Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo: Radiography, electrocardiography and ultrasonography of a dog with situs inversus totalis (R.A. Baisan, V. Vulpe – Faculty of Veterinary Medicine Iaşi, Romania)

Download PDF

Sabina TIMOFEI (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” Tulcea)
M. TUDOR (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” Tulcea)
M. D. CODREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Alexandra Mihaela POPA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

In the region of the Danube Delta, between 2001 and 2017, studies were conducted to determine the pollution of the Delta with heavy metals (Pb, Zn, Cd, Cu). The results were compared with the sturgeon population over a period of 10 years. This study reunites 10 research papers in the area mentioned above regarding the pollution of different regions within the Danube Delta and the effectiveness of the reproduction of sturgeons in that area.

REZUMAT

În regiunea Deltei Dunării, în perioada 2001-2017, s-au făcut studii pentru a determina nivelul de poluare cu metale grele (Pb, Zn, Cd, Cu) al Deltei Dunării. Rezultatele au fost comparate cu populația de sturioni pe o perioadă de 10 ani. Acest studiu reunește 10 lucrări de cercetare în zona menționată mai sus privind poluarea diferitelor regiuni din Delta Dunării și eficiența reproducerii sturionilor din această zonă.

Download PDF

A_ COMAN (Cabinet Veterinar Hoghiz, jud. Braşov)
I_ COMAN (Cabinet Veterinar Hoghiz, jud. Braşov)

ABSTRACT

The research was carried out on 571 bovines slaughtered between 2017 and 2018 in a Brasov County slaughterhouse. The observations were made by macroscopic examination of cattle carcases and organs and the results were analysed in relation with the county of origin and the age of animal. The research, conducted between September 2017 and April 2018, on animals coming from Brasov, Sibiu, Harghita, Covasna, Prahova, Arges, Buzau, Olt and Dolj Counties, showed that 17.69% (101/571) of the animals were infested. The lowest number of hydatides in lungs was two, and the largest was 73. The size of lung hydatid cysts was less than 2 cm in 45.9% cysts, between 2-5 cm in 32.6% cysts and over 5 cm in 21.5% cysts. The hydatid cysts found in the liver had the following representation: less than 2 cm in 40% cysts, between 2-5 cm in 33.5%, and over 5 cm in 26.5%. The normal hydatid cysts prevailed both in lungs (76.8%) and liver (63%).

REZUMAT

Cercetările au fost efectuate pe 571 bovine abatorizate în perioada 2017-2018, care au fost sacrificate într-un abator din judeţul Braşov. Observaţiile s-au realizat prin examinarea macroscopică a carcaselor și organelor, iar rezultatele analizate în relație cu județul de origine și vârsta bovinelor sacrificate. Cercetările efectuate pe bovinele provenite din judeţele: Braşov, Sibiu, Harghita, Covasna, Prahova, Argeș, Buzău, Olt şi Dolj în perioada septembrie 2017 – aprilie 2018, au dus la stabilirea unui procent de 17,69% (101/571) animale infestate. Cel mai mic număr de hidatide găsite în pulmon a fost de 2, iar cel mai mare a fost de 73. Mărimea chisturilor hidatice pulmonare a fost sub 2 cm la 45,9% de chisturi, între 2-5 cm la 32,6% din chisturi și de peste 5 cm la 21,5%. Chisturile hidatice din ficat au avut următoarea reprezentare: sub 2 cm la 40%, între 2-5 cm la 33,5% și peste 5 cm la 26,5%. Chisturile hidatice cu aspect normal au predominat atât în pulmoni (76,8 %) cât și în ficat (63%).

Download PDF

V. VULPE (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
R. A. BAISAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

A four months old, mixed breed, 10 kg female dog was referred to the Cardiology Service of the Veterinary Teaching Hospital in Iasi for a complete cardiologic examination after a severe episode of bronchopneumonia. Electrocardiography revealed a negative P-wave in lead I, as well as the QRS complexes in CV6LL and CV6LU chest leads. Echocardiography revealed the left atrium, ventricle and aorta in the near field, when performed from the right parasternal four and five chambers long axis views. A ventro-dorsal radiography of the thorax and abdomen was performed after 10 ml of barium sulphate oral administration, revealing the cardiac apex, stomach and spleen on the right side. Abdominal ultrasonography revealed a moth-eaten aspect of the spleen and multiple gas areas within the liver. Following the examination, a complete transposition of the heart and abdominal organs confirmed the diagnosis of situs inversus totalis. 

REZUMAT

O cățea, femelă, metis, de 10 kg, cu vârsta de patru luni, a fost trimisă la Serviciul de Cardiologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Iași pentru un examen cardiologic complet în urma unui episod de bronhopneumonie. Electrocardiografia a evidențiat unde P negative în derivația I, precum și complexe QRS negative în derivațiile CV6LL și CV6LU. La ecocardiografia de pe partea dreaptă în secțiune longitudinală s-au observat atriul și ventriculul stâng precum și aorta în câmpul apropiat. Radiografia în incidență ventro-dorsală de torace și abdomen, după administrarea orală a 10 ml de bariu, a pus în evidență apexul cardiac, stomacul și splina poziționate pe partea dreaptă. La ecografia abdominală s-a observat un aspect ciuruit al splinei și multiple zone cu gaz la nivel hepatic. În urma examenului cardiologic și al ecografiei abdominale s-a observat transpoziția organelor intratoracice și abdominale, confirmând diagnosticul de situs inversus totalis.

Download PDF

Ioana Maria BADEA (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. MUREȘAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
F. BETEG (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
T.F. STROE (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The aim of this case report is to describe clinical findings, treatment, and outcome of an acute unilateral testicular evisceration, following trauma, in a feline patient. Case management included early surgical exploration followed by bilateral orchiectomy. The cat made an uneventful recovery. This case highlights the fact that despite low reporting incidence, testicular evisceration should be included on a differential diagnosis list in male reproductive injuries of cats. To the best of our knowledge, previous reports are still lacking and a true incidence in clinical practice remains unknown at present among feline scrotal pathology.

REZUMAT

Scopul acestui raport de caz este de a descrie aspectele clinice, tratamentul și evoluția unui caz de eviscerație testiculară unilaterală acută, posttraumatică, la un motan. Gestionarea cazului a inclus intervenție chirurgicală rapidă, urmată de orhiectomie bilaterală. Pacientul s-a recuperat fără sechele. Acest caz evidențiază faptul că, în ciuda incidenței scăzute raportate, eviscerația testiculară ar trebui inclusă pe lista diagnosticelor diferențiale a patologiei tractusului reproductiv la mascul. Din câte știm, în patologia scrotală la feline nu există raportări anterioare ale eviscerației testiculare, iar în prezent incidența în practica clinică rămâne necunoscută.

Download PDF
Klara MAGYARI (Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca)
S. M. MÂRZA (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. PAPUC (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. POTÂRNICHE (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
L. BAIA (Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca)
Mariana TĂTARU (Facultatea de Zootehnie Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Skin is the body’s largest organ in both humans and animals. The multi-layered structure is vital to the multiple functions skin performs. Wound healing pathologies may interfere with its protective and metabolic function and lead to systemic complications. Skin repair and regeneration are based on multiple and highly integrated and synchronous events. The mechanisms underpinning skin wound repair and its failure to heal are still poorly understood. Rodent animal models that can reiterate most of the human conditions were developed for use in preclinical studies exploring the wound healing process and the therapeutic options. Except for the initial contraction, the rodent wounds heal through granulation and reepithelialization, a process similar to that in humans. The excisional splinting model is optimal for the evaluation of the bioactive glass-gold-nanoparticles-based ointments effect on the wound healing process. In laboratory animals, two or four symmetric excisional wounds are made on the upper back skin, within T1 and L1 regions, by using a biopsy punch. When rats are used as animal models, a silicon splinting ring is applied around the wound to prevent the wound closure caused by panniculus carnosus contraction. By using the excisional splinting model, wound closure and vascularization can be visualized, measured and assessed at different time points, and the individual factor that may be as results interpretation can be eliminated. The rat and mouse excisional wound splinting models have been used as working protocol in different studies that assessed the skin healing process and tissue regeneration following application of bioactive glass-gold nanoparticles-based ointments or stem cells transplantation. Comparison of their results could provide new insights into the healing process and could eventually be translated to viable clinical treatments in human patients with skin healing pathologies.

REZUMAT

Pielea este cel mai mare organ al corpului, atât la om și cât și la animale. Fiind un organ multistratificat, aceasta îndeplinește multiple funcții, iar procesele patologice de la acest nivel au efect asupra întregului organism. În procesul de vindecare a pielii, corpul inițiază o cascadă complexă de procese biologice în vederea reparării și regenerării țesutului deteriorat sau pierdut. Pentru a examina și evalua procesul de vindecare și eficacitatea diferitelor formule terapeutice aplicate pe rănile cutanate au fost dezvoltate o mare varietate de modele intervenționale, majoritatea studiilor făcându-se pe șoareci și șobolani. La aceste specii procesul de regenerare al pielii se produce prin granulare și reepitelizare, fiind similar cu cel întalnit la oameni. Deși vindecarea rănilor la animalele utilizate ca model sunt reflexia imperfectă a proceselor de vindecare a rănilor de la om, acestea continuă să fie instrumente biologice esențiale pentru elaborarea de noi strategii și abordări privind terapia vindecării rănilor. Tehnica intervențională care oferă cele mai bune rezultate în evaluarea procesului de regenerare cutanată este modelul excizional care constă în crearea de excizii dermice circulare cu ajutorul biopsy-punch. Pentru a împedica închiderea exciziei sub acțiunea puternică a mușchiului panniculus carnosus la șobolan, trebuie fixat în jurul acesteia un inel silicatic. Utilizarea modelelor excizionale cu 2 sau cu 4 excizii circulare de dimensiuni standard realizate în regiunea dorsală a toracelui de la T1 la L1, în condiții aseptice, pentru a evalua efectul unor unguente bioactive pe bază de nanoparticule asupra procesului de vindecare și regenerare cutanată la unele animale de laborator, oferă posibilitatea de a măsura și cuantifica cât mai exact fiecare etapă de remodelare cutanată și de formare a cicatricei. Rezultatele unor studii care au utilizat ca protocol de lucru modelul excizionl cu privire la procesul de închidere a rănii și de regenerare a pielii la șobolan și șoareci prin testarea unor unguente cu substanță bioactivă pe bază de nanoparticole de concentrație diferită sau prin utilizarea unor celule stem au permis comparații între studii, ceea ce ne determină să considerăm că aceste cunoștințe ar putea fi transferate în situații clinice întâlnite la om.

Download PDF
Ruxandra COSTEA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Heat stroke syndrome in dogs occurs particularly during the summer months and rapidly progresses to a life-threatening emergency, clinically manifested through hyperthermia, dysfunctions of the central nervous system, the activation of the inflammatory mechanisms, hemostasis disorders and initiation of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS). The pathological cascade can evolve through denturation of proteins, inactivation of enzymes, destruction of the cell membrane, alteration of the mitochondrial function to acute respiratory distress syndrome (ARDS), acute kidney injury (AKI), disseminated intravascular coagulation (DIC) or multiple organ dysfunction syndrome (MODS). It is a high risk condition for brachycephalic dogs, especially when associated with obstructive airway syndrome.

REZUMAT

Sindromul şocului termic la câine, este întâlnit în lunile de vară și se manifestă sub forma unei urgențe vitale, manifestându-se clinic prin hipertermie, disfuncții ale sistemului nervos central, activarea mecanismelor inflamatorii, tulburări de hemostază, inițierea răspunsului inflamator sistemic (SIRS). Cascada patologică poate continua cu denaturarea proteinelor, inactivare enzimatică, distrucții membranare celulare, alterarea funcției mitocondriale, conducând la manifestarea sindromului de insuficiență respiratorie acută (ARDS), afectare renală acută (AKI), coagulare intravasculară diseminată (CID) sau disfuncții multiple de organ (MODS). Șocul termic reprezintă o patologie de risc pentru câinii brahicefalici, mai ales în situațiile asociate cu obstrucții ale căilor aeriene, datorate anomaliilor lor anatomice și respectiv unei capacități diminuate de a pierde căldură prin respirație.

Download PDF
I.A. BADEA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M.C. POPP (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
S. BĂRĂITĂREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Georgeta ŞTEFAN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M.V. CÂMPEANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Doina DANEȘ (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

In dairy farms health management, one of the major objectives should be the evaluation of the subclinical mastitis. One of the hygienic quality indicator that provides information on the health of the mammary gland at the individual or farm level is the somatic cell count (SCC), which is also known as the main indicator of milk quality together with the total number of germs (TNG). The purpose of the paper was to evaluate the indicators of the hygienic quality of milk and the usefulness of these parameters to identify the evolution of subclinical mastitis in dairy cows, in suppliers of one milk processing plant located in Teleorman County. This study is based on the data provided by the milk processing plant, and covered the period between 2012 and 2015. During the analysed period, all milk samples had values of SCC≤ 400,000 cells/ml. As a conclusion, the milk suppliers of the processing plant, delivered milk that corresponds to the standards of the EU regarding SCC, suggesting that major diseases of the mammary gland are not present in that area.

REZUMAT

În managementul sănătății fermelor de lapte, unul dintre obiectivele majore ar trebui să fie evaluarea mastitei subclinice. Unul dintre indicatorii de calitate a igienei care furnizează informații privind starea de sănătate a glandei mamare la nivel individual sau de fermă este numărul de celule somatice (NCS) din lapte, cunoscut ca unul din principalii indicatori ai calității laptelui, alături de numărul total de germeni (NTG) din lapte. Scopul lucrării a fost de a evalua indicatorii calității igienice a laptelui și utilitatea acestor parametri pentru detecția mastitelor subclinice la vacile de lapte deținute de ferme furnizoare de materie primă pentru o fabrică de prelucrare a laptelui din județul Teleorman. Acest studiu se bazează pe datele furnizate de unitatea de procesare și a acoperit perioada cuprinsă între 2012 și 2015. În timpul perioadei analizate, toate probele de lapte au avut NCS≤ 400.000 celule/ml. În concluzie, furnizorii de lapte ai fabricii de procesare livrează lapte care corespunde standardelor UE în ceea ce privește NCS, ceea ce sugerează că fermele din această zonă nu se confruntă cu boli majore ale glandei mamare.

Download PDF
C. BELU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Anca ŞEICARU (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)

ABSTRACT

Dentition is specialised in the case of Ursidae and Mustelidae due to their main morphological components and feeding habits. Bears lack the superior and inferior carnassial teeth. Bear dentition is also not typically carnivorous because the molars do not have sharp crests during their growth, which is the case with canids and felids. Among mustelids, the otter and the badger skulls were studied. In these species the molars are tuberculated, specific for the omnivore nutrition.

REZUMAT

Dentiția este specializată la carnivorele ordinelor Ursidae și Mustelidae în corelație cu tipul de alimentație. Urșii nu au dinții carnasieri superiori și inferiori. Dentiția ursului nu este, de asemenea, tipic carnivoră, deoarece molarii nu au crestături ascuțite în timpul creșterii lor, ceea ce apare în cazul canidelor și felidelor. Dintre mustelidele, au fost studiate craniile de vidră și viezure. La aceste specii, molarii sunt tuberculari, specifici nutriției omnivore.

Download PDF
Violeta Elena SIMION(Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
Mădălina BELOUS (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
Adriana AMFIM (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
Liliana TUDOREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Elena MITRĂNESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Monica PÂRVU (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ.“Spiru Haret” Bucureşti)
L. TUDOR (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Anthropomorphizing of dogs has drastically changed their environment, social, and food behavior with serious health consequences, obesity being at the top of the list. This article highlights the potential role of leptin as a biomarker associated with obesity in dogs. Leptin analysis (ng/mL) was performed on venous blood by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). All data on plasma concentration were recorded and classified based on animal profile: age, gender, race, BCS, weight, nutrition, and primary disease. Statistical analysis matched pairs analysis, and multiple regression models of leptin concentrations were employed to analyze the relationship between serum leptin levels and some independent variables. The data from dogs is not normally distributed, and 50% of the animals had leptin concentration between 3 ng/mL and 6 ng/mL in year 1 (2010), between 3 ng/ mL and 9 ng/mL in year 2 (2011) and between 2 ng/mL and 4 ng/mL in year 3 (2015). Monitoring animals since they were born, nutrition counseling, including adipokine monitoring, are essential for preventing obesity. Active maintenance of the animal is also important. The multiple regression models generated for leptin concentrations are a useful tool to estimate the animal’s potential for developing obesity.

REZUMAT

Antropomofizarea câinilor le-a schimbat drastic mediul, comportamentul social şi alimentar, cu consecinţe grave asupra sănătăţii, în timp ce obezitatea este prima pe lista de afecţiuni. Acest articol evidenţiază rolul potenţial al leptinei ca biomarker asociat obezităţii la câine. Analiza leptinei (ng/mL) a fost efectuată pe sânge venos, prin tehnica imunoenzimatică (ELISA). Toate datele privind concentraţia plasmatică au fost inregistrate şi clasificate pe baza profilului animalelor: vârsta, sexul, rasa, Scorul Corporal de Greutate (BCS), greutatea, tipul de alimentaţie şi afecţiunea primară. Analiza statistică a asocierilor şi modelele de regresie multiplă a concentraţiilor de leptină au fost folosite pentru a analiza relaţia dintre nivelele leptinei serice şi unele variabile independente. Datele obţinute de la câini nu sunt distribuite în mod normal şi 50% dintre animale au avut concentraţia de leptină între 3 ng/mL şi 6 ng/mL în anul 1 (2010), între 3 ng/ mL şi 9 ng/mL în anul 2 (2011) şi între 2 ng/mL şi 4 ng/ mL în anul 3 (2015). Monitorizarea animalelor începând de la naştere, consilierea nutriţională, inclusiv monitorizarea adipokinelor, sunt esenţiale pentru prevenirea obezităţii. Menţinerea activă a animalului este de asemenea importantă. Modelele de regresie multiplă generate pentru concentraţiile de leptină reprezintă un instrument util pentru estimarea potenţialului animalului de a dezvolta obezitatea.

Download PDF

G.M. CONSTANTINESCU (Universitatea Missouri, Columbia, SUA)
Mihaela SPĂTARU (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
C. SPĂTARU (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Nowadays, the graduate of a veterinary school should know the Anatomy of a wide variety of animals as a starting point to diagnose and treat any abnormal condition. Therefore, the information acquired must be as extensive and precise as possible. However, this is quite difficult due to the number of contact hours with the students which has decreased, and so has the number of species studied. In general, the Anatomy is taught in a descriptive manner and in a comparative way, giving more attention to clinical Anatomy. The teachers mix the classical with modern methods of teaching, trying to make the courses easy and agreeable. The expression “seeing is believing” confirms that the cooperative argumentative dialogue between individuals (professor and students) is very necessary. Also, the contact of the students through dissection with the anatomical structures is essential. Therefore, the stratigraphic dissection on fresh specimens opens the door for surgery, cardiology, ophthalmology, all of the clinical disciplines, and for medical diagnostic investigations. However, when fresh specimens are not available, embalmed cadavers are used, but more blamed because of the noxious influence of formaldehyde. For avoiding this, the “Infutrace” can be used, and the results of using it are excellent. It produces a significant reduction of formaldehyde and phenol vapors up to 95%, and is very safe for personnel use and the entire laboratory environment. 

REZUMAT

La momentul actual, absolventul de medicină veterinară ar trebui să cunoască anatomia unei mari varietăți de animale, ca punct de pornire pentru diagnosticarea și tratarea oricărui aspect anormal. În consecință, informațiile acumulate trebuie să fie cât mai extinse și mai precise. Acest lucru devine destul de dificil de realizat datorită scăderii numărului de ore de activitate cu studenții, la fel și a numărului de specii studiate. În general, anatomia este predată într-o manieră descriptivă și comparativă, acordând însă mai multă atenție anatomiei clinice. Profesorii combină metodele clasice de predare cu cele moderne, încercând să facă prelegerile ușoare și plăcute. Expresia „dacă nu văd nu cred” confirmă faptul că dialogul argumentativ cooperant între participanți (profesor și studenți) este foarte necesar. De asemenea, contactul studenților prin disecție cu structurile anatomice este esențial. Prin urmare, disecția stratigrafică pe piese proaspete deschide orizonturile pentru chirurgie, cardiologie, oftalmologie, toate disciplinele clinice și pentru investigații medicale în scop de diagnostic. Cu toate acestea, atunci când nu sunt disponibile piese proaspete, se folosesc cadavre conservate prin formolizare, metodă mult blamată datorită efectului nociv al formaldehidei. Pentru a evita acest lucru, se poate utiliza „Infutrace” iar rezultatele utilizării sale sunt excelente. Produce o reducere semnificativă a vaporilor de formaldehidă și fenol până la 95% și este foarte sigură pentru utilizarea de către personal și pentru mediul de laborator.

Download PDF
Simona CĂLIN (Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România)
Iuliana CODREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Liana VASIAN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

This scientific paper records the personal investigations revealing the influence of the physiological status on the main haematological parameters (total number of white cells, total number of red blood cells, haemoglobin, haematocrit, average red blood cell volume, average erythrocyte content in haemoglobin, mean red blood cell haemoglobin) in ewes and, invariably, the importance of correcting the possible variations of these parameters in order to maintain the state of health and the wellbeing of the animals, the ultimate goal being to achieve the maximum economic potential of this species. During this study, predominantly not significant from a statistical point of view (p>0.05) variations of the haematological parameters were observed in non-pregnant, pregnant and in the first third of the lactation period (20, 40 and 60 days) ewes, except for the mean values of the white blood cell count where significant decreases (p< 0.05) have been observed at the beginning of the lactation period, but also for the mean haemoglobin concentration values, that were significantly elevated (p<0.05) in pregnant ewes. The mean values of all studied parameters were found within the limits of the reference ranges for this species. Gestation and also lactation are demanding periods for the body, fact that was reflected in the haemoleucogram aspect by variations of the main studied parameters, increased mean values for parameters such as haemoglobin, erythrocyte count and, implicitly, haematocrit being recorded. In antithesis with the ascending trend recorded for the aforementioned parameters, were found the mean values of the leukocytes, their evolution being marked by a downward trend in both gestation and throughout the beginning of the lactation period. Some of the studied parameters did not record variations correlated with the succession of different physiological stages, their mean values remaining constant throughout the study (MCV, MCH, and MCHC). In conclusion, for all the studied parameters, the mean values were found within the reference intervals, mostly without statistically significant fluctuations, except for the mean values of some parameters, such as WBC in lactation and haemoglobin concentration in gestation to which significant decreases and, respectively, increases have been observed during the study.

REZUMAT

Prezenta lucrare consemnează cercetările personale ce relevă influența statusului fiziologic asupra principalilor parametrii hematologici (numărul total de leucocite, numărul total de eritrocite, hemoglobina, hematocritul, volumul eritrocitar mediu, conţinutul eritrocitar mediu în hemoglobină, concentraţia eritrocitară medie în hemoglobină) la oaie şi, invariabil, importanța corectării eventualelor variații ale acestor parametrii în vederea menținerii stării de sănătate și bunăstare a animalelor, scopul principal fiind atingerea potențialului productiv maxim din punct de vedere economic al acestei specii. Pe parcursul acestui studiu s-au constatat variații ale parametrilor hematologici la oile negestante, gestante și aflate în prima treime a perioadei de lactație (zilele 20, 40 și 60) preponderent nesemnificative din punct de vedere statistic (p>0.05), excepție făcând valorile medii ale numărului de leucocite care au înregistrat scăderi semnificative (p<0.05) la începutul perioadei de lactație, dar și valorile medii ale hemoglobinei, acestea fiind semnificativ crescute la oile gestante. Valorile medii ale tuturor parametrilor studiați s-au încadrat în limitele intervalelor de referință pentru această specie. Gestația, dar și lactația reprezintă perioade solicitante pentru organism, fapt ce se reflectă în aspectul hemoleucogramei prin variații ale principalilor parametrii studiați, înregistrându-se creșterea valorilor medii pentru parametrii precum hemoglobina, numărul de eritrocite și, implicit, hematocritul. În antiteză cu tendința ascendentă înregistrată în cazul parametrilor anterior menționați s-au regăsit valorile medii ale numărului total de leucocite, evoluția acestora fiind marcată de o tendință descendentă atât în gestație, cât și la începutul perioadei de lactație. O parte dintre parametrii studiați nu au înregistrat variații corelate cu succesiunea diferitelor stadii fiziologice, valorile medii ale acestora rămânând constante pe toată durata studiului (MCV, MCH şi MCHC). În concluzie, în cazul tuturor parametrilor studiați valorile medii s-au încadrat în limitele intervalelor de referință, cu fluctuații preponderent nesemnificative din punct de vedere statistic, excepție făcând valorile medii al unor parametrii precum numărul total de leucocite – în lactație și concentrația de hemoglobină – în gestație, parametrii la care au putut fi observate variații semnificative în sens descendent și, respectiv, ascendent pe durata studiului.

Download PDF
S. BĂRĂITĂREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Livia VIDU (Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere Bucureşti)

ABSTRACT

Bovine Viral Diarrhoea – Mucosal Disease (BVD-MD) is an infectious disease of cattle whose clinical manifestation is substantially influenced by the viral strain (cytopathic and non-cytopathic biotypes), immune status, age and physiological status (gestation). The infection may evolve with fever, diarrhoea, ulcers and erosions of the mucous membranes of the digestive tract, salivation, respiratory distress syndrome, leukopenia, abortion and congenital anomalies. Infection can be transmitted horizontally (direct contact with the secretions of infected animals or indirect contact with feed, materials, equipment and vectors contaminated) and vertically (the virus easily crosses the placenta). The basic elements of the BVDV control and prevention are: elimination of persistent infected animals, strict application of biosecurity measures, early detection of infection and vaccination. BVDV control in dairy herds can be successful if all animals with persistent infection will be identified and kept under control.

REZUMAT

Diareea virală bovină – boala mucoaselor (BVD-MD) este o boală infecțioasă a bovinelor a cărei manifestare clinică este influențată în mod substanțial de tulpina virală (biotipuri citopatice și ne-citopatice), statusul imun, vârsta animalului și starea fiziologică (gestație). Infecția poate evolua cu febră, diaree, ulcerații și eroziuni la nivelul mucoaselor, sialoree, sindrom de detresă respiratorie, leucopenie, avort și anomalii congenitale. Infecția poate fi transmisă orizontal (contact direct cu secrețiile animalelor infectate sau contact indirect cu furaje, materiale, echipamente și insecte vector contaminate) și verticale (virusul traversează cu ușurință placenta). Elementele de bază ale controlului și prevenirii BVDV sunt: eliminarea animalelor cu infecții persistente, aplicarea strictă a măsurilor de biosecuritate, depistarea precoce a infecției și vaccinarea. Controlul BVDV in fermele de vaci de lapte poate avea succes dacă toate animalele infectate persistent vor fi identificate și controlate.