Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof.Dr. H.Cernescu 1)
Prof.Dr. N.Constantin 2)
Prof.Dr. V.Crivineanu 2)
Prof.Dr. DoinaDaneş 2)
Prof.Dr. N.Mateş 3)
Prof.Dr. ManuellaMilitaru 2)
Prof. Dr. I. Ţogoe 2)

1)   Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara

2)   Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

3)   Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Download PDF


E. Şuteu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

This review refers to recent progress made in the interdisciplinary fields of biomedical sciences, notably in parasitology. Results obtained in cryoparasitology, ecoparasitology, genomics, nanology and parasitics are most relevant. In cryoparasitology, progress has been achieved concerning the better knowledge of cryophilic parasitic species able to adapt to subzero temperatures and their resistance in food products of animal origin (e.g.: Trichinella spp., Toxoplasma, Sarcocystis etc.). Ecoparasitology offers novel data regarding changes in parasite-host systems under the influence of varying ecologic factors and the occurrence of modified pathogenicity strains in certain species. Genomics reveals information on the structure and components of genomes in parasitic species relevant in immunology, for instance. Nanology and applied techniques yielded new results concerning the ultrastructure of parasites, of importance in etiological diagnosis. Parasitics enabled the knowledge of parasitic species and substances with beneficial effects on humans, with impact on therapeutics, oncology and immunology.

REZUMAT

Sinteza realizată se referă la progresele recente din zonele interdisciplinare ale ştiinţelor biomedicale, în special în parazitologie. Sunt relevante rezultatele cercetărilor obţinute în: crioparazitologie, ecoparazitologie, genomică, nanologie şi parazitică. În crioparazitologie, progresele se referă la aprofundarea cunoaşterii speciilor parazite criofile, adaptabile condiţiilor termice negative şi rezistenţa acestora în produsele alimentare de provenienţă animală (exemple: Trichinella spp., Toxoplasma, Sarcocystis etc.). Ecoparazitologia oferă date noi privind modificările sistemelor paraziţi-gazde, sub influenţa variabilităţii factorilor ecologici şi apariţia de suşe, în cadrul speciilor, cu patogenitate modificată. Genomica oferă date asupra structurii şi componentelor genomurilor la specii parazite cu importanţă în imunologie ş.a. În nanologie şi tehnicile aplicate, s-au obţinut rezultate noi asupra ultrastructurii paraziţilor, cu importanţă în diagnosticul etiologic. Parazitica a permis cunoaşterea speciilor şi substanţelor parazitare cu efecte benefice pentru om, în terapeutică, oncologie, imunologie.

Download PDF


L. G. Tobă (S.C. Zoovet SRL, Bucureşti)
G. F. Tobă (Academia Română, INCE)
A. I. Bîrţoiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
A. T. Bogdan (Academia Română, INCE „Costin Chiriţescu”)
N. Corin (Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Timişoara)
Iudith Ipate (Academia Română, INCE „Costin Chiriţescu”)
F. Bănăţeanu (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor)
L. Hârceagă (S.C. Semtest BVN, Tg. Mureş)
Stela Zamfirescu (Institutul de Cercetări pentru Creşterea Ovinelor, Palas, Constanţa)

 

ABSTRACT

Biotechnology in animal breeding (AI, ET and IVF) are regulated by World Health Organization (WHO) at nternational level, by Directives (EEC 556/89 and 52/93) at european level and by the National Sanitary Veterinary Law No. 60 of 1974 with all subsequent amendments, G.D. no. 1223 of 1996 establishment of A.N.A.R.Z., International zoo – veterinary Code 1996, Order No. 74 – Annex 1 of the MAFF 16/02/2002. An important phase of embryo transfer in animal biotechnology is the identification and morphological evaluation of embryos, which can be conducted in fixed and mobile laboratories equipped with appropriate equipment for this purpose, following the procedures of the International Embryo Transfer Society Manual (SITE) III ed. 1998 Annexes – PHOTO 1,2, and 3. Currently, national education and research work in several teams of specialists in TE, but only three teams are to apply this biotechnology authorization under codes: RO 01 – Timişoara, RO 02 – Bucharest, RO 03 – Târgu Mureş, all under the legal professional veterinary authority, according to the international and national regulations.

REZUMAT

Biotehnologiile de reproducţie la animale (I.A., E.T. şi F.I.V.) sunt reglementate sanitar veterinar la nivel internaţional prin Oficiul Internaţional de Epizootii (OIE) şi la nivel European prin Directive (CEE 556/89 şi 52/93). În domeniul naţional, reglementările sunt realizate prin: Legea Sanitară Veterinară nr. 60 din 1974 cu toate modificările ulterioare; H.G. nr. 1223 din 1996 de înfinţarea a A.N.A.R.Z., Codul Zooveterinar Internaţional din 1996; Ordinul nr.74 – Anexa 1 din 16.02.2002 al M.A.A.P. O fază importantă din biotehnologia transferului de embrioni la animale o constituie identificarea şi evaluarea morfologică a embrionilor, care se poate desfăşura în laboratoare fixe sau mobile, dotate cu echipamente adecvate acestui scop, urmând procedurile Manualului Societăţii Internationale de Embrio Transfer (S.I.T.E.) 1998, ed. a III-a. În România există în prezent mai multe echipe de specialişti în domeniul transplantului de embrioni (T.E.), în învăţământ şi cercetare, dar numai 3 dintre acestea sunt autorizate să aplice biotehnologia transferului de embrioni proveniţi de la animale, sub codurile: RO 01- Tumişoara; RO 02- Bucureşti şi RO 03- Târgu Mureş; toate se află sub autoritatea profesional – juridică a unui medic veterinar, comform reglementărilor internaţionale şi naţionale. În anul 1994 a fost înfinţată Asociaţia Română de Embrio Transfer (ARET) şi a fost acceptată în Asociaţia Europeană de Transfer de Embrioni (AETE) la data de 12 septembrie 1995.

Download PDF


A. Feghiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella Militaru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

 

ABSTRACT

The canine transmissible venereal tumor (CTVT) is a neoplasm naturally transmitted in susceptible dogs by transplantation of viable tumor cells. Bibliographic data shows that the tumor is known from 1820 until today. It was the first tumor that is transmitted through transplantation of tumor cells. CTVT is considered a model for human and animal transmissible cancer. It mainly occurs to domestic dogs (Canis familiaris), coyote (Canis latrans), jackal (Canis aureus), fox (Vulpes vulpes) and wolf (Canis lupus). In the population of domestic dogs occurs in both sexes. The tumor is spreading across the globe, with a higher frequency in tropical climates, subtropical and temperate regions. CTVT commonly affects the genital and extra-genital sites in dogs of both sexes. Extragenital sites may also develop such as skin, subcutaneous tissue and around and in the oral and nasal cavities. Rarelly the tumor can be located to muscle, mammary gland and rectum. Cytological examination is a quick, efficient, and easy tool for the diagnosis. Histopathological features of the tumor within the pattern round cell sarcoma. Immunohistochemistry stained was positive for AMC-anti vimentin and lysozyme. The biological behavior of the tumor is benign, the phenomenon of metastasis is reported in 5-17% of cases. The main metastases have been described in the subcutaneous tissue, skin, lymph nodes (lymph nodes), eyes, tonsils, liver, spleen, oral mucosa, pituitary, peritoneum, brain and bone marrow. Currently surgery combined with chemotherapy is the most common regimen. This review aims to update data on this neoplasm in a complex work including epidemiology, etiology, pathogenesis, morphology, clinical forms of this cancer therapy elements.

REZUMAT

Tumora veneriană transmisibilă canină (TVTC) este un neoplasm care se întâlneşte la câine şi este transmisă în mod natural prin transplant de celule tumorale. Datele de bibliografie arată că această tumoră este cunoscută din anul 1820 şi continuă să suscite interesul cercetătorilor până în zilele noastre. A fost prima tumoră studiată la care s-a demonstrat transmiterea prin transplant de celule tumorale. TVTC este considerată un model de cancer transmisibil pentru om şi animale. Este întâlnită la câinele domestic (Canis familiaris), coiot (Canis latrans), şacal (Canis aureus), vulpe (Vulpes vulpes) şi lup (Canis lupus). În cadrul populaţiei de câini domestici se întâlneşte la ambele sexe. Tumora este răspândită pe tot globul, cu o frecvenţă mai mare în zonele cu climat tropical, subtropical şi în regiunile temperate. Clinic, atât femelele cât şi masculii dezvoltă forme genitale şi extragenitale. Localizările extragenitale semnalate mai frecvent sunt: pielea, ţesutul conjunctiv subcutanat, cavitatea bucală şi nazală. Mai rar, tumora poate avea şi localizări în ţesutul musclar, glanda mamară, rect. Examenul citologic este o metodă rapidă, eficientă şi facilă de diagnostic în TVTC. Caracteristicile histopatologice încadrează procesul tumoral în pattern-ul sarcomului cu celule rotunde. Imunohistochimic, reacţiile pozitive pentru vimentină, lizozim şi alpha – 1 – antitripsină susţin fenotipul histiocitar al celulelor tumorale. În general, tumora prezintă un comportament biologic benign, metastazele fiind semnalate la 5-17% din cazuri. Principalele metastaze au fost descrise în ţesutul conjunctiv subcutanat, piele, limfonodurile regionale, ochi, amigdale, ficat, splină, mucoasa orală, hipofiză, peritoneu, creier şi măduva osoasă. În prezent chirurgia combinată cu chimioterapia este schema terapeutică cea mai utilizată. Ţinând cont de incidenţa mare a TVTC în ţara noastră, această lucrare îşi propune actualizarea datelor referitoare la epidemiologia, etiologia, patogeneza, morfologia, formele clinice şi elementele de terapie ale acestui neoplasm, într-o lucrare complexă care se adresează în egală măsură medicilor veterinari clinicieni, cât şi patologilor.

Download PDF


Bianca Bîrcă (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Bacteria belonging to the genus Escherichia are widespread in nature, is often isolating and water wells or other sources of surface water used for watering livestock. Of the six species of the genus Escherichia, E. coli is the most frequently involved in establishing primary or secondary infections in humans and animals. The main objectives pursued investigations undertaken, based on morfobiologic characters to clarify the diagnosis of species of the 132 strains of Gram-negative bacteria, presumably belonging to the genus Escherichia deemed and determine their behavior against 12 antimicrobials. Research has shown that of the 132 strains examined, 75 belonged to the species E. coli, 26 to the species E. fergusonii, 19 to the species E. hermanii and 12 to the species E. vulneris. Examined strains showed increased resistance to most antimicrobials used, the degree of resistance ranging between 18% and 55%. For strains of E. coli, the most effective antibiotics were ampicillin-sulbactam proved, cephalexin, ciprofloxacin, gentamicin, streptomycin, amoxicillin-clavulanic acid and co-trimoxazole, the degree of resistance was between 18% and 37%. Strains of E. fergusonii, E. hermanii and E. vulneris showed a degree of resistance between 20% and 50%.

REZUMAT

Bacteriile încadrate în genul Escherichia sunt larg răspândite în natură, fiind frecvent izolate din apa fântânilor sau din alte surse de apă de suprafaţă. Din cele 6 specii ale genului Escherichia, E. coli este cel mai frecvent implicată în determinarea unor infecţii primare sau secundare la om şi animale. Obiectivele principale ale investigaţiilor întreprinse în acest studiu au urmărit ca, pe baza caracterelor morfobiologice să se precizeze diagnosticul de specie al celor 132 tulpini de bacterii Gram negative, prezumtiv considerate că aparţin genului Escherichia, izolate din fântâni şi alte surse de apă de suprafaţă utilizate pentru adăparea animalelor şi de pe păşuni şi să se determine comportarea acestora faţă de 12 substanţe antimicrobiene. Cercetările efectuate au demonstrat că din cele 132 tulpini examinate, 75 au aprţinut speciei E. coli, 26 speciei E. fergusonii, 19 speciei E. hermanii şi 12 speciei E. vulneris. Tulpinile examinate au prezentat o rezistenţă crescută faţă de majoritatea antimicrobienelor folosite, gradul de rezistenţă variind între 18% şi 55%. Pentru tulpinile de E. coli, cele mai eficiente antibiotice s-au dovedit a fi ampicilina-sulbactam, cefalexinul, ciprofloxacina, gentamicina, streptomicina, amoxicilina-acid clavulanic şi co-trimoxazolul, la care gradul de rezistenţă a fost cuprins între 18% şi 37%. Tulpinile deE. fergusonii, E. hermanii şi E. vulneris au manifestat un grad de rezistenţă cuprins între 20% şi 50%.

Download PDF


Mihaela Babii (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov)
G. F. Tobă (Academia Română, INCE)
D. V. Enache (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov)
A. T. Bogdan (Academia Română, INCE „Costin Chiriţescu”)
V. Necula (Universitatea Transilvania din Braşov)
V. Necula (DSVSA Braşov, Universitatea Transilvania, Braşov)
M. Mihaiu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj- Napoca)

ABSTRACT

For the determination of the contamination level of poultry carcasses with Salmonella spp. genus bacteria, during 2010-2011, 579 samples from two slaughterhouse units: poultry skin, neck and carcasses, chopped poultry pieces, turkey skin, neck, and carcasses, chopped turkey pieces and samples of minced turkey meat were examined. The incidence of Salmonella spp. was 2,6%, the sero-variants most often identified being Saintpaul, Infantis, Newport, Enteritidis şi Taksony. For the determination of contamination source, there were compared the obtained results in bacteriological exams with the results of the laboratory diagnostic of poultry dejections that have been harvested from the farms of origin. A percentage of 2.2% of the dejections were contaminated with germs of theSalmonella spp.genus. It was, thus, demonstrated the role of the pultry dejections as main factor for the contamination withSalmonella spp.. of poultry carcasses, mainly during the process of evisceration that consequently favors the extension to other carcasses through the so called „cross contamination”.

REZUMAT

În vederea stabilirii gradului de contaminare a caracaselor de pasăre cu germeni bacterieni din genul Salmonella spp., în perioada 2010 – 2011 au fost examinate 579 de probe prelevate de la pui şi curcani. Incidenţa Salmonella spp. a fost de 2,6%, serovariantele cel mai frecvent izolate fiind Saintpaul, Infantis, Newport, Enteritidis şi Taksony. Pentru stabilirea sursei de contaminare a carcaselor de pasăre s-au comparat rezultatele obţinute, cu rezultatele diagnosticului de laborator al fecalelor de pasăre care au fost prelevate din fermele de provenienţă. S-a constatat că 2,2% din probele de fecale au fost contaminate cu germeni bacterieni din genul Salmonella spp.., ceea ce demonstrează rolul fecalelor ca factor principal în contaminarea cu germeni din genul Salmonella spp. a carcaselor de pasăre. Contaminarea intervine în special în timpul procesului de eviscerare, proces care favorizează ulterior extinderea acesteia şi la alte carcase, prin aşa numita „contaminare încrucişată”.

Download PDF


Mariana Oporanu (Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti)
D. Turcu (Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti)
M. Bădulescu (INCDFPLR Măgurele, Ilfov)
C. Coman (INCDMI Cantacuzino, Bucureşti )
Carmen Cristina Surdu (INCDFPLR Măgurele, Ilfov)
E. Vlase (INCDMI Cantacuzino, Staţiunea Băneasa)

ABSTRACT

In order to evaluate a new treatment of osteomyelitis was seeking to obtain an experimental model on rabbit. To reproduce the diseasewas used a human strain of Staphylococcus aureus, and to induce them 4 lots were created using different methods for each lot. Was created a bone defect in rabbit tibia and in each defect were placed 0.2 ml of Staphylococcus aureus and various potentiating agents of infection. The assessment of onset of the illness was made by clinical, microbiological, hematological, radiological and histological monitoring for 60 days. In this issue a part from the experimental project is presented, namely the clinical and microbiological estimate.The aimed parameters have been: Staphylococcus aureus concentration that induces the ilness in proportion of 65% and the mortality up to 20%, the data when the infection occurs as well as the most efficient method to induces osteomyelitis. The obtained results confirm the reproduction of the infection, the particular one of the groups, but do not provide highly relevant information aboutosteomyelitis, in the absence of histological and radiological monitoring.

REZUMAT

În vederea evaluării unui nou tratament al osteomielitei s-a urmărit obţinerea unui model experimental de inducere a bolii pe iepure. Pentru aceasta s-a utilizat o tulpină umană de Staphylococcus aureus şi s-au creat 4 loturi, folosindu-se metode diferite pentru fiecare lot. S-a creat un defect osos in tibia iepurelui, iar în fiecare defect s-au introdus 0,2 ml soluţie de Staphylococcus aureus şi diferiţi agenţi de potenţare a infecţiei. Evaluarea instalării bolii s-a facut prin monitorizare clinică, microbiologică, hematologică, radiologică şi histologică, timp de 60 de zile. În acest articol sunt prezentate rezultatele unei părţi din proiectul experimantal de osteomielită umană şi anume, evaluarea clinică şi microbiologică. Parametrii avuţi în vedere au fost: concentraţia de Staphylococcus aureus ce induce boala în proporţie de minimumin 65 % şi nu provoacă o mortalitate mai mare de 20%, data la care se instalează infecţia precum şi metoda cea mai eficientă de inducere a osteomielitei. Rezultatele obţinute confirmă reproducerea infecţiei, în special la unul dintre loturi, dar nu oferă informaţii foarte relevante despre osteomielită, în lipsa monitorizării radiologice şi histologice.

Download PDF


Daniela Lorin (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

This study aimed to identify fungal flora of feed, water, air, bedding and sanitation pads on the inside surfaces of a broiler farm during the year 2011. Harvesting and processing of samples was conducted in accordance with the literature data and standards. Such the air samples were collected and processed by sedimentation method and the feed, water, bedding and sanitation pads were collected and processed according ANSVSA Order no. 25 of 19 March 2008, SR EN ISO 6887-1/2002 and ISO 21527-2: 2009. The qualitative mycological examination were identified 11 genera (Aspergillus spp, Penicillium spp, Mucor spp, Absidia spp, Rhyzopus spp, Alternaria spp Ulocladium spp, Cladosporium spp, Fusarium spp, Candida spp , Rhodotorulla spp) and 12 species (Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus glaucus, Absidia corymbifera, Fusarium oxisporum, Rhodotorulla rubra, Candida albicans, Candida sake, Candida rugosa, Candida famata and Candida lusitaniae).

REZUMAT

Lucrarea a avut ca obiectiv identificarea florei fungice din probe prelevate din furaj, apă, aer, aşternut, tampoane de sanitaţie şi de pe suprafeţe din interiorul halelor unei unităţi destinate creşterii puilor de carne, recoltate pe parcursul anului 2011. Recoltarea şi prelucrarea probelor s-a realizat în conformitate cu datele din literatura de specialitate şi cu standardele în vigoare. Astfel, probele de aer s-au recoltat şi prelucrat prin metoda sedimentării, iar cele de furaj, apă, aşternut şi tampoane de sanitaţie s-au recoltat şi prelucrat conform Ordinul ANSVSA nr. 25 din 19 martie 2008, SR EN ISO 6887-1/2002 si SR ISO 21527-2 :2009. Prin examenul micologic calitativ au fost identificate 11 genuri de fungi (Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor spp., Absidia spp., Rhyzopus spp., Alternariaspp., Ulocladium spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Candida spp., Rhodotorulla spp.) şi 12 specii (Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus glaucus, Absidia corymbifera, Fusarium oxisporum, Rhodotorulla rubra, Candida albicans, Candida sake, Candida rugosa, Candida famata si Candida lusitaniae).

Download PDF


Violeta Elena Simion (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
Adriana Amfim (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
Monica Pârvu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ.“Spiru Haret” Bucureşti)
B. Băcescu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)

 

ABSTRACT

To establish the extensivity of the parasitic infestations and of the dynamic of parasitic incidence in dogs and cats, during 2006-2010 years a total of 2.529 dogs and 442 cats were examined in the Universitary Veterinary Clinic in Bucharest. The casuistry was determined for each year. A tendency of constant growth of the incidence was registered for dogs (r² = 0,8535), whereas for cats the incidence was moderate (r² = 0,1168). Keeping in mind the statistic value of Ro>1.0 it can be considered that from the pets category who can develop parasitic diseases with zoonotic risk, the dogs are more susceptible than the cats (Ro = 1.05).

REZUMAT

Pentru stabilirea extensivităţii infestărilor parazitare şi a dinamicii incidenţei parazitozelor la câine şi pisică, a fost examinat un număr de 2.529 de câini şi 442 de pisici, în perioada ianuarie 2006- decembrie 2010, cu o cazuistică stabilită pentru fiecare an calendaristic. Lucrările s-au desfăşurat în Clinica Facultăţii de Medicină Veterinară din Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti. În perioada luată în studiu, la câini s-a înregistrat o tendinţă de creştere continuă a valorilor incidenţei (r² = 0,8535), în timp ce pentru pisici s-au înregistrat variaţii moderate ale incidenţei (r² = 0,1168). Având în vedere valoarea statistică a lui Ro>1.0, s-a constatat că din categoria animalelor de companie care pot dezvolta boli parazitare cu risc zoonotic, câinii sunt mai susceptibili comparativ cu pisicile (Ro = 1.05).

Download PDF


Elena Luiza Bădic (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)

ABSTRACT

The research was conducted in an intensive breeding pigs in the county of Călaraşi, during two consecutive years, 2010 and 2011. The farm had a capacity of about 6.000 heads and separate compartmens for pregnancy, maternity, youth weaned swine, swine fattening youth Phase I and Phase II. with microclimate monitoring system automated-computerized. Research has shown the levels of particulate matter in the air to be below the permissible current veterinary rules, demonstrating the effectiveness of automated-computerized monitoring of microclimate in swine farms.

REZUMAT

Cercetările s-au efectuat într-o unitate de creştere intensivă a porcinelor, în judeţul Călăraşi, pe parcursul a doi ani consecutivi, 2010 şi 2011. Exploataţia avea capacitatea de aproximativ 6000 de capete, cu compartimente separate pentru categoriile de animale şi un sistem de monitorizare a microclimatului automatizat – computerizat. Cercetările au evidenţiat niveluri de pulberi în suspensie în aerul adăposturilor, sub limita admisă de normele sanitare veterinare în vigoare, demonstrând eficacitatea sistemului automatizat-computerizat de monitorizare a microclimatului în fermele de porcine.

Download PDF


V. Crivineanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
I. Mierleşteanu (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt)
G. V. Goran (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

This study analysed the effect of the accidental consumption of urea in a sheep flock. In a village in Olt County, in February 2011, 14 animals from a flock of 480 sheep Turcana breed were poisoned after consuming urea that was used as fertilizer. Fertilizer wasconsumed from the creek side where sheep usually watered, which came from a machine that was used for urea fertilization. The poisoning had an acute and brutal evolution and ended with the death of those 14 animals, even though a specific therapeutic intervention was quickly established, but did not work. The clinical signs were restlessness with the scared facies, muscle tremors, moaning, gnashing of teeth, salivation, tenesmus, gait incoordination and then recumbenczy followed by tonic/clonic contractions. Also it was noticed anuria, leaking of greenish, white and foamz liquid from nostrils and mouth and emphasized rumen tzmpanism. At necropsz, the animals showed the characteristic odor of ammonia, epicardial and endocardial hemorrhage, hepatic congestion, pulmonary congestion and edema. Ammonia and Ph levels of the ruminal content significantly exceeded the normal values.

REZUMAT

Studiul a urmărit efectul consumului accidental de uree într-o turmă de ovine. Într-o localitate din judeţul Olt, în luna februarie a anului 2011, o turmă de 480 de ovine din rasa Țurcană a venit în contact cu un depozit de uree utilizată ca îngrăşământ, aflat pe malul pârâului unde animalele se adăpau în mod obişnuit. Resturile de uree proveneau de la un utilaj folosit pentru fertilizarea culturilor agricole. Până când însoţitorii animalelor au constatat pericolul, primele 14 animale au consumat resturi de fertilizant. La aceste animale, intoxicaţia a evoluat supraacut, dramatic, cu sfârşit letal, chiar dacă intervenţia terapeutică a fost instituită rapid. Semnele clinice şi modificările anatomopatologice s-au încadrat în tabloul specific intoxicaţiei cu uree la rumegătoare.

Download PDF


N. Mateş (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. Muste (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. Crecan (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
F. Beteg (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

 

ABSTRACT

It was presented a stallion, Percheron breed 3 years old, that presented severe complications of a scrotal contusion wound caused by crushing tissues with hooves. Inadequately treated, the contusion was complicated with traumatic oedema and infection, including progresive foreskin with proliferative tumoral tissues.Applied topical treatment failed to stimulate the healing process of the wound, and was complicated by infection, edema and then proliferative processes with infiltrative and invading character. It was instituted the surgical treatment consisting in excision of proliferate tissues while maintaining skin flaps for wound closure by interrupted suture. Several days postoperatively, wound dehiscence occurred by sectioning the skin edges because of the cutaneous edematous and proliferative processes. Also from this cause other two surgery have been made on anesthesied subject by neuroleptanalgesia (Acepromazine, Butorphanol and Detomidine hydrochloride) and were excised proliferated tissues from the dehiscent flaps and depth of focal lesion, and every time the wound was closed by interruped suture. Following each surgery occurred the same complications. From excised tissues, by the last surgery was sampled for histopathological exam and a fibro-sarcoma with invasive drastic character was diagnosed.

REZUMAT

A fost luat în observaţie un armăsar de rasă Percheron în vârstă de 3 ani, care prezenta o rană contuză superficială a pungilor scrotale, provocată prin strivirea ţesuturilor. Tratamentul local aplicat iniţial nu a reuşit să stimuleze procesul de cicatrizare a rănii, aceasta complicându-se cu infecţie, edem şi apoi cu procese proliferative infiltrative invadante. S-a instituit tratamentul operator care a constat în excizia ţesuturilor proliferate, cu păstrarea lambourilor cutanate şi închiderea plăgii operatorii prin sutură. La câteva zile postoperator s-a produs dehiscenţa rănii prin secţionarea pielii de către firele de sutură, din cauza proceselor edematoase şi proliferative cutanate. Astfel, au fost necesare alte două intervenţii chirurgicale, pe animalul anesteziat prin neuroleptanalgezie şi s-au excizat ţesuturile proliferate de pe lambourile dehiscente şi din profunzime. De fiecare dată, focarul lezional a fost închis prin sutură. Din ţesuturile excizate, la ultima intervenţie s-a făcut examen histopatologic, prin care s-a diagnosticat fibro-sarcom cu caracter drastic invaziv.

Download PDF


H. Cernescu (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
Simona Zarcula (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
D. Chirilă (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ilinca Gorog (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Gabriela Korodi (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

 

ABSTRACT

For the determination of spermatozoa mobility parameters variation in semen taken from boars raised in intensive conditions, a computerised system of analiysis (CASA) was experimented. The boars semen was collected three times every seven days. The semen was analysed in March and August 2012, two times: in day of collection and seven days after. Obtained results proved that for the spermatozoa mobility determination, the computerised system offers the posibility of an accurate analysis, reducing the variables number of the classical, microscopical method.

REZUMAT

Pentru determinarea parametrilor de mobilitate a spermatozoizilor din materialul seminal recoltat de la vieri crescuţi în regim intensiv, a fost experimentat un sistem computerizat de analiză (CASA). Experimentul s-a desfaşurat în lunile martie şi august 2012, pe material seminal analizat în ziua recoltării şi după şapte zile. Rezultatele obţinute au condus la concluzia că pentru analiza mobilităţii spermatozoizilor din materialul seminal, sistemul computerizat oferă posibilitatea de a realiza o analiză corectă, limitând numărul de variabile care există în metoda clasică, microscopică.

Download PDF

Elena Tălmaciu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Monica Larisa Tudor (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

ABSTRACT

The study consisted in determination of fungal load and genres predominant in raw milk collected from 55 samples of cow raw milk drawed from foodservice markets in Craiova City during January 1 to June 30, 2012.The mycological examination was performed according to standard techniques, by using the culture media Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) and Yeast Glucose Chloramphenicol Agar (YGCA) and 0.1 % peptone water solution- as diluent.Following the results obtained it was found that 100% of samples were contaminated with Candida spp and Rhodotorula spp, 44% with Penicillium spp, 36% with Cladosporium spp, 22% with Aspergillus spp, 20% with Mucor spp, 16% with Rhizopus spp. According to regulations, regarding specific hygiene rules for food of animal origin, the fungal load of examined milk samples did not exceed the maximum allowed limit.

REZUMAT

Studiul a constat în determinarea încărcăturii fungice şi a genurilor de fungi preponderente în 50 de probe de lapte crud de vacă prelevat din pieţele agro-alimentare ale oraşului Craiova, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. Examenul micologic s-a efectuat conform tehnicilor standardizate, prin utilizarea mediilor de cultură Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) şi Yeast Glucose Chloramphenicol Agar (YGCA) şi a soluţiei de apă peptonată 0,1% – ca diluant. În urma rezultatelor obţinute s-a constatat că 100% din probe au fost contaminate cu Candida spp. şi Rhodotorula spp., 44% cu Penicillium spp; 36% cu Cladosporium spp., 22% cu Aspergillus spp., 20% cu Mucor spp. şi 16% cu Rhizopus spp. Conform reglementărilor în vigoare cu privire la normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, încărcătura fungică a probelor de lapte crud de vacă examinate nu a depăşit limita maximă admisă.

Download PDF


D. V. Enache (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov)
V. Necula (Universitatea Transilvania din Braşov)
V. Necula (DSVSA Braşov, Universitatea Transilvania, Braşov)
G. Puchianu (DSVSA Braşov, Universitatea Transilvania, Braşov)

ABSTRACT

The study was conducted on an array represented by a batch of apples with Jonathan and one variety of PEAR variety Bergamotte tapeworms. The research made it was found that there is a correlation between the percentage of pulp from the peel of fruits and some species of fungi develop in conditions of far storage factors, variation in the composition of the shell (on the cellulosic substrate) is an important factor in the development of certain species of fungi. In addition it has been demonstrated that an increase in the percentage of pulp in Peel pears has favoured the development of Fusarium tricinctum genre, for which the percentage growth is a factor of cellulosic stability of developments and the fact that an increase in the percentage of cellulose substrate fosters the development of certain genera and species of fungi, along with other conditions such as excessive humiditythe absence of air currents, of light and the ph of the acid on the surface of the shell.The analyses were performed in the Sanitary Veterinary an Food Safety Laboratory from the structure of the Sanitary Veterinary an Food Safety Direction of Braşov County.

REZUMAT

Studiul s-a efectuat pe o matrice reprezentată de un lot de mere din soiul Ionatan şi unul de pere aparţinând soiului Bergamotte. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că există o corelaţie între procentul de celuloză din coaja unor fructe şi dezvoltarea unor specii de fungi în condiţiile existenţei unor factori deficitari la depozitare, variaţia compoziţiei cojii (privind substratul celulozic) fiind un factor important în dezvoltarea anumitor specii de fungi. De asemenea s-a demonstrat că o creştere a procentului de celuloză în coaja perelor a favorizat dezvoltarea constantă a speciei Fusarium tricinctum, pentru care creşterea procentului celulozic devine un factor de stabilitate al dezvoltării şi faptul că o creştere a procentului de celuloză din substrat favorizează dezvoltarea anumitor genuri şi specii de fungi, alături de alte condiţii cum ar fi, umiditatea excesivă, lipsa curenţilor de aer, a luminii şi ph-ul acid de la suprafaţa cojii fructelor. Analizele s-au efectuat în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranaţa Alimentelor din structura Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov.

Download PDF


Florina Alexandra Krupaci (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Marina Spînu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
G. F. Brudaşcă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Armela Diana Bordeanu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Microbiological quality of rabbit meat and chemical residues, food additives, animal identification issues and traceability as hazard analysis and critical points in intensive production systems are extremely discussed recently (Sofos, 2008), (8). Similarly, due to the exploitation and processing, hare carcasses are a potential risk for consumers. The purpose of the conducted investigation was to identify microbial contaminants in wild and domestic rabbit carcasses and risk assessment of these for public health.Samples from domestic rabbits (n = 12) and wild rabbits (n = 3) were processed by classical bacteriology tests and API 20 E, API Staph and API Listeria techniques and were identified 35 bacterial strains eight belonging to the genus Escherichia, 6 species of Enterobacter cloacae, 9 belonging to the genus Staphylococcus, two strains of Enterobacter sakazakii, a strain of Pseudomonas aeruginosa, 4 strains of Bacillus spp and 2 strains of Listeria monocytogenes. Most bacterial species isolated considered in the literature as pathogenic for humans reveal high risk when handling and consuming those carcasses.

REZUMAT

Calitatea microbiologică a cărnii de iepure precum şi prezenţa reziduurilor chimice, aditivii alimentari, problemele legate de identificarea animalelor şi trasabilitate, ca şi hazardul şi analiza punctelor critice în sistemul intensiv de producţie, sunt aspecte foarte discutate în ultima vreme (8). Similar, pe seama condiţiilor de exploatare şi procesare, carcasele iepurilor sălbatici reprezintă un potenţial risc pentru consumatori. Scopul investigaţiei efectuate a fost identificarea contaminanţilor bacterieni din carcasele iepurilor sălbatici şi domestici şi evaluarea riscului prezentat de acestea pentru sănătatea publică. O evaluare propriu zisă a contaminanţilor microbieni de la nivelul carcaselor de iepuri sălbatici comparativ cu cei domestici nu a fost realizată până în prezent. Probele provenite de la iepuri domestici (n=12) şi de vânat (n=3) au fost procesate prin tehnici de bacteriologie clasică şi prin testele API 20 E, API Staph şi API Listeria fiind identificate 35 de tulpini bacteriene printre care 8 aparţinând genului Escherichia, 6 speciei Enterobacter cloacae, 9 aparţinând genului Staphylococcus, 2 tulpini de Enterobacter sakazakii, o tulpină de Pseudomonas aeruginosa, 4 tulpini de Bacillus spp. şi 2 tulpini de Listeria monocytogenes. Cele mai multe dintre speciile bacteriene izolate, considerate de literatura de specialitate ca fiind patogene, relevă riscul crescut pentru oameni atunci când aceştia manipulează sau consumă carnea din astfel de carcase.

Download PDF


A. Lăpuşan (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Carmen Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Mihaiu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj- Napoca)
Simona Bolog (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The consequences of environmental pollution on human and animal health arouse a growind interest last time. In this context, organochlorine pesticides play an important role that, being intensively used to increase animal productions, can persist as residues in food, finally having a negative impact on human consumers. The present study was aimed to determine the organochlorine pesticide residues in fatty tissues sampled from Mangalita pigs, to highlight this category of contaminants in a traditional branch. Using a standardized gas chromatography method there were pursued the detection and measurement of the following compounds: isomers of hexachlorocyclohexane, dichlorodiphenyldichloroethylene, dichlorodiphenyltrichloroethane and dichlor-diphenyl-dichlor-ethene, as well as other organochlorines. None of the residues did exceed the established maximum residue limit so that the risk of pesticide use in the reference area is not considered. The obtained data will be useful in outlining the database in future hazard analysis.

REZUMAT

Consecinţele poluării mediului asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor suscită un interes crescând în ultima perioadă de timp. În acest context, un rol important îl detin pesticidele organoclorurate, care utilizate intensiv în scopul creşterii producţiilor animaliere pot persista sub formă de reziduuri în produse alimentare, având în final un impact negativ asupra consumatorului uman. Studiul de faţă a avut ca scop determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate în probe de ţesut adipos prelevat de la porci din rasa Mangaliţa crescuţi tradiţional, în vederea evidenţierii acestei categorii de contaminanţi. Utilizând o metodă gaz-cromatografică standardizată, s-a urmărit detectarea următorilor compuşi: izomerii hexaclorciclohexanului, diclor-difenil-tricloretanului, diclor-difenil-diclor-etenei şi ai diclor-difenil-diclor-etanului, precum şi alte organoclururate. La animalele cercetate, niciunul dintre reziduurile investigate nu a depăşit limita maximă admisă, astfel că riscul folosirii pesticidelor în zona de referinţă nu este de luat în calcul. Datele obţinute pot fi valorificate ca parte integrantă în baza de date necesară analizei de risc.