Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Some of the oldest cave paintings in the world, dating from the 23.000-35.000 B.C., discovered in the Coliboaia cave, Bihor Mountains, Romania.

Download PDF

Lucia DIACONU (S.C. ROMVAC Company S.A.)
C. ULUITU (S.C. ROMVAC Company S.A.)
F. ZĂVOIU (S.C. Romvac Company S.A. )
Irina IONESCU (S.C. ROMVAC Company S.A.)
Elena LUPU (S.C. ROMVAC Company S.A.)
C. CHIURCIU (S.C. ROMVAC Company S.A.)
G. MOȚIU (S.C. ROMVAC Company S.A.)
Silvia PURCĂREA (S.C. ROMVAC Company S.A.)
Viorica CHIURCIU (S.C. ROMVAC Company S.A.)
Florentina MITROI (S.C. ROMVAC Company S.A.)
G. OLTEAN (S.C. ROMVAC Company S.A.)
I. NICOLAE (S.C. ROMVAC Company S.A.)
P. ŞTIUBE (S.C. ROMVAC Company S.A. )
C. ARSENE (S.C. ROMVAC Company S.A.)
Dana CIOBANU (S.C. ROMVAC Company S.A.)

ABSTRACT

Bluetongue Disease is a global viral disease caused by an Orbivirus reovirus, borne by hematophagous insects. The clinical symptoms are hyperthermia, shortness of breath, depression, swollen purple cyanotic tongue etc. In 2014, the disease appeared in our country as well. BTV virus serotype 4 was isolated by IDAH experts, and in 2015 was taken over by Romvac experts who adapted it on cell cultures, described it and prepared master and working seeds as well as the first vaccine batches during 2016. The vaccine is inactivated and recommended for active immunization of sheep, cattle and goats. All laboratory control assays foreseen by domestic and international rules were performed. As far as vaccine safety and efficacy concern, 3 trials were carried out, of which 2 in the laboratory and 1 in the field in Călărași County. The trials involved unvaccinated BTV antibodies-free sheep, goats and cattle which were inoculated with Romvac vaccine and in parallel with a reference vaccine from the market. Unvaccinated animals were each time kept as control. The first inoculation was followed by booster vaccine after 21 days, then serological assays (ELISA) were performed on the animals after 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 80 up to 450 days. Before and after vaccination, the animals were monitored for overall health status, body temperature variation and local postvaccinal reactions. Main results: a) safety; all vaccinated animals proved good tolerance of the vaccine without local reactions or general symptoms that could be due to the vaccine care (nevertheless, small local edema and short-term fever up to 1.5˚C were noticed); b) specific immune response; was as expected and every time almost identical to that induced by the reference vaccine; dynamics increased within 25-30% after 7 days, 65-75% after 14 days, 80-90% after 7 days from booster, more than 90% after 14 days from booster, being stable up to 450 days, far beyond the borderline (40%). The so-obtained results were as expected – significantly positive and almost identical to those obtained with the reference vaccine, sometimes even higher.

REZUMAT

Boala limbii albastre – Bluetongue este o viroză globală produsă de un reovirus din genul Orbivirus, transmisă de insecte hematofage. Se manifestă clinic prin hipertermie, dispnee, depresie, limbă puternic tumefiată, de culoare violacee, cianozată etc. În anul 2014, a apărut și în România. Virusul BTV serotipul 4 a fost izolat de specialiștii IDSA, iar, în 2015 a fost preluat de specialiștii companiei Romvac, care l-au adaptat pe culturi celulare, l-au caracterizat, au preparat tulpini matcă și de lucru și, în cursul anului 2016, au obținut primele serii de vaccin. Vaccinul, un produs inactivat, este recomandat pentru imunizarea activă a ovinelor, bovinelor și caprinelor. S-au efectuat toate controalele de laborator: puritate, inactivare, stabilitate etc., prevăzute de normele interne și internaționale. In ceea ce privește siguranța și eficacitatea vaccinului, s-au montat 3 experimente: 2 în laborator și 1 în teren, în județul Călărași. S-au folosit oi, capre și bovine, nevaccinate, libere de anticorpi BTV, care au fost vaccinate cu vaccin Romvac, comparativ cu un vaccin comercial de referință. De fiecare dată, s-au menținut animale nevaccinate ca martor. După prima inoculare, s-a aplicat un rapel, la 21 de zile, animalele fiind apoi testate serologic (ELISA) la 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 80 până la 450 zile. S-au urmărit, de asemenea, starea generală a loturilor înainte și după vaccinare, variația temperaturii corporale și reacțiile post vaccinale locale. Rezultate principale: a) siguranța; s-a dovedit că toate animalele la care s-a aplicat vaccinul au suportat bine inoculul, neobservându-se semne locale sau simptome generale care să poată fi atribuite acestuia (au existat, totuși, mici edeme locale și febră de până la 1,5˚C, de scurtă durată); b) răspunsul imun specific; a fost, de asemenea, cel proiectat și, de fiecare dată aproape identic cu cel indus de vaccinul de referință; dinamica fiind crescătoare în intervalele 25-30% – la 7 zile, 65-75% – la 14 zile, 80-90% – la 7 zile de la rapel, peste 90% – la 14 zile de la rapel, rămânând în platou până la 450 de zile, cu mult peste borderline (40%). Rezultatele astfel obţinute au fost la nivelul scopului propus – semnificativ pozitive și aproape identice cu cele ale vaccinului de referință, uneori superioare.

Download PDF

M. C. POPESCU (D.S.V.S.A. Brăila)
Iuliana CODREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The physiology of reproduction in bitches is more distinctive than in other domestic species because the length of the heat cycle is considerably longer than in other species. Female dogs belonging to several breeds and aged between 2 and 6 years were examined daily to detect the appearance of vulva edema and blood tinged discharge, indicating the beginning of the proestrus. Also, the interpretation of the vaginal smear consisted of classifying the cells, assessing the appearance and quantity of mucus, and establishing the cytovaginal indices. A special emphasis has also been put on the study of sexual behavior with the passage from one phase of the estral cycle to another, following the intensity of vaginal discharge, the interest in the male and the reflex of tail withdrawal, which was observed in 80% of these, while at 20%, this behavior specific for the estrus period, did not occur. Estrogens, progesterone and the pituitary gonadotropic hormones (FSH and LH), were dosed with high precision by the immunochemoluminiscence assay. In 30% of the bitches, FSH preovulatory wave preceded LH with about 12 hours, while in 70% of cases, the two preovulatory waves occurred concurrently. The plasma level of estrogens records high mean values at the beginning of the proestrus, rising sharply one day before the LH preovulatory wave. With regard to plasma progesterone dosing before the LH preovulation wave, were recorded values below 1 ng/ml.

REZUMAT

Fiziologia reproducerii la cățele este mai aparte, deoarece lungimea ciclului de călduri este considerabil mai lungă decât la celelalte specii domestice. Căţelele care aparţineau mai multor rase şi aveau vârste diferite (între 2-6 ani) au fost examinate zilnic pentru depistarea apariţiei edemului vulvei şi a scurgerilor sero-sanguinolente, semne care indică începutul proestrului. De asemenea, interpretarea frotiului vaginal a constat în clasificarea celulelor întâlnite, evaluarea aspectului şi cantităţii de mucus, şi stabilirea indicilor citovaginali. Un accent deosebit s-a pus şi pe studiul comportamentului sexual, odată cu trecerea dintr-o fază în alta a ciclului estral, urmărindu-se intensitatea scurgerilor vaginale, interesul faţă de mascul dar şi reflexul de retragere a cozii, care a fost observat la 80% dintre căţelele luate în studiu, în timp ce la 20% dintre acestea, comportamentul specific perioadei de estru, nu se manifesta. Estrogenii, progesteronul şi hormonii gonadotropi hipofizari (FSH şi LH), s-au dozat cu mare precizie prin testul de imunochemoluminiscenţă. La 30% dintre căţele, valul preovulator de FSH l-a precedat pe cel de LH, cu aproximativ 12 ore, în timp ce la 70% din cazuri, cele două valuri preovulatorii au apărut concomitent. Nivelului plasmatic al estrogenilor, înregistrează valori medii ridicate la începutul proestrului, crescând brusc, cu o zi înaintea valului preovulator de LH. În ceea ce priveşte dozarea progesteronului plasmatic înaintea valului preovulator de LH, s-au înregistrat valori medii sub 1 ng/ml.

Download PDF

Georgiana UNGUREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Simona MARC (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
I. HUȚU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
H. CERNESCU (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
Ana Maria RAȚIU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. OTAVĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Oana BOLDURA (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Camelia TULCAN (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. MIRCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
T. KELLER (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

Since starting activity in 2014 in Assisted Reproduction, Cellular and Molecular Biology Laboratory from “Horia Cernescu Research Laboratories Complex” Timişoara, the main topics represented research (study of COC’s quality during in vitro fertilization technique). Because it is known that the competence of the oocyte to yield a blastocyst within in vitro fertilization production is probably the most important step that can influence the success of this technique, we studied this aspect in different species. In vitro maturation (IVM) of bovine and swine COC’s was done based on their morphological aspects (I, II and III class) in TCM 199 HE-PES modification media with 10% ECS and 15 µl FSH. IVM of queen 1-st class COC was done after Wlodarczyk’s protocol. Bovine IVF technique was using Parrish’s protocol. Oocytes nuclear maturation was evaluated using acetoorcein 1% and Hoechst 33342 staining. The genes expression was evaluated by qPCR. Bovine COCs quality had a positive effect on cumulus expansion rate based on morphological aspects observed after maturation, irrelevant when FSH was added. Orcein staining revealed that from 75 bovine class I and II COC’s maturated in vitro, 7.14% and 9.52 % were in MI, respectively MII in group with FSH and 6.06% and 9.09% in MI and MII in group without FSH, the rest of the oocytes being in GV and GVBD stages. Similar results we observed also on sow oocytes maturated in medium with cysteine, a precursor of the antioxidant glutation (GSH): in class CI 63,15% from COCs showed cumulus expansion, in class CII, 52.94% and 14.81% in class CIII and without cysteine: in class CI 58.82%, in class CII 45% and in class CIII 20.83% and the expression of Bcl2 was almost double in cumulus cells maturated in media with cysteine, suggesting that antioxidant supplementation can increase the viability of the oocyte. Evaluating the nuclear status of queen oocytes by Hoechst 33342 staining procedure at 30 h after IVM, we observed only 14.28% oocytes with cumulus expanded, from which 5.71 % in GVBD; 2.85 % in M II and the rest of the oocytes contained unidentifiable chromatin. After bovine IVF was done on 520 COC, from which 163 COC presented sign of maturation; after IVM we obtained 37 embryos (22.69%) with different number of blastomers: 16 had 2 cells, 12 with 4 cells, 5 with 8 cells and 4 had reached blastocyst stage in the seventh day after fertilization.

REZUMAT

De la începutul activității Laboratorului de “Reproducere asistată, Biologie celulară și moleculară și Proteomică” din cadrul “Complexului de Laboratoare de Cercetare Horia Cernescu” din Timișoara, în anul 2014, principalele teme abordate au vizat domeniul cercetării (calitatea ovocitelor folosite la fecundația in vitro). Deoarece competența unei ovocite de a ajunge blastocist în timpul fecundației in vitro este probabil cel mai important lucru care poate influența reușita acestei tehnici, am studiat acest aspect la diferite specii. Maturarea in vitro a complexelor ovocită-cumulus (COC) de bovine și suine a fost realizată în funcție de aspectele morfologice (clasa I-a, II-a, III-a) în mediu TCM199 Hepes modificat cu 10%ECS și 15 µl FSH. Maturarea in vitro a COC clasa I-a de pisică a fost realizată după protocolul lui Wladarczyk. Tehnica fecundației in vitro (FIV) la bovine a fost realizată după protocolul lui Parrish. Evaluarea maturării nucleare a ovocitelor a fost făcută prin tehnici de colorare: orceină-acetică 1% și Hoechst 33342. Expresia genică a fost evaluată prin tehnica qPCR. Calitatea ovocitelor de bovine a exercitat un efect pozitiv asupra gradului de expansiune – evaluat pe baza aspectelor morfologice observate după maturare, fără o influență semnificativă a FSH-ului, iar după utilizarea tehnicii de colorare cu orceină pe 75 COC de bovine clasa I-a și a II-a maturate in vitro s-a observat 7.14%, respectiv 9.52% erau în stadiul MI, respectiv MII în grupul unde s-a adăugat FSH și 6.06% în MI, respectiv 9.09% în MII în grupul cu FSH, restul ovocitelor fiind în stadiile de veziculă germinală (GV) și de rupere a veziculei germinale (VGBD). Rezultate similare s-au observat și la ovocitele de scroafă maturate în mediu suplimentat cu cisteină, un precursor al glutationului (GSH): 63.15% ovocite cls. I au prezentat expansiunea cumulusului, 52.94% – cls. a II-a și 14.81% – cls. a III-a, iar în mediul fără cisteină: 58.82% dintre cele de cls. I-a, 45% din a II-a și 20.83% din a III-a. Expresia genei BCL2 a fost aproape dublă în celulele cumulus ale ovocitelor maturate în mediul suplimentat cu cisteină, ceea ce indică o creștere a viabilității ovocitelor. Examinarea statusului nuclear al ovocitelor de pisică, colorate cu Hoechst 33342, la 30h după maturarea in vitro a relevat: 14.28% dintre ovocite aveau cumulus expandat, dintre care 5.71% erau în stadiul de GVBD; 2.85%-MII, iar restul aveau cromatina nedetectabilă. După realizarea fecundației in vitro pe 520 COC de vacă, dintre care 163 COC prezentau semne de maturare după prima etapă IVM, s-au obținut 37 embrioni (22.69%): 16 erau cu 2 celule, 12 cu 4 celule, 5 cu 8 celule și 4 embrioni au atins stadiul de blastocist.

Download PDF

Florica BĂRBUCEANU (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. VLĂGIOIU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Angela ONCIUL (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Bucureşti)
Lenuţa ZAMFIR (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
V. VUȚĂ (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
D. BONCEA (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

ABSTRACT

Rabies is a fatal zoonotic viral disease produced by a Lyssavirus and is causing more than 70,000 human deaths each year. In Romania, like in Europe, foxes are the main reservoir. Oral rabies (ORV) vaccination of this specie is the most effective method to control and eventually eradicate rabies. However, the vaccine used for the oral vaccination of foxes could be taken up by other wild species as well. The prevalence of rabies antibodies in wild boar population in Romania, which may represent competitor for foxes, has not yet been studied. Therefore, in the present study, we evaluated samples from the peripheral blood of wild boar (Sus scrofa) (n=625) from 14 counties of Romania by serological assays for the presence of specific antibodies against rabies. Rabies virus-specific antibodies were detected in 28% (n=175 sera) in wild boars, using a commercial enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Further analysis of 63 out of the 625 samples using the fluorescent antibody virus neutralisation (FAVN) test showed the seroconversion in 50 (94%) samples. This is the first research reporting that antibodies against rabies virus fallowing oral vaccination of foxes are present in other wild animals than targeted species in Romania.

REZUMAT

Rabia este o zoonoză fatală şi cauzează anual peste 70.000 de victime în rândul populaţiei umane. In România ca şi în Europa, vulpea este principalul rezervor. Vaccinarea orală a acestei specii este cea mai eficientă metodă de control şi eventual de eradicare a rabiei. Totuşi, vaccinul folosit pentru vaccinarea orală a vulpilor poate fi folosit şi la alte specii de animale sălbatice. Prevalenţa anticorpilor antirabici în populaţia de mistreţi, care poate reprezenta un competitor pentru vulpi, nu a fost încă studiată. De aceea, în lucrarea de faţă am testat probe de sânge de la mistreţi (Sus scrofa) (n=625) din 14 judeţe din România, prin teste serologice pentru detecţia anticorpilor antirabici specifici. Aceştia au fost detectaţi în 28% (n=175) din cazuri, folosind un kit imunoenzimatic comercial (ELISA). In continuare, 53 de probe din 625 testate prin metoda de seroneutralizare folosind anticorpi fluorescenţi (FAVN) au arătat seroconversie pentru 50 de probe. Acesta este primul raport ştiinţific care demonstrează că anticorpii antirabici apăruţi ca urmare a programului de vacinare orală a vulpilor, sunt prezenţi şi la alte animale sălbatice în afară de speciile ţintă din România.

Download PDF

Ioana Maria COVACI-MARIAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Loredana Elena OLAR (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
R. PURDOIU (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
I. PAPUC (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
R. LĂCĂTUȘ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. CRECAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The articular system, as a component of the locomotor system, is of particular importance as it is responsible for the absorption and distribution of forces acting on the limbs. Affecting this system can lead to significant economic losses, so it is imperative to use non-invasive, precise and economic techniques to establish a diagnosis as early as necessary for better joint lesion management. In this study, we performed a clinical and paraclinical investigation of articular system, including an examination of the synovial fluid collected from 12 horses with different grades of lameness. The examined horses were divided into two groups based on the lameness grade established according to the lameness scale implemented by the American Association of Equine Veterinarians. Thus, in group no. 1 there were included 6 horses with 1st grade of lameness, and group no.2 was made up of 6 horses with 3 and 4 grade of lameness. The results revealed the presence of cytological, biochemical and haematological modifications of the synovial liquid collected from the two groups of horses, but no association could be established between the values of the determined biochemical parameters and the clinical manifested signs. Consequently, we recommend that the synovial fluid exam, together with clinical and radiological examination, become a common practice in the diagnosis of joint diseases in horses.

REZUMAT

Sistemul articular, ca parte componentă a aparatului locomotor prezintă o importanță deosebită, acesta fiind responsabil de absorbția și distribuția forțelor care acționează asupra membrelor. Afectarea acestui sistem poate determina apariția unor pierderi economice importante, fiind imperativă utilizarea unor tehnici non-invazive, precise și cât mai puțin costisitoare în vederea diagnosticării precoce a leziunilor articulare. În acest studiu s-a efectuat o investigare clinică și paraclinică a sistemului articular, respectiv o examinare a lichidului sinovial recoltat de la 12 cai cu grade diferite de șchiopătură. Caii examinați au fost împărţiţi în două loturi pe baza gradului de șchiopătură stabilit conform scalei de gradație a șchiopăturilor implementată de către Asociația Americană a Veterinarilor de Ecvine. Astfel, în lotul 1 au fost incluși 6 cai cu șchiopătură de gradul 1, iar lotul 2 a fost alcătuit din 6 cai cu șchiopătură de gradul 3, respectiv 4. Rezultatele obținute au relevat prezența unor modificări citologice, biochimice și hematologice ale lichidului sinovial recoltat de la cele două loturi de cai, dar nu s-a putut stabili o asociere între valorile parametrilor biochimici determinați și semnele clinice manifestate. Ca urmare a acestor rezultate recomandăm ca examenul lichidului sinovial, alături de examinarea clinică și radiologică, să devină o practică curentă în diagnosticul afecțiunilor articulare la cabaline.

Download PDF

Irina PATRAȘ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
I. HUȚU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. MIRCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

Procedures of research projects using animals are run under an authorization of the research project advanced (mandatory starting January 2018) in authorized and highly specialized units, so that the required biosecurity level and health monitoring may be granted. The aim of the paper is to promote the Experimental Units of “Horia Cernescu” Research Unit to veterinarian research field. Monitoring microbiological status of the animals used in procedures is a requirement testifying to reproducibility of experimental results; such monitoring is needed, as microbiological status has a bearing on health, well-being, experimental variability and results of research projects. Monitoring program requires usage made of materials and of human resources, also analyses run, and a report drawn that covers all of the aspects concerned by monitoring representative samples. Microbiological status monitoring program will be individualized for each microbiological unit and samples drawn for each microbiological unit must be representative, accurate and clear; with the clinically healthy animal stock, determining of the minimum number of animals is mandatory, for the monitoring sample and for the randomized drawing thereof. This study describes the practices of sampling and screening associated with microbiological status monitoring in experimental units of “Horia Cernescu” Research Unit.

REZUMAT

Cercetările care utilizează animale în proceduri se desfășoară după prealabila autorizare a proiectului de cercetare (obligatoriu, începând din ianuarie 2018) în unități specializate și autorizate, astfel încât să se poată susține nivelul de biosecuritate și să se permită monitorizarea stării de sănătate a animalelor. Scopul lucrării este acela să promoveze Unitățile experimentale din cadrul Complexului de Laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu” către cercetătorii din domeniul medicinii veterinare. Utilizarea animalelor în proceduri impune considerarea statusului microbiologic al animalelor, deoarece acesta poate influența sănătatea, bunăstarea, variabilitatea experimentală și rezultatele proiectelor de cercetare științifică. Reproductibilitatea rezultatelor experimentale se asigură prin utilizarea animalelor ale căror caracteristici biologice și status microbiologic sunt cunoscute prin monitorizarea unor eșantioane reprezentative. Programul de monitorizare a statusului microbiologic se particularizează pentru fiecare unitate microbiologică iar eșantioanele extrase pentru fiecare unitate microbiologică trebuie să fie reprezentative – precise și exacte; la efectivele clinic sănătoase este obligatorie stabilirea unui număr minim de animale pentru eșantionul destinat monitorizării și repartiţia aleatorie a acestora. Lucrarea de faţă prezintă practicile de eșantionare și screening asociate monitorizării statusului microbiologic al animalelor din cadrul Unităților experimentale ale Complexului de Laboratoarelor de Cercetare “Horia Cernescu”.

Download PDF

I. SARAZ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. CENARIU (Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca)
I. GROZA (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

In small amounts and through long-term intake, antibiotics can have undesirable effects on humans and animals. The aim of this paper was to determine the presence or absence of antibiotic residues in dairy milk, to assess the most frequently encountered antibiotic classes and to establish a correlation between positive samples and various milk quality parameters: the somatic cell count (SCC), the total number of germs (TNG) as well as protein, fat and lactose in the samples included in the study. All analyzes in this study were performed in an RENAR (Romanian Body of Accreditation) accredited laboratory. The research was carried out between May 2016 and June 2017 on a total number of 360 samples (10 samples of milk were taken each month from the three farms included in our experiments – farm A, farm B, farm C). The main classes of identified antibiotics were: fluoroquinolones, macrolides, tetracyclines and quinolones. In 11 samples, the presence of antibiotic residues was detected above the maximum admissible limit. In positive samples, the number of somatic cells as well as the total number of germs increased. Regarding the concentration of fat and protein in the positive samples there was a decrease of the values compared to the negative samples.

REZUMAT

În cantităţi mici şi prin aport îndelungat, antibioticele pot avea efecte nedorite asupra omului şi animalelor. Scopul acestei lucrări a fost investigarea prezenţei sau absenţei reziduurilor de antibiotice, clasele de antibiotic cele mai frecvent întâlnite, precum şi efectuarea unei corelaţii între probele depistate pozitive si anumiti parametri de calitate a laptelui: numărul de celule somatice din lapte (NCS), numărul total de germeni (NTG) şi deteminarea proteinei, grăsimii şi lactozei. Toate analizele întreprinse în cadrul acestui studiu s-au efectuat în cadrul unui laborator acreditat RENAR (Organismul Român de Acreditare). Cercetările s-au efectuat în perioada mai 2016-iunie 2017 pe un număr de 360 de probe (s-au prelevat câte 10 probe de lapte în fiecare lună de la cele trei ferme incluse în cadrul experimentelor noastre – ferma A, ferma B, ferma C). Principalele clase de antibiotice identificate au fost: fluoroquinolonele, macrolidele, tetraciclinele şi quinolonele. La 11 probe s-a detectat prezenţa reziduurilor de antibiotice peste limita maximă admisă. În probele depistate pozitive s-a observat creşterea numărului de celule somatice, precum şi a numărului total de germeni. Referitor la concentraţia grăsimii şi a proteinei din probele identificate pozitive s-a constatat scăderea valorilor faţă de probele negative.

Download PDF

M. D. CODREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Valerica CONSTANTINESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Alexandra Mihaela POPA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Protein losing enteropathies include diseases that cause protein loss in the gastrointestinal tract. The study was conducted in the private clinic „Univet” Constanţa, Romania, from September 12, 2016 to June 16, 2017, on 73 dogs. Significant clinical signs were diarrhea (91%), weight loss (74%), anorexia (56%), lethargy (51%), ascites (18%), ascites without gastrointestinal signs (9%). The paraclinic investigations indicated 77% of dogs with enteropathies with albumin loss. The enteropathies with 82% loss of albumin was cured and 18% completed by exitus. Biochemical determinations of the degree of hypoalbuminemia associated with the symptomatology of the subjects did not influence the evolution of the animal and had no implication in the prognosis orientation.

REZUMAT

Enteropatiile cu pierdere de proteină cuprind afecțiuni ce determină pierderea proteinei din sânge în tractul gastrointestinal. Studiul a fost efectuat în cadrul Clinicii veterinare particulare „Univet” Constanța, România, în perioada 12.09.2016- 16.06.2017, pe 73 de câini. Semnele clinice regăsite evidente semne clinice au fost diareea (91%), pierderea în greutate (74%), anorexia (56%), letargia (51%), ascita (18%), ascitele fără semne gastrointestinale (9%). Investigațiile paraclinice au indicat o proporție de 77% de câini cu enteropatii cu pierdere de albumină. Enteropatiile cu pierdere de albumină în procent de 82% s-au vindecat iar 18% s-au finalizat prin exitus. Determinările biochimice ale gradului de hipoalbuminemie asociate cu simptomatologia manifestată de subiecți, nu au influențat evoluția animalului și nu au avut implicație în orientarea prognosticului.

Download PDF

S. MORARIU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
I. OPRESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Mirela IMRE (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
M. S. ILIE (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. DĂRĂBUȘ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Elena TILIBAȘA (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Narcisa MEDERLE (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) are known in the literature as vectors for bluetongue virus. The presence of the population of Culicoides was evaluated in Western Romania using CDC Onderstepoort UV black-light traps set in seven locations. The traps were settled starting from May and up to October, for three nights in a row, four times a month. During the three years study (2012-2014), in western Romania, 14,006 insects belonging to Culicoides genus were captured. The species were: C. pulicaris complex (38.31%), C. obsoletus complex (33.19%), C. nubeculosus (27.13%) and C. imicola (1.37%). Comparing the total number of culicoides captured significant differences between the species (p<0.001) were registered. Overall, the number of females was significantly higher (p<0.001) compared with males in species: C. obsoletus complex, C. pulicaris complex and C. nubeculosus and not significant for the specie C. imicola. The sex ratio females /males vary from one specie to another: C. obsoletus (1/3.01), C. imicola (1/2.27), C. pulicaris (1/2.10) and C. nubeculosus (1/ 1.58). In October 01-04, 2014, the specie C. imicola was captured for the first time in Romania. Most insects were captured in southern locations. No statistical differences were found between the number of culicoides captured in cattle farms compared to sheep.

REZUMAT

Genul Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) este cunoscut în literatura de specialitate ca vector pentru virusul bluetongue. Prezenţa populațiilor de Culicoides a fost evaluată în șapte locații din vestul României utilizând capcane luminoase, de tip CDC Onderstepoort UV. Capcanele au fost montate din mai până în octombrie, trei nopți la rând, de patru ori pe lună. În timpul celor trei ani de studiu (2012-2014), în vestul României au fost capturate 14.006 insecte din genul Culicoides. Speciile identificate au fost: C. pulicaris complex (38.31%), C. obsoletus complex (33.19%), C. nubeculosus (27.13%) și C. imicola (1.37%). Comparând numărul total de culicoizi capturați, între diferitele specii, s-au înregistrat diferențe semnificative (p<0.001). Pe ansamblu, numărul de femele a fost semnificativ mai mare (p<0.001) in comparație cu masculii la speciile C. obsoletus complex, C. pulicaris complex şi C. nubeculosus, şi nesemnificativ pentru specia C. imicola. Raportul masculi /femele a variat de la o specie la alta: C. obsoletus (1/3.01), C. imicola (1/2.27),C.pulicaris (1/2.10),C. nubeculosus (1/1.58). În anul 2014, în perioada 01-04 octombrie, a fost capturată pentru prima dată în Romania specia C. imicola. Cele mai multe insecte au fost capturate în locaţiile sudice. Nu au fost identificate diferențe statistice între numărul de culicoizi capturați în fermele de bovine comparativ cu cele de ovine.

Download PDF

H. OLARU (Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România)

ABSTRACT

Presentation in chronological order of the 11 national veterinary congresses – which took place over 135 years (1882-2017) is a genuine track record. Each congress represents a historical moment of the veterinary medicine in our country, illustrating the main concerns of veterinarians and the actions that were put in place to prevent and combat animal diseases and to protect public health, the development of the veterinary services and institutions, a gratitude to our illustrious predecessors and an active participation in international professional actions and events. A further note is that the Romanian authorities have given special consideration to these events, even participating in them, in appreciation of the work of veterinarians. The themes and issues which were raised and discussed, reflect the awareness and the training level for those periods and a constant desire to improve and to progress. In the following, I briefly present the 11 national congresses that have taken place from 1892 to the present and the main themes of the 12th Congress of Veterinary Medicine Program, to be held on September 20-23, 2017 in Cluj-Napoca.

REZUMAT

Prezentarea în ordine cronologică a celor 11 congrese naţionale de medicină veterinară – care au avut loc de-a lungul a 135 de ani (1882-2017) constituie un autentic istoric profesional. Fiecare congres reprezintă un moment istoric al medicinii veterinare din ţara noastră, ilustrând principalele preocupări ale medicilor veterinari şi acţiunile care se instituiau pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi pentru apărarea sănătăţii publice, gradul de dezvoltare al serviciilor şi instituţiilor sanitare veterinare, recunoştinţa faţă de iluştrii înaintaşi şi participarea activă la acţiunile şi evenimentele profesionale internaţionale. O notă în plus o reprezintă modul în care autorităţile române au acordat importanţa cuvenită acestor manifestări deosebite, participând chiar la desfăşurarea lor, în semn de apreciere a activităţii medicilor veterinari. Temele şi problemele care s-au abordat şi discutat, reflectă gradul de cunoaştere şi nivelul pregătirii profesionale din acele perioade, precum şi dorinţa permanentă de perfecţionare şi progres. În cele ce urmează, prezint pe scurt cele 11 congrese naţionale care au avut loc din 1892 până în prezent, precum şi temele principale din Programul celui de al 12-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară (Cluj-Napoca, 20-23 septembrie 2017).