Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof. univ. Dr. Nicolae Constantin1)
Prof. univ. Dr. Viorel Herman2)
Prof. univ. Dr. Ioan B. Marcus3)
Prof. univ. Dr. Manuella Militaru1)
Prof. univ. Dr. Constantin Savu1)
Prof. univ. Dr. Iulian Ţogoe1)

1)  Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti
2)  Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara
3)  Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Download PDF

N. Mateş (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Many years ago, the dental medical attendance in animals was limited to a simple teeth inspection and cleaning, corrections in case of the dental abnormal wear and dental extractions. Only few specialists were concerned in veterinary dental odontology. Also the reference material regarding the odontopathies in animals was poor. In the same time, in the universitary middle existed only sporadic initiatives to include the veterinary odontology in teaching process, clinic and research.
This synthesis performs informations concerning the oral cavity affected of odontopathies and paraodontopathies in animals, with a view to stimulate the veterinary practitioners to courageously apply the methods of odontotherapy.

REZUMAT

Cu multe decenii în urmă, tratamentul dentar la animale era limitat la o simplă inspecţie şi toaletare a dinţilor, la simple corecţii în cazul uzurilor dentare anormale şi la extracţii. Puţini specialişti s-au concentrat asupra particularităţilor odontologiei veterinare şi s-au preocupat ca pacienţii lor să beneficieze de metode deja folosite la om şi acestea sub îndrumările unui chirurg maxilo-facial sau a unui stomatolog. De asemenea, au fost puţine şi datele din literatura de specialitate referitoare la aceste maladii. În egală măsură, nici în mediul universitar nu au existat decât iniţiative sporadice de a include odontopatologia veterinară în învăţământ, clinică şi cercetare.
Această lucrare sintetizează cunoştinţe şi practici legate de cavitatea orală afectată de odontopatii şi paraodontopatii la animale, cu scopul de a stimula medicii veterinari practicieni în aplicarea cu curaj a metodelor de odontoterapie.

Download PDF

Ancuța Elena Oprea (Grădina Zoologică Bucureşti-Băneasa)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. Belu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
B. Georgescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Marilena Chereji (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. Predoi (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Letiția Purdoiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Mărgărita Ghimpețeanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Petronela Mihaela Roșu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
C. Vișoiu (Grădina Zoologică Bucureşti-Băneasa)

ABSTRACT

The present study aims to analyze in an objective manner the morphological characters of the skull of one of the most controversial large cats, the jaguar (Panthera onca), hoping for these informations to be useful in practice for veterinarians and biologists working in zoos, parks and protected areas. It can also be helpful for customs authorities, given that it is possible to discover poached and illegally transited specimens.
The material for study was the skull came from a male jaguar (Panthera Onca) with melanism, jaguar donated for teaching purposes by Bucharest Băneasa Zoo. During its life, the animal had a body weight of approximately 60 kg, 1.40 m lenght and died of natural causes at the age of 24 years. There were performed 59 measurements on bony pieces (skull and mandible) and 15 measurements from obtained radiographs. For physical measurements, there were used the zootechnical compass, ruler and caliper, and for radiological measurements we have used DICOM Viewer program.
Linear measurements were used to calculate the cephalic index, for the calculation of the volume of the whole bony skull and cranial cavity. Description, identification and approval were done according to Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) 2005. Cranial cavity in jaguar (Panthera onca) is less developed than the domestic cat (Felis catus). Cranial cavityvolume is 227.49 cm3 and represents 9.42% of total skull.
Skull volume is 2412.59 cm3. Cephalic index has a value of 57.04%. The value obtained, the specimen is studied in mammals with the head of the bone within wide (greater than46%). Face index has a value of 93.33%, which means that the designated area of the face is very short. Taxonomic classification of this exemplar of jaguar (Panthera onca) studiedin one of the eight subspecies based on length measurements of the skull, is inconclusive, due to overlapping value obtained from the copy studied with other five subspecies ofPanthera onca. To obtain the most accurate comparative analysis requires several types of measurements. Thanks crosses between different subspecies and diet is very likely that this specimen, born and raised in captivity to provide features that belong to several subspecies.

REZUMAT

Studiul îşi propune să analizeze în mod obiectiv caracterele morfologice ale craniului, la una dintre cele mai controversate felide de talie mare, jaguarul (Panthera onca), sperând ca aceste informatii sa fie utile în practică pentru medicii veterinari şi biologii care lucrează în grădini zoologice, parcuri şi în zonele protejate. Acesta poate fi, de asemenea, de ajutorpentru autorităţile vamale, având în vedere că este posibil să se descopere exemplare vânate şi tranzitate ilegal. Cercetările întreprinse în elaborarea prezentei lucrări sunt justificate de preocupările multor autori de a cunoaşte aspectele referitoare la morfologia craniului felinelor din grădinile zoologice şi parcurile naţionale, dar şi în domeniul medicinei legale veterinare.
Materialul de studiu a fost un craniu provenit de la un jaguar (Panthera onca) de sex mascul cu melanism, donat Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti în scop didactic, de către Grădina Zoologică Bucureşti-Băneasa. În timpul vieţii, animalul a avut o masă corporală de aproximativ 60 kg, 1.40 m lungime şi a murit din cauze naturale la vârsta de 24 de ani. S-au efectuat 59 de măsurători pe piesele osoase (craniu şi mandibulă) şi 15 măsurători pe baza radiografiilor obţinute. Pentru măsurătorile fizice au fost utilizate compasul zootehnic, rigla şi şublerul, iar pentru măsurătorile pe imaginea radiologică s-a folosit programul DICOM Viewer. Măsurătorile liniare au fost utilizate în calcularea indicelui cefalic, calcularea volumului craniului osos în ansamblu şi a cavităţii craniene. Descrierea, identificarea şi omologarea s-a realizat conform cu Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) 2005. Cavitatea craniană a jaguarului (Panthera onca) este mai puţin dezvoltată comparativ cu pisica domestică (Felis catus). Volumul cavităţii craniene este 227.49 cm3 şi reprezintă9,42% din volumul total al craniului. Volumul craniului este de 2412.59 cm3. Indexul cefalic are o valoare de 57.04%. Valoarea obţinută încadrează specimenul studiat la mamifere cucapul osos larg (mai mare de 46%). Indexul facial are o valoare de 93.33%, ceea ce înseamnă că zona desemnată a feţei este foarte scurtă. Clasificarea taxonomică a acestuiexemplar de jaguar (Panthera onca) studiat în una dintre cele opt subspecii pe baza măsurătorilor lungimii craniului este neconcludentă, din cauza suprapunerii valorii obţinute a exemplarului studiat, cu alte cinci subspecii de Panthera onca. Pentru a obţine analiza comparativă mai exactă este necesară realizarea mai multor tipuri de măsurători. Datorităîncrucişărilor între diferite subspecii şi a dietei este foarte probabil ca acest specimen, născut şi crescut în captivitate, să prezinte caracteristici care aparţin mai multor subspecii.

Download PDF

Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Monica Luminița Vanghele (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală)
Cerasela Aurora Vasilescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Present paper describe the obtained results in implementing of molecular biology techniques for detection and discrimination between SIG species (Staphylococcus intermedius group) in dogs. Conventional PCR technique has been established and optimized folowed by lenght polymorphism evaluation after digestion with restriction enzyme MboI – PCR-RFLP. After optimization, 82 field samples originating from different infection of skin, face, nose or chin, lips, neck, thorax, ribs, abdomen, mammae, thighs, rump, legs, interdigital areas, pressure points, tail, vulva have been tested, resulting in three samples being identified as S. intermedius, whereas the rest of 79 belonging to S. pseudintermedius species. In conclusion, the vast majority of analyzed samples (96,34%) belonged to S. pseudintermedius, therefore results obtained sustaining the literature data regarding SIG infection in dogs.

REZUMAT

Lucrarea prezintă rezultatele obţinute în implementarea tehnicilor moleculare pentru identificarea şi discriminarea speciilor componente ale grupului Staphylococcus intermedius (GSI) la câine. În acest sens, s-a reuşit optimizarea unei tehnici de PCR convenţional cuplat cu analiza polimorfismului dimensiunii fragmentelor consecutiv digestiei cu enzima de restricţie MboI – PCR-RFLP. Ulterior au fost supuse analizei 82 de probe provenite din diverse surse de infecţie, prelevate de la nivelul pielii, feţei, nasului sau bărbiei, buzelor, gâtului, toracelui, coastelor, abdomenului, mamelelor, coapselor, crupei, membrelor, zonelor interdigitale, punctelor de presiune, cozii, vulvei. Din totalul probelor analizate, trei au aparţinut speciei S. intermedius, în timp ce restul (79 probe) au aparţinut speciei S. pseudintermedius. Aşadar, marea majoritate a izolatelor (96,34%) au aparţinut speciei S. pseudintermedius, rezultatele obţinute fiind în deplină concordanţă cu datele din literatură în ceea ce priveşte dominanţa infecţiei GSI la câine.

Download PDF

Gabriela Chioveanu (Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București)
B. Poncea Andronescu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti)

ABSTRACT

American Foulbrood is the most important bacterial disease in honney bees. The disease affects the larva of Appis mellifera L. and Appis cerana, being caused by the bacterium Paenibacillus larvae and is characterised by an intense proteolysis of larva tissues and larva death. Affected bees families are not currable without control measures.
In Romania, the disease was official diagnosed for the first time by the veterinary surgeon Dr. Florin Begnescu în 1925 în the Ismail locality and in 1926 in Ardeal county.
In this work are presented the researches results regarding the action of some hydroalcoholic extracts from plants (Ocimum basilicum, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Tymus vulgaris) and of the propolis tincture on Paenibacillus larvae bacterium in experimental conditions. Conclusions had as purpose the selection of those most efficient produses that can have a long term antibacterial activity.

REZUMAT

Loca americană este cea mai importantă boală bacteriană a albinelor melifere. Ea afectează larvele de Apis mellifera L. şi Apis cerana, fiind produsă de bacteria Paenibacillus larvae. Se caracterizează printr-o proteoliză intensă a tuturor ţesuturilor larvelor bolnave şi prin moartea acestora în stadiul de puiet căpăcit. Boala are o evoluţie malignă, însoţită de slăbirea continuă a coloniilor de albine şi fără a se lua măsuri de combatere, se poate ajunge la dispariţia acestora.
În România, diagnosticul oficial al bolii a fost stabilit de medicul veterinar Dr. Florin Begnescu în anul 1925 în localitatea Ismail şi în 1926, în Ardeal.
În această lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind acțiunea unor extracte hidroalcoolice din plantele: busuioc (Ocimum basilicum), păpădie (Taraxacum oficinale), coada şoricelului (Achillea millefolium), cimbru (Tymus vulgaris) și a tincturii de propolis, asupra bacteriei Paenibacillus larvae în condiții experimentale. Concluziile studiilor efectuate au ca finalitate selectarea celor mai eficiente produse cu acţiune antibacteriană faţă de Paenibacillus larvae, pe termen lung.

Download PDF

Pall Emoke (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Cenariu (Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca)
Mihaela Niculae (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Alexandra Roman (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca)
I. S. Groza (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Mesenchymal stem cells isolated from palatal tissue represent an alternative source of adult stem cells for cell therapy. Mesenchymal stem cells were harvested from palatal subepithelial connective tissue using standard surgical procedures. The collected samples were dissociated enzymatic; the harvested cells were cultured in standard culture medium. The cells morphology, colony forming efficiency and cell surface phenotype were assessed. Our preliminary results suggest the isolation of mesenchymal stem cells from dog palatal tissue. Subepithelial connective tissue may represent an easily available source for veterinary stem cell therapies.

REZUMAT

Celulele stem mezenchimale din ţesutul palatal reprezintă o sursă alternativă de celulele stem adulte pentru terapia celulară. Celulele stem au fost recoltate din ţesut conjunctiv subepitelial palatal canin utilizând o intervenţie chirurgicală standard. Probele recoltate au fost discociate enzimatic, iar cultivarea celulelor s-a efectuat în mediu de cultură standard. Celulele au fost caracterizate morfologic, imunofenotipic şi funcţional. Rezultatele studiului sugerează izolarea celulelelor stem mezenchimale de la nivel palatal. Ţesutul conjunctiv subepitelial palatal poate să devină o sursă accesibilă de celulele stem pentru terapia celulară în medicina veterinară.

Download PDF

Georgeta Dinescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Daniela Băjenaru (Facultatea de Medicină Veterinară București)

ABSTRACT

Although otorhinolaryngian (ENT-ear, nose, throat) lesions in dogs are considered to have a low incidence, they are constantly encountered in veterinary clinics and diagnostic laboratories and often raise issues regarding diagnosis, therapy and prognosis. The retrospective study in the present paper aims to highlight issues related to epidemiological and morphological aspects of ENT lesions in dogs and the importance of the pathologic diagnosis both for therapy and prognosis. The study was carried over a 5 year period (2009-2013), in the Department of Pathology of the Faculty of Veterinary Medicine from Bucharest, on a total of 134 dogs diagnosed with ENT injuries. Note that in the study period a total of 3728 dogs were specialty examined, out of which the 134 ENT lesions represented 3.6%. The cases were grossly, cytological and/or histological examined. Sampling for cytological examination was performed by fine-needle biopsy (FNA), with or without aspiration, through excisional or incisional biopsy, sprinkling, scraping and/or squash. Smears were performed by gliding, squash or crushing, and stained classic or quick May-Grünwald Giemsa (MGG). Histology samples were represented by incisional or excisional biopsies, fixed in 10% formalyne and processed according the classic histopathological method, with paraffin embedding and microtome sections. Histologic slides were hematoxylin-eosin (HE) and Masson trichromic (HEA) stained. 62% of the 134 dogs included in the study were males and 38% females. Most affected breeds were Cocker (19.4%) Caniche (9%), Rottweiler (6.7%) and German Shepherd (6%). 60% of the lesions were nasal, 33.5% were ear and 6.5% throat lesions. The laryngo-pharyngean lesions (89%) and the ear lesions (82%) weremainly neoplastic and 60.5% of the nasal lesions were inflammatory. Papillomas were diagnosed as benign nasal tumors and squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, fibrosarcoma, chondrosarcoma and canine transmissible venereal tumor (CTVT) as malignant tumors. In the throat, squamous cells carcinoma, melanoma, histiocytic sarcoma, lymphoma and plasma cells tumors were diagnosed. As benign ear tumors ceruminous and sebaceous adenomas were diagnosed, and ceruminous carcinomas, histiocytic tumors and plasma cells tumors were malignant tumors diagnosed.

REZUMAT

Leziunile în sfera otorinolaringiană (ORL) la câine, cu toate că sunt considerate a avea o incidenţă redusă, sunt constant întâlnite în cazuistica clinicilor veterinare şi a laboratoarelor, ridicând frecvent probleme de diagnostic, terapie şi prognostic. Studiul retrospectiv din lucrarea de faţă îşi propune evidenţierea aspectelor epidemiologice şi morfologice referitoare la leziunile ORL la câine şi a importanţei diagnosticului anatomopatologic atât pentru terapie cât şi pentru prognostic. Studiul s-a realizat într-o perioadă de 5 ani (2009-2013), în cadrul disciplinei de Anatomie patologică a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, pe un număr de 134 de câini (62%masculi şi 38% femele) diagnosticaţi cu leziuni otorinolaringiene. De menţionat că în intervalul luat în studiu au fost examinaţi specific 3728 de câini, cei 134 cu leziuni ORL reprezentând 3,6%. Cazurile au fost examinate macroscopic, citologic şi/sau histologic.
Cele mai afectate rase au fost Cocker (19,4%), Caniche (9%), Rottweiler (6,7%) şi Ciobănesc german (6%). În ceea ce priveşte localizarea, 60% au fost leziuni nazale, 33,5% auriculare şi 6,5% au afectat gâtul. Leziunile localizate la nivelul gâtului (89%) şi urechilor (82%) au fost preponderent de natură neoplazică, în timp ce 60,5% din leziunile nazale au fost de tip inflamator. Ca tumori nazale benigne au fost diagnosticate papiloame, iar ca tumori maligne carcinomul scvamocelular, adenocarcinomul, fibrosarcomul, condrosarcomul şi tumora veneriană transmisibilă (TVT). În zona gâtului au fost diagnosticate: carcinomul scvamocelular, melanomul, sarcomul histiocitar, limfomul şi plasmocitomul. Ca tumori auriculare benigne au fost diagnosticate adenoame de glande sebacee şi de glande ceruminoase, iar ca tumori maligne carcinoame de glande ceruminoase, tumori histiocitare şi plasmocitoame.

Download PDF

Alina Ormenișan (Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș)
C. Dalai (Facultatea de Medicină și Farmacie, Medicină Dentară, Oradea)
Camelia Alb (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca)
Alina Elena Pîrvu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca)
S. F. Alb (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca)
O. Pîrvu (Universitatea Brunel, Londra, Anglia)
C. Silaghi (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca)
Camelia Dalai (Facultatea de Medicină și Farmacie, Medicină Dentară, Oradea)

ABSTRACT

Periodontitis association was observed in chronic kidney disease. The purpose of the present study was to evaluate nitro-oxidative stress in an experimental chronic renal dysfunction associated with periodontitis in rats. Chronic renal dysfunction was induced by diet containing adenine (0.25% in feed g/g for five weeks). Periodontitis was induced by placing a cotton ligature around the first right mandibular molar. At the end of the experiment nitro-oxidative stress was assessed by determination of serum nitrite and nitrate, total oxidative status, total antioxidant reactivity and oxidative stress index calculation. To assess renal function were determined plasma creatinine and urea. Based on the results, we concluded that in rats the combination of chronic kidney disease with periodontitis increased oxidative stress.

REZUMAT

În disfuncțiile renale cronice s-a observat asocierea parodontitei. Scopul studiului de față l-a constituit evaluarea stresului nitro-oxidativ pe un model experimental de disfuncție renală cronică asociată cu parodontită la șobolan. Disfuncția renală cronică a fost indusă prin regim alimentar care a conținut adenină (0,25% în hrana g/g timp de 5 săptămâni). Parodontita a fost indusă prin amplasarea unei ligaturi de bumbac în jurul coletului dentar al primului molar mandibular drept. La sfărșitul experimentului a fost evaluat stresul nitro-oxidativ prin dozarea serică a nitriților și nitraților, a statusului oxidativ total, a reactivității antioxidante totale și calcularea indicelui de stres oxidativ. Pentru evaluarea funcției renale au fost determinate concentrațiile plasmatice de creatinină și uree. Pe baza rezultatelor obţinute s-a ajuns la concluzia că la șobolan, asocierea disfuncției renale cronice cu parodontita crește nivelul stresului oxidativ.

Download PDF

B. Sevastre (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Alida Mătieș (Clinică Veterinară, Oradea, România)
Robert Purdoiu (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
M. Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. B. Marcus (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Maria Vicsai (Clinică Veterinară, Oradea, România)
C. Cătoi (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The Veterinary Forensic has an important role in establishing the cause of death in mistreated animals as well as solving the dispute cases, pursuing the enforcement of the laws upon the cruelty acts to animals. The aim of this retrospective study was to evaluate the macroscopic morphology of the wounds and to establish the mechanical abuse causing agents at a series of dogs and cats cadavers. The biological materials have consisted of 50 dogs and 11 cats brought to The Pathology Department for Forensics Examination. There were identified a series of wounds associated with mechanical physical abuse such as motor vehicle accidents (25 dogs; 10 cats), blunt objects (1 dog), sharp object (1 dog), pointed object (3 dogs; 1 cat), gunshot (8 dogs) and buckshot (9 dogs). This study highlights the importance of veterinary forensics in solving the suspicious physical abuse causes in dogs and cats. It is the first study in veterinary forensics to describe this topic in Romania.

REZUMAT

Medicina legală veterinară are un rol deosebit în stabilirea cauzei morţii animalelor maltratate si soluţionarea cazurilor de litigiu, urmărindu-se astfel aplicarea legilor contra celor ce săvârşesc acte de cruzime asupra animalelor. Scopul prezentei lucrari a fost de a realiza un studiu epidemiologic al pricipalelor abuzuri fizice întalnite la câine si pisică şi de a realiza o corelaţie între diferiţii agenţi mecanici provocatori de plăgi traumatice corporale şi morfologia macroscopică a plăgilor prezente pe o serie de cadavre de câini şi pisici. Materialul biologic a constat intr-un numar de 61 de cazuri, dintre care, 50 de câini şi 11 pisici, aduse la Departamentul de Anatomie Patologică pentru expertiza medico-legală. În urma examinarii s-au identificat leziuni asociate unor abuzuri fizice de ordin mecanic precum cele provocate de accidente rutiere (25 de câini; 10 pisici), corpuri contondente (1 câine), corpuri taioase (1 câine), corpuri ascuţite (3 câini; 1 pisică), prin împuşcare cu proiectil unic (8 câini) şi cu alice (9 câini). Lucrarea scoate in evideţă importanţa expertizei medico-legale vetrinare în elucidarea cazurilor suspicionate de diferite abuzuri fizice la câine şi pisică, reprezentând primul studiu în domeniul medicinii legale veterinare realizat în România.

Download PDF

O. Savu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella Militaru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Genetic studies on poultry meat quality characteristics are of great interest in our days. In the current state of knowledge, genetic type, race, line can influence the properties of chicken meat. Biochemical transformations and mechanical properties of muscle tissue after slaughter is installed progressively in two phases: muscle energy depletion during installation of rigor mortis and changes in the structure organization of proteins during meat maturation. Stunning and bleeding accelerate muscle catabolism and consumption of glycogen reserves underlying obtaining organoleptic, physico-chemical and microbiological characteristics of poultry meat offered for human consumption. Interruption of blood flow and oxygen suppresses the exogenous energy intake: glucose, amino and fatty acids. However, the mechanisms for maintaining the homeostasis of the cell continues to operate for a short period of time. Lack of oxygen decreases rapidly the cellular oxidative capacity and persist the anaerobic reactions, essentially glycolysis. The muscle tissue deprived of oxygen, becomes anoxic. Muscle homeostasis requires combined ATP rich synthesis. Reactions of ATP synthesis are provided using creatine phosphate or by anaerobic glycolysis and glycogenolysis. Glycolysis generates lactic acid which is accumulated, causes a decrease in intracellular pH when exposed to a temperature of 4 °C, so that at 24 hours postmortem the pH value is in the range of 5.4-5.7. Striated muscle fiber is very sensitive at the ATP and Ca2+ intake, elements involved in the contraction-relaxation phenomenon. Therefore, ATP levels are reduced and the level of Ca2+ increases postmortem achieving irreversible connection between myosin and actin occurring rigor mortis. Postmortem pH decrease is characterized by the speed and amplitude. The rate of decrease is mainly determined by the activity of ATP, while decreasing the amplitude of post mortem pH depends mainly on muscle glycogen reserves available at slaughter. Postmortem biochemical reactions stop between 6 and 8 hours after slaughter. The kinetics and the intensity of these reactions strongly influence the technological, sensory and hygienic qualities of the meat.

REZUMAT

Studiile genetice privind caracteristicile calitative ale cărnii de pasăre sunt de mare actualitate. În stadiul actual al cunoştinţelor, tipul genetic, rasa, linia, pot influenţa proprietăţile calitative ale cărnii de pui.
Transformările biochimice şi mecanice ale ţesutului muscular după sacrificare se instalează progresiv, în două etape: epuizarea rezervelor energetice musculare în timpul instalării rigor mortis şi modificarea organizării structurii proteinelor în timpul maturării cărnii. Asomarea şi sângerarea modifică metabolismul muscular în sensul accelerării catabolismului şi consumării rezervelor de glicogen, procese ce stau la baza obţinerii caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale cărnii de pasăre oferită consumului uman. Întreruperea circulaţiei sangvine suprimă oxigenul şi aportul energetic exogen: glucoză, aminoacizi şi acizi graşi. Cu toate acestea, mecanismele de menţinere a homeostaziei continuă să funcţioneze în celulă pentru o perioadă scurtă de timp. Privarea de oxigen scade foarte repede capacitatea oxidativă celulară, persistând reacţiile anaerobe, în esenţă glicoliza. Musculatura, privată de oxigen, devine anoxică. Menţinerea homeostaziei musculaturii necesită sinteze combinate, bogate în ATP. Reacţiile de sinteză ale ATP-ului sunt asigurate prin utilizarea creatinei fosfat, respectiv prin glicogenoliză şi glicoliză anaerobă. Glicoliza anaerobă generează acid lactic care se acumulează, determină scăderea pH-ului intracelular în momentul expunerii la o temperatură de 4 °C, astfel încât la 24 de ore postmortem pH-ul scade, fiind cuprins în intervalul 5.4-5.7. Fibra musculară striată este foarte sensibilă la aportul de ATP şi Ca2+, elemente implicate în fenomenul de contracţie-relaxare, astfel că nivelurile de ATP sunt reduse iar nivelul Ca2+ creşte postmortem realizându-se legături ireversibile între miozină şi actină, apărând rigiditatea cadaverică. Scăderea postmortem a pH-ului este caracterizată prin viteza şi amplitudinea sa. Viteza de scădere este determinată în principal de activitatea ATP – azică, în timp ce amplitudinea de scădere post mortem a pH-ului depinde în principal de rezervele disponibile de glicogen din muşchi în momentul sacrificării. Reacţiile biochimice post-mortem se opresc între 6 şi 8 ore după sacrificare. Cinetica şi intensitatea acestor reacţii influenţează puternic calităţile tehnologice, senzoriale şi igienice ale cărnii.

Download PDF

C. Savu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Oana Mărgărita Ghimpețeanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Magdalena Gonciarov (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Currently, the issue of traditional products is of great interest because it focuses on traditional and ancient recipes manufacturing compliance.
Between 2005-2013 were registered in the certification of traditional products register, 4402 traditional products. Out of the certified and nationally registered traditional products the highest number is owned by meat products – 1541, followed by dairy products – 1535 and bakery products -750. Also, were recorded 285 drinks, 193 products from fruits and vegetables and 11 traditional fish products.
National legislation is in accordance with European legislation and is focused on the recording mode of traditional products and requirements for establishments where these productsare produced and stored.

REZUMAT

Problematica produselor tradiţionale este de mare actualitate pentru fiecare ţară ; pentru prepararea produselor alimentare tradiţionale se pune accent pe respectarea vechilor reţete de fabricaţie.
În perioada 2005-2013, în România au fost înregistrate în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale 4402 asemenea produse. Din totalul produselor tradiţionale atestate şi înregistrate la nivel naţional, numărul cel mai mare este reprezentat de produsele din carne – 1541, urmat de produsele din lapte -1535 şi de produsele de panificaţie şi patiserie-750. La categoria băuturi sunt înregistrate 285de produse, din legume-fructe (dulceţuri, gemuri) – 193, iar produse tradiţionale din peşte -11.
Legislaţia naţională este în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniu si este axată pe modul de înregistrare al produselor tradiţionale şi cerinţele privind unităţile în care sunt produse şi depozitate.

Download PDF

Z. Gârban (USAMVB, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Timișoara)

REZUMAT

O evocare a personalităţii Prof. Dr. Petre Spânul (1894-1962), depăşind aspectele istoriografice, poate contribui şi la înţelegerea unui moment distinct în evoluţia laboratoarelor destinate ştiinţelor biologice aplicate în domeniul vegetal şi medical-veterinar, semnificând începutul pentru «tranziţia metodologică» în cercetarea ştiinţifică, de la metodele clasice – orientate predilect pe biologia celulară, spre metodele moderne – bazate pe biologia moleculară. O primă turnură s-a produs după anii ’60 ai secolului XX urmată de un important moment care s-a derulat în anii ’75, odată cu aşa numita “revoluţie metodologică” care a condus la evoluţia spre biotehnologiile moderne şi investigarea genoamelor, domenii bine conturate în final de mileniu II şi început de mileniu III.

Download PDF

N. Cornilă (Facultatea de Medicină Veterinară București)
C. Belu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
B. Georgescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. Predoi (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Descriere in engleza aici.

REZUMAT

Descriere in romana aici.”> Download PDF

Autor 1
Autor 2
Autor 3
Autor 4
Autor 5

REZUMAT

Cu Alexandru (Sandy) E. Chițimia, fiicele lui Zeus și ale zeiței Themis cunoscute drept Moire (gr. Moerae, lat. Parce, rom. Ursitoare sau Torcătoare) și reprezentate de Lachesis (cea care toarce firul vieții), Clothos (cea care învârte roata ursitului) și Athropos (cea care taie firul vieții) nu au fost prea darnice, Athropos tăind firul vieții acestuia prea devreme.
Alexandru E. Chițimia s-a născut la data de 31 august 1914 la Bârlad (jud. Tutova, azi jud. Vaslui) ca fiu al lui Eustațiu și al Mariei Chițimia. Odată cu mutarea în București a familiei (dr. Eustațiu Chițimia este angajat din 1924 șef de lucrări suplinitor și apoi titular la catedra de Anatomie comparată și topografică a Facultății de Medicină Veterinară), Alexandru își continuă studiile în capitală și în 1932 devine absolvent cu diplomă de bacalaureat (diploma 6831/20 august 1932) a Liceului “Spiru Haret”. În același an se înscrie la Facultatea de Medicină Veterinară (registrul matricol 24/1932).