pe care o descrie, în 3 regiuni distincte și raporturile deosebite pe care le are vena cavă inferioară cu parenchimul hepatic. Anatomia ficatului suin este similară cu cea a ficatului uman, având însă o serie de particularități. Pentru medicii rezidenți aflați în perioada de formare modelul de învățare comparativ cu anatomia umană de tip “face-to-face” poate reprezenta o modalitate practică și usoară de însușire a cunoștințelor de anatomie chirurgicala a ficatului.

Download PDF

Mara GEORGESCU
Stefania Mariana RAITA

ABSTRACT

Increased interest for enhancing food quality during storage, using affordable, natural solutions lead to studies assessing Nigella sativa for its antibacterial effect. The present study is focused on challenge testing of Nigella sativa fortified Cyprinus carpio fillets quality. The challenge testing involved accelerated tests at temperature conditions other than those anticipated in the food industry (5-10°C), including stress temperature trial (exposure to storage temperature variations) for fresh carp fillet supplemented with 0.6% v/w Nigella sativa seed oil (NSSO). Bacterial growth and freshness indicators were monitored over two weeks, with testing at days 1, 3, 6, 9 and 14. The carp fillets were divided into two groups: control group (C), without NSSO and test group (T), fortified with 0.6% v/w NSSO, which was further divided into 4 groups, subjected to different storage temperatures: 3°C –group T1, 5°C –group T2, 7°C –group T3 and stress temperature trial (STT) –group T4. Group C (control) was stored at 0°C throughout the monitoring period. Freshness indicators (TVB-N and pH) as well as APC and coliform counts all suggest that NSSO fortification of carp fillets exposed to temperature challenge testing and even to extreme stress temperature trial (STT), helps maintain the level of the analysed parameters close to those of control group. Most studies indicate 14-15 days of adequately refrigerated storage as maximum time frame for good quality fresh fish, while marginally acceptable products may be obtained by day 24-25 of 0-4°C storage. Our results indicate that, except for the coliform count criteria, all treatment groups are fit for consumption by day 3 of storage (including the ST group), or by day 6 (except for the ST group). This study shows promising results for the possible use of Nigella sativa seed oil, as a natural solution for promoting longer shelf life and better quality for coldstored fresh fish.

REZUMAT

Interesul sporit pentru îmbunătățirea calității alimentelor în timpul depozitării, utilizând soluții naturale și la prețuri accesibile, conduce la studii de evaluare a chimenului negru (Nigella sativa) pentru efectul său antibacterian. Prezentul studiu se concentrează pe supunerea fileurilor de Cyprinus carpio, îmbogățite cu Nigella sativa, la teste de provocare termică. Testarea de provocare a implicat teste accelerate la temperaturi diferite de cele uzuale, anticipate în industria alimentară (5-10°C), inclusiv teste de rezistență la temperatură (expunere la variațiile de temperatură de depozitare) a probelor de file de crap proaspăt, îmbogățit cu 0,6% v/g ulei de semințe de Nigella sativa (NSSO). Indicatorii dezvoltării bacteriene și parametrii de prospețime au fost monitorizați timp de două săptămâni, cu testarea în zilele 1, 3, 6, 9 și 14. Fileurile de crap au fost împărțite în două grupe: Grupul martor (C), fără NSSO și grupul de testare (T), îmbogățit cu 0,6% v/g NSSO, care a fost împărțit în 4 subgrupe, supuse unor temperaturi de depozitare diferite: 3°C – grupa T1, 5°C – grupa T2, 7°C – grupa T3 și grupa supusă stresului termic (STT) – grupa T4. Grupul C (control) a fost depozitat la 0°C pe toată durata monitorizării. Indicatorii de prospețime (TVB-N și pH), precum NTGMA și coliformii, sugerează că fortificarea cu NSSO a crapului expus la testul de provocare termică și chiar la testul de rezistență la stres termic (STT) contribuie la menținerea nivelului parametrilor analizați aproape de cei din grupul martor. Majoritatea studiilor indică 14-15 de zile de depozitare cu refrigerare adecvată, ca interval de timp maxim pentru peștele proaspăt de bună calitate, în timp ce produsele marginal acceptabile pot fi obținute până în ziua 24-25 de depozitare cu temperaturi de 0-4°C. Rezultatele noastre indică faptul că, exceptând numărul de bacterii coliforme, toate grupele tratate sunt adecvate pentru consum în ziua 3 de depozitare (inclusiv grupul ST) sau în ziua 6 (cu excepția grupului ST). Acest studiu arată rezultate promițătoare pentru posibila utilizare a uleiului din semințe de Nigella sativa, ca soluție naturală pentru prelungirea duratei de depozitare și pentru obținerea unei calități mai bune pentru peștele proaspăt depozitat la rece.

Download PDF

S. CHIRIAC
C. MOGA
F. MUNTEANU
O. ENACHE
O. CREȚU
O. MAZILU
L. SIMA
A. BLIDIȘEL
A. ISTODOR
E. SZUCSIK
R.D. PALICICA
C. LIBRIMIR
V. FLUTURE
I. ROMOȘAN

ABSTRACT

The hydatid cyst is a zoonotic disease caused by Tenia Echinococcus. Surgery is needed in most cases. We aimed to describe our regional center’s experience in discovering the hydatic cyst by liver ultrasonography and the surgical management of hepatic hydatid cysts (HHC) after diagnosing it by liver ultrasonography.

REZUMAT

Chistul hidatic este o zoonoză cauzată de Tenia Echinococcus. Tratamentul chirurgical este necesar în majoritatea cazurilor. În acest studiu ne-am propus să descriem experiența centrelor noastre în managementul chirurgical al chisturilor hidatice hepatice (HHC) după depistarea acestuia prin ecografia ficatului.

Download PDF

Ruxandra Georgiana TUDOR
Andra DEGAN
Ș. GEANTĂ
G. PREDOI

ABSTRACT

The purpose of this study was to highlight the main cardiac pathologies encountered in dogs and cats undergoing surgery between October 2017-August 2019 and how to approach these patients from a perianesthetic point of view. The most common heart conditions in dogs were the mitral valve regurgitation, respectively dilatative cardiomyopathy and, in the case of cats, the way of approaching cardiac hypertrophy from a perianesthetic point of view.

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost acela de a evidenția principalele patologii cardiace întâlnite la câinii și la pisicile supuse intervențiilor chirurgicale în perioada Octombrie 2017 – August 2019 precum și modalitatea de abordare din punct de vedere perianestezic a acestor pacienți. Cele mai des întâlnite afecțiuni cardiace la câini au fost reprezentate de regurgitarea de valvă mitrală, respectiv cardiomiopatia dilatativă, iar în cazul pisicilor s-a urmărit modalitatea de abordare a hipertrofiei cardiace din punct de vedere perianestezic.

Download PDF

R.F. MORUZI
E. TÎRZIU
F. MUSELIN
Eugenia DUMITRESCU
I. HUȚU
C. MIRCU
C. TULCAN
A.O. DOMA
J. DEGI
Diana M. DEGI
Mihaela G. BOBOC
ANDREIA B. CHIRILĂ
Ionica IANCU
S. BĂRĂITĂREANU
R.T. CRISTINA

ABSTRACT

This article aims to present the most significant organisms which are responsible for monitoring antimicrobial resistance (AMR) and principal references for AMR and antibiotic consumption in humans and animals. Databases and surveillance systems, from both the human health and veterinary sector, are becoming increasingly ample in data, and more complex as a result of recently made extensive studies on AMR. For this purpose, a database was developed in the form of a table, including such sources, but also articles and books. In this report, important data are presented on the extent and implications of the AMR, but also about the importance of databases and monitoring of AMR, as well as the relations between monitoring organisms which are involved in the global fight against AMR.

REZUMAT

Prezentul articol urmărește prezentarea celor mai importante organisme responsabile cu monitorizarea rezistenței la antimicrobiene (RAM) și principalele surse bibliografice cu privire la consumul și RAM la om și animale. Bazele de date și sistemele de supraveghere, atât din sectorul sănătății umane, cât și din sectorul veterinar devin din ce în ce mai bogate și complexe, ca urmare a studiilor masive pe tema RAM efectuate în ultimul timp. În acest sens a fost concepută o bază de date, sub formă tabelară, care cuprinde aceste surse, dar și articole sau cărți. În acest material sunt prezentate date importante despre amploarea și implicațiile fenomenului, importanța bazelor de date și monitorizarea rezistenței la antimicrobiene, precum și relațiile organismelor de monitorizare în lupta globală împotriva RAM.

Download PDF

Raluca Mihaela TURBATU
Cristina FERNOAGĂ
A.G. NEAGU
N. TUDOR
C. VLĂGIOIU

ABSTRACT

The pathology of the cerebellum includes the cerebellar malformations, which can be inherited or caused by lesions that affect the intrauterine development of the foetus. This paper aims to present the case of a four-month-old Siberian Husky female, which was referred for neurological evaluation due to ataxia, hypermetria, head tremor, and vocalization, which were observed immediately after the puppy was adopted. In order to establish the neurolocalisation of the disease, clinical and neurological examinations were performed. Considering that a cerebellar anomaly was suspected, an MRI scan was requested in order to confirm the diagnostic. Meanwhile, the previous treatment has been optimized and the diet has been improved with elements that support the brain function. The patient was reevaluated in four and twelve weeks after the first examination and then every three months after she started the medication and the diet has been changed. Therefore, the cerebellar syndrome in this case was consistent with diagnostic of cerebellar malformation – vermian dysplasia.

REZUMAT

Patologia cerebelului include malformațiile cerebelare, care pot fi congenitale sau cauzate de leziuni care afectează dezvoltarea intrauterină a fetusului. Acest articol are ca scop prezentarea de caz a unei femele de Husky Siberian în vârstă de 4 luni, care a fost adusă la clinică pentru un consult neurologic de specialitate, prezentând ca semne clinice: ataxie, hipermetrie, tremor la nivelul capului și vocalizări, ce au fost observate imediat după ce pacientul a fost adoptat de către proprietari. Pentru a stabili neurolocalizarea leziunii, a fost efectuat un examen clinic și neurologic complet. Având în vedere faptul că a fost suspicionată o anomalie cerebelară, s-a solicitat efectuarea unui RMN pentru confirmare. Între timp, tratamentul anterior a fost optimizat și diata a fost îmbogățită cu elemente care să susțină funcțiile creierului. Pacientul a fost reevaluat la 4 și 12 săptămâni după primul consult și, ulterior, la fiecare 3 luni după începerea tratamentului și schimbarea dietei. Așadar, în acest caz sindromul cerebelar a putut fi diagnosticat ca malformație cerebelară, respectiv, displazie de vermis.

Download PDF

M.GHIȚĂ
G. COTOR
D. POPESCU
Simona CĂLIN (NICOLAE)

ABSTRACT

Electrocardiogram (ECG) is the graphical recording of cardiac current during the cardiac revolution, which is a widely used medical examination technique, nowadays. In our research, we focused on the analysis of the obtained electrocardiograms, but also on the determination of amplitudes of electrocardiographic waves (in bipolar leads: I, II, and III, as well as in the unipolar leads: aVL, aVR and aVF). To achieve the proposed aims, we recorded electrocardiograms in healthy kids, aged 1-1.5 months, using limb leads. From our research, we can recommend the limb leads for the recording of the electrocardiogram in kids (because they give the electrocardiograms an optimal aspect and they can be analysed and interpreted easily). The maximum amplitude of the electrocardiographic waves was recorded in D I. The P wave was 0.115 ± 0.010 mV, the QRS complex was 0.625 ± 0.078 mV and the T wave was 0.460 ± 0.045 mV.

REZUMAT

Electrocardiograma (ECG) reprezintă înregistrarea grafică a curentului de acțiune cardiac pe parcursul derulării revoluțiilor cardiace, fiind în prezent o tehnică de examinare a cordului cu largă utilizare în medicină. În cadrul cercetărilor noastre am fost preocupați de analizarea aspectului electrocardiogramelor obținute, precum și de determinarea valorilor amplitudinilor undelor electrocardiografice (în derivațiile bipolare: I, II, și III, precum și în derivațiile unipolare aVL, aVR și aVF). Pentru realizarea obiectivelor propuse am înregistrat electrocardiograme la iezi clinic sănătoși, cu vârsta cuprinsă între 1-1,5 luni, utilizând derivațiile membrelor. În urma cercetărilor întreprinse putem recomanda că pentru înregistrarea electrocardiogramei la iezi se pot folosi cu succes derivațiile membrelor (deoarece conferă electrocardiogramelor un aspect optim acestea putând fi analizate și interpretate cu ușurință). În ceea ce privește amplitudinea maximă a undelor electrocardiografice aceasta s-a înregistrat în D I, unda P având valoarea de 0,115 ± 0,010 mV, complexul QRS având valoarea de 0,625 ± 0,078 mV și unda T având valoarea de 0,460 ± 0,045 mV.

Download PDF


C.T. COVAȘĂ
V. VULPE

ABSTRACT

The branching mode and the areas supplied by the common carotid artery terminals show some morphological interspecific differences and also, between the animals of the same species. The investigations of this study had the goal to obtain comparative images of the arterial vascularization in the head of rabbits using complementary methods in order to describe the anatomical peculiarities. To this end, the real anatomy was analysed using dissection, we subsequently used imagistic methods represented by the arterial angiography and computerized tomography (CT) with contrast substance. The research was carried out on 12 animals, both males and females. The main peculiarities observed were: the variable detachment of the occipital artery, being emitted by the external or internal carotid artery, the separated detachment of the facial and lingual artery from the external carotid artery, the development of the superficial temporal trunk, of the posterior auricular artery and of the transverse artery of the face. The imagistic investigations have confirmed the results, latero-lateral arteriography showing in particular the branching mode of the common carotid artery and the branches of the external carotid artery, while, the dorso-ventral and ventro-dorsal arteriography showed the distribution peculiarities of the brain arteries. Imagistic details of the pathway of the big arteries were obtained using CT technique. Since the description of the vascular anatomy in small species is more difficult using classic methods, the use of the imagistic methods can offer additional data with practical applicability, especially in the field of the experimental medicine.

REZUMAT

Modul de ramificare și teritoriul deservit de terminalele arterei carotide comune prezintă unele diferențe morfologice inter-specii, dar și de la un individ la altul din cadrul aceleiași specii. Investigațiile întreprinse în acest studiu au avut ca obiectiv obținerea unor imagini comparative asupra vascularizației arteriale a capului la iepure prin metode complementare de analiză pentru evidențierea particularităților morfologice. În acest scop, după descrierea morfologiei reale s-a recurs la utilizarea tehnicilor de imagistică, respectiv angiografie arterială și tomografie computerizată (CT) cu substanță de contrast, cercetările efectuându-se pe un număr de 12 animale. Principalele particularități morfologice observate au fost desprinderea arterei occipitale din artera carotidă externă sau internă, desprinderea separată a arterei linguale și faciale, dezvoltarea trunchiului temporal superficial, a arterei auriculare posterioare și arterei transverse a feței. Investigațiile imagistice au confirmat rezultatele obținute, arteriografia latero-laterală evidențiind cu precădere modul de ramificare a carotidei comune și distribuția arterei carotide externe, in timp ce arteriografia dorsoventrală și cea ventro-dorsală a permis observarea particularităților distribuției arteriale la nivelul encefalului. Detalii imagistice privind traseul marilor vase au fost obținute prin utilizarea tehnicii CT. Întrucât la speciile de talie mică este mai dificilă descrierea morfologiei vasculare prin metode clasice, utilizarea metodelor imagistice poate oferi date suplimentare cu aplicabilitate practică, în special în domeniul medicinei experimentale.

Download PDF


L. OGNEAN
Sandra SPĂTARIU
A. ILEA
A.I. HARI
Octavia TAMAS-KRUMPE
Andreea BUTA
Ramona TOLOMEU
I. COMAN
A. COMAN

ABSTRACT

The buffalo milk is characterized by a higher content in fat, protein, minerals and certain biologically active substances (free amino acids, taurine, vitamin A) than cow’s milk. The purpose of this study is to analyse the physicochemical and hygienic parameters of buffalo milk using automated systems for monitoring mammary gland health and whole milk. From a sample of clinically healthy buffaloes (n= 16), milk was collected from each mammary quarter and pooled into a mean sample /animal, which was then tested using the COMBIFOSS automated system, comprised of a Milkoscan and a Fossomatic. With the Milkoscan system we determined an advanced set of physicochemical indicators with proven relevance for milk assessment, including the dry matter (DM), the non-fat dry matter (NDM), fat, total protein, B-casein, lactose, the cryoscopic point, urea, acetone and B-hydroxybutyrate (BHB). The main health and hygiene parameters, Total Bacterial Count (TBC), Somatic Cell Count (SCC), differentiated counting of somatic cells (DSSC), were also determined using the automated system BactoScan and the Fossomatic automated system, respectively. We also tested the electrical conductivity, pH and temperature of the milk using a pH / Conductometer respectively and in order to measure the density we used a lactodensimeter. The data obtained was statistically analyzed in the Windows operating system, using GraphPad, InStat and Microsoft Excel program, which allowed the calculation of the main statistical parameters. The results revealed important oscillations of some compositional indicators and less important variations of markers used to monitor the health of the mammary gland or the biologically active potential of milk.
The total DM content showed significant individual variations (14.75-24.21%), mainly due to the fat content, which proved to be the most variable component in the buffalo milk (7.05-10.82%). Other basic milk parameters had much more reduced variations: density (1.027-1.033 g/cm3) NDM (10.97-12.51%), total protein (4.08-5.67%) and lactose (4.74-5.82%). The indicators with major impact on monitoring the health of the mammary gland and raw milk, showed low levels of electrical conductivity (2.55-3.07 mS/ cm), and average TBC (10,000-139,000 germs/mL), SCC (23,000-145,000 Cell/mL) and DSCC (24.3378.4%) levels. Also relevant was the progression of the milk indicators for the metabolic profile (urea, BHB, acetone), which showed the health levels of the lactating buffaloes and lack of ketosis. The interpretations offered revealed that the tested samples were within the normal European standards for raw buffalo and bovine milk, except in one case that showed slightly elevated TBC values (139,000 germs/ mL) with no pathological connotation. In conclusion, the compositional and hygienic parameters of buffalo milk rarely have oscillations with a major impact on the producer, the processor and the consumer.

REZUMAT

Laptele de bivoliță se caracterizează prin conținut mai bogat în grăsime, proteină, minerale și anumite substanțe biologic active (aminoacizi liberi, taurină, vitamina A), decât cel de vacă. Scopul acestui studiu constă în analiza parametrilor fizico-chimici și igenicosanitari ai laptelui de bivoliță, utilizând sisteme automate pentru monitorizarea sănătății glandei mamare și a laptelui integral. De la un eșantion de bivolițe clinic sănătoase (n= 16) au fost recoltate probe de lapte din fiecare sfert mamar și reunite în probe medii /animal, care au fost testate cu sistemul automat COMBIFOSS, compus dintr-un Milkoscan și un Fossomatic. Cu ajutorul sistemului Milkoscan am determinat un set avansat de indici fizico-chimici cu relevanță dovedită pentru evaluarea laptelui, incluzând substanța uscată (SU), substanța uscată negrasă (SUN), grăsimea, proteinele totale, B-cazeina, lactoza, punctul crioscopic, ureea, acetona și B-hidroxibutratul (BHB). Concomitent, au fost determinați și principalii indici igenico-sanitari, NTG cu sistemul automat BactoScan, respectiv NCS și DSSC cu sistemul automat Fossomatic. Suplimentar, am recurs și la testarea conductibilității electrice (CE), pH-ului și temperaturii laptelui cu un pH /conductometru, respectiv la măsurarea densității, cu ajutorul lactodensimetrului. Datele obținute au fost analizate statistic în sistemul de operare Windows, utilizând programele GraphPad, InStat și Microsoft Excel, care au permis calcularea principalilor parametri statistici. Rezultatele analizelor efectuate au relevat oscilații importante ale unor indici compoziționali și mai puțin importante ale celor utilizați ca markeri în monitorizarea sănătății glandei mamare sau a potențialului biologic activ al laptelui. Conținutul total al SU a prezentat variații individuale importante (14,75 – 24,21%), date în principal de grăsime, care s-a dovedit cel mai variabil component al laptelui de bivoliță (7,05-10,82%). Variații mult mai strânse a prezentat însă densitatea (1.027-1.033g/cm3), SUN (10.97-12.51%), proteinele totale (4,08-5,67%) și lactoza (4,74-5,82%). Valorile indicilor cu impact major în monitorizarea sănătății glandei mamare și a laptelui, au indicat niveluri scăzute ale conductibilității electrice (2,55-3,07 mS/cm), respectiv niveluri medii ale NTG (10.000-139.000 germeni/ mL), NCS (23.000-145.000 Cel/mL) și DSCC (24,33-78,4%). Relevantă s-a dovedit și evoluția indicilor lactici de profil metabolic (uree, BHB, acetonă), care a indicat un nivel bun al sănătății generale a bivolițelor lactante, respectiv lipsa cazurilor de cetoză. Ansamblul interpretărilor efectuate a relevat încadrarea probelor testate în standardele europene stabilite pentru laptele crud de bivoliță și vacă, exceptând un singur caz care a prezentat valori ușor crescute ale NTG (139.000 germeni/mL), dar lipsite de conotație patologică. În concluzie, parametrii compoziționali și igienico-sanitari ai laptelui de bivoliță prezintă rareori oscilații cu impact major asupra producătorului, procesatorului și consumatorului.

Download PDF


Simona CĂLIN (NICOLAE)
M.D. CODREANU

ABSTRACT

The exocrine pancreatic insufficiency (EPI) in carnivores represents a syndrome characterized by the poor synthesis and/or secretion of digestive enzymes with acinar origin. The lack of pancreatic enzymes leads to the development of the maldigestion and malabsorption syndromes, responsible for most of the clinical signs of EPI. It is specified that the clinical signs appear only when approximately 85-90% of the exocrine pancreatic tissue have been destroyed and its capacity to secrete enzymes has been lost, consequently. The main clinical signs observed include: massive weight loss despite a normal or even increased appetite and voluminous stools with soft and greasy consistency (steatorrhea). The diagnosis based predominantly or exclusively on the anamnesis and clinical signs is hard to establish, especially in cats, therefore in order to perform a correct differentiated diagnosis and to confirm it, a series of paraclinical exams are required. While the usual laboratory exams and imaging tests such as radiography or ultrasonography may indicate some on-going pathological process, the results are most of the time inconclusive and nonspecific. Therefore, the worldwide recommended golden standard test for the diagnosis of EPI has been, for a while now, the assay for trypsin-like immunoreactivity (TLI) in serum, with variations depending on the species, respectively, c-TLI (canine trypsin-like immunoreactivity) and f-TLI (feline trypsin-like immunoreactivity), that has proved to be extremely sensitive and specific for the diagnosis of EPI in both dogs and cats. Recently, because of the fact that this radioimmunoassay test cannot be performed by all laboratories, a need has emerged for a faster diagnosis method, less expensive and easier to access by the small veterinary practices. Therefore, in the last few years, a new test for the diagnosis of EPI, respectively, the pancreatic elastase concentration from faeces, has been developed, validated and used, only in dogs. It is considered that this ELISA test has high sensitivity and low specificity, the confirmation test with high accuracy being the TLI assay. Also, other complementary tests may be required, such as vitamin B and fo- 12 lic acid serum concentrations, hepatic and renal profile, canine/feline pancreatic specific lipase serum concentration – qualitative and quantitative tests, and others depending on the patient and the associated pathological processes suspected. This paper makes a synthetic analysis of the main paraclinical exams that are useful in the active screening of the exocrine pancreatic insufficiency in carnivores, highlighting, at the same time, the most effective of them, in direct correlation with the most recent clinical studies in the veterinary internal medicine field.

REZUMAT

Insuficiența pancreatică exocrină (IPE) la carnivore reprezintă un sindrom caracterizat de sinteza și/ sau secreția deficitară a enzimelor digestive cu origine acinară. Lipsa enzimelor pancreatice duce la dezvoltarea sindroamelor de maldigestie și malabsorbție, responsabile pentru majoritatea semnelor clinice ale IPE. Se precizează că semnele clinice apar doar atunci când aproximativ 85-90% din țesutul pancreatic exocrin a fost distrus, cu afectarea consecutivă a capacității sale secretorii. Principalele semne clinice includ: pierderea masivă în greutate, în ciuda prezenței unui apetit normal sau chiar crescut, scaune voluminoase cu consistență moale și aspect grăsos (steatoree). Diagnosticul bazat preponderent sau exclusiv pe anamneză și semne clinice este greu de stabilit, mai ales în cazul felinelor, prin urmare, pentru un diagnostic diferențial corect și pentru confirmarea acestuia, este necesară o serie de examene paraclinice. În timp ce testele uzuale de laborator și imagistică (radiografia sau ecografia) pot indica prezența unui proces patologic, rezultatele sunt, de cele mai multe ori, neconcludente și nespecifice. Prin urmare, testul standard recomandat la nivel mondial pentru diagnosticul IPE este testul serologic trypsin-like immunoreactivity (TLI), cu variații în funcție de specie, respectiv, c-TLI (trypsin-like immunoreactivity canin) și f-TLI (trypsin-like immunoreactivity felin), care s-a dovedit a fi extrem de sensibil și specific pentru diagnosticul de IPE atât la câine, cât și la pisică. Recent, datorită faptului că acest test radioimunologic nu poate fi efectuat de către toate laboratoarele, a apărut necesitatea introducerii unei metode rapide de diagnostic mai puțin costisitoare și accesibilă pentru micile praxisuri. Prin urmare, în ultimii ani, a fost dezvoltat, validat și utilizat un nou test pentru diagnosticul IPE, respectiv concentrația de elastază pancreatică din fecale, doar la canide. Se consideră că acest test ELISA are sensibilitate ridicată și specificitate scăzută, testul de confirmare cu acuratețe ridicată fiind testul TLI. De asemenea, pot fi necesare și recomandate alte teste complementare, cum ar fi concentrația serică a vitaminei B 12 și a acidului folic, profilul hepatic și renal, concentrația serică a lipazei specifică pancreatică canină/felină teste calitative și cantitative, și altele în funcție de pacient și procesele patologice asociate suspectate. Prezenta lucrare realizează o analiză sintetică asupra principalelor examene paraclinice utile în screeningul activ al insuficienței pancreatice exocrine la carnivore, cu evidențierea, totodată, a celor mai eficiente dintre acestea, în directă corelație cu cele mai recente studii clinice în domeniul medicinii interne veterinare.

Download PDF


Bianca Elena BRATULEANU
Adriana ANITA
Mihaela Anca DASCĂLU
D. ANITA
G. SAVUŢA

ABSTRACT

The canine vector-borne diseases (CVBDs) are an emerging problem in veterinary medicine. The present work investigated the seroprevalence of three pathogens (Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdoferi and Ehrlichia canis) causing vector-borne diseases (VBDs) in dogs from two counties in Eastern Romania. Between March and May 2019, blood samples were collected from 92 dogs originating in Iași (n=72) and Brăila (n=20) counties. All the serum samples were tested using three commercial enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) with the purpose to detect the specific IgG antibodies against Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilum and Ehrlichia canis, respectively. Following the ELISA testing, 14 out of 92 tested dogs were identified as seropositive for specific IgG antibodies, of which 6 for Borrelia spp. (6.52%), 5 for Anaplasma phagocytophilum (5.43%) and 3 for Ehrlichia canis (3.26%). Simultaneous detection of IgG antibodies against two pathogens was noticed in four dogs. Our results highlight that veterinarians should be aware of the existence of canine VBD pathogens and should inform pet owners to take measures to protect their pets from vector-borne diseases using prophylactic treatments. Also,veterinarians should advise wherever appropriate undertaking diagnostic tests to establish the health status in order to provide the best possible treatment.

REZUMAT

Bolile vectoriale canine reprezintă o problemă emergentă în medicina veterinară. Prezentul studiu analizează seroprevalența a trei agenți patogeni (Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi și Ehrlichia canis) care cauzează afecțiuni la câini în două județe din Estul României. În perioada martie-mai 2019 s-au recoltat probe de sânge de la 92 de câini din județele Iași (n=72) și Brăila (n=20). Toate probele de ser au fost testate utilizând trei kituri comerciale de imunoabsorbție enzimatică (ELISA) cu scopul de a detecta anticorpii IgG specifici împotriva Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilum și respectiv Ehrlichia canis. În urma testării ELISA, 14 din cei 92 de câini testați au fost identificați ca fiind seropozitivi pentru anticorpii specifici IgG, dintre care 6 pentru Borrelia spp. (6.52 %), 5 pentru Anaplasma phagocytophilum (5.43%) și 3 pentru Ehrlichia canis (3.26%). Detecția simultană a anticorpilor IgG împotriva a doi agenți patogeni a fost identificată la patru câini. Rezultatele noastre evidențiază faptul că medicii veterinari ar trebui să fie conștienți de existența patogenilor care se transmit la câini, informând proprietarii despre tratamentele profilactice existente împotriva vectorilor. De asemenea, medicii veterinari trebuie să facă, acolo unde este cazul, teste corespunzătoare de diagnostic pentru a stabili starea de sănătate a animalelor, oferind cel mai bun tratament posibil.

Download PDF


Mara GEORGESCU
Raluca-Aniela IRIMIA
Ștefania Mariana RAITA

ABSTRACT

Listeria monocytogenes remains one of the most challenging hazards associated with the ready to eat (RTE) food industry, despite technological and scientific advances. A model food safety management (FSM) plan targeted for the control of Listeria spp. was developed for a boiled, double smoked, RTE Romanian meat product, commercially known as summer type salami. The company already had three CCPs in place within the HACCP based food safety management plan for this process, for reception, cold storage and boiling. Two Listeria targeted-CCPs (L-CCPs) were proposed: one for the cold storage and drying stage and the second (L-CCP-1), for an additional processing step which was suggested for an increased control on the considered hazard:the post-packaging heat-treatment (pasteurization) (L-CCP-2). Good operational practices designed for the control of Listeria spp. were suggested along the processing flow and a separation of the facility premises into three hygiene categories was proposed. The new developed FSM plan for Listeria spp. would enable the company to efficiently manage the risk of summer salami contamination with this pathogen.

REZUMAT

Listeria monocytogenes rămâne unul dintre cele mai problematice pericole asociate cu industria produselor alimentare gata pentru consum (RTE), în ciuda progreselor tehnologice și științifice. Un model de plan de management al siguranței alimentare (FSM) destinat controlului Listeria spp. a fost elaborat pentru un produs din carne fiartă, dublu afumat, cunoscut sub denumirea comercială de salam de vară. Unitatea a avut deja trei puncte critice de control (CCP) în vigoare în cadrul planului de management al siguranței alimentare bazat pe HACCP pentru acest proces, și anume pentru recepție, depozitare la rece și fierbere. Au fost propuse două CCP speciale pentru controlul L. monocytogenes (L-CCP): unul pentru etapa de depozitare și uscare la rece (L-CCP-1) și al doilea, pentru o etapă suplimentară de prelucrare care a fost sugerată pentru un control sporit asupra riscului luat în considerare: Tratamentul termic post-ambalare (pasteurizare) (L-CPC-2). De-a lungul fluxului tehnologic au fost sugerate bune practici operaționale concepute pentru controlul Listeria spp. și s-a propus separarea spațiilor de producție în 3 categorii de igienă. Noul plan elaborat de FSM pentru Listeria spp. ar permite unității să gestioneze eficient riscul contaminării produsului salam de vară, cu acest agent patogen.