Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof.Dr. H.Cernescu 1)
Prof.Dr. N.Constantin 2)
Prof.Dr. Gh.Dărăbuş 1)
Prof.Dr. I.Didă 2)
Prof.Dr. ManuellaMilitaru 2)
Prof.Dr. I.Ţogoe 2)

1) Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara
2) Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

Download PDF

Gabriela Dumitrescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
V. Ordeanu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
M. Necşulescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Diana Popescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Lucia Ionescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Simona Bicheru (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)

ABSTRACT

The development of a rapid identifying method of antibiotic-resistant pathogenic bacteria through Polymerase Chain Reaction (PCR) involves two aspects: identifying the bacterial species and identifying the target species of the strains that are resistant to antibiotics.Staphylococcus aureus presents in his genome a number of so-called pathogenicity islands, which are present in a single copy. These are mobile genetic elements containing genes for enterotoxins, exotoxins and ones that assure resistance to antibiotics, for examplemecA gene encoding for methicillin resistance. The study was performed on a known bacterial strains of Staphylococcus aureus from laboratory collection. There was used Seeplex MRSA rapid kit ACE detection – Seegene, for identifying in vitro the Staphylococcus aureus strains. The Multiplex PCR method which was used, allows simultaneous amplification of mecA gene for methicillin resistance and nuc gene for Staphylococcus aureus specific thermonuclease.

REZUMAT

Elaborarea unei metode de identificare rapidă prin Polymerase Chain Reaction (PCR) a unor bacterii patogene rezistente la antibiotice, implică două aspecte: identificarea speciei bacteriene şi identificarea din specia vizată a acelor tulpini care sunt rezistente la antibiotice.Staphylococcus aureus conţine în genomul său un număr de aşa-numite insule de patogenitate, fiecare fiind prezentă într-un singur exemplar. Acestea sunt elemente genetice mobile care conţin genele pentru enterotoxine, exotoxine şi cele care conferă rezistenţa la antibiotice, de exemplu gena mecA care codifică rezistenţa la meticilină. Studiul a fost efectuat pe tulpini de Staphylococcus aureusprovenite din colecţia laboratorului. S-a folosit kit-ul rapid Seeplex MRSA ACE detection – Seegene de identificare in vitro a tulpinilor deStaphylococcus aureus. Metoda Multiplex PCR folosită permite amplificarea concomitentă a genei mecA pentru rezistenţă la meticilină şi a genei pentru termonuclează nuc caracteristică speciei Staphylococcus aureus.

Download PDF

Mihaela Brînda (SC Biotim B&S SRL Timişoara)
Ionica Fodor (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

The aim of the research was to isolate and to study coagulase-positive (CPS) and coagulase-negative staphylococci (CNS) with implication in bovine mastitis (clinical and subclinical). From a number of 225 milk samples harvested from cows, 101 staphylococcal strains were isolated and classified in 3 species of CPS (57 strains – 56,4%) and 10 species of CNS (44 strains – 43,6%) identified by phenotypic point of view. The strains identification was based on phenotypical characteres.

REZUMAT

Cercetarea a avut drept scop izolarea şi studierea stafilococilor coagulază-pozitivi (SCP) şi a stafilococilor coagulază-negativi (SCN) implicaţi în mamite (clinice şi subclinice) la bovine. Dintr-un număr de 255 probe de lapte prelevate s-au izolat 101 tulpini de stafilococi, care au fost clasificate în 3 specii de SCP (57 tulpini – 56,4%) şi 10 specii de SCN (44 tulpini – 43,6%). Identificarea tulpinilor a fost bazată pe caracterele fenotipice.

Download PDF

A. Nagy (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Cosmina Bouari (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
F. Tăbăran (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Mihaela Niculae (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Raluca Vidrighinescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Marina Spînu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
G. Borza (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
P. Bolfă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. Cătoi (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. F. Gal (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

This study aimed to characterize, from the histological point of view, of the lesions associated with the asymptomatic form of Eqvine Infectious Anaemia (EIA) and was performed on a number of 65 EIAV positive horses (tested by the reference AGID test Coggins). All the animals were slaughtered according to the National Eradication Process for EIA. Tissue sampling was performed from the above mentioned organs, and all tissues were prepared for histopatological examination, using standard hematoxilin and eosin and Mason’s trichrome stains. The lesions were divided into specific for chronic asymptomatic form of EIA and non-specific lesions, associated with age, other infectious agents or pathogens. Histopathological lesions in chronic/asymptomatic forms of EIA are not enough nor specific for an etiological diagnose.

REZUMAT

Lucrarea de faţă şi-a propus evaluarea, din punct de vedere histopatologic, a leziunilor din faza asimptomatică de evoluţie a Anemiei Infecţioase Ecvine (AIE), stabilirea unei eventuale asocieri a leziunilor întâlnite, cu infecţia produsă de Virusul Anemiei Infecţioase Ecvine, mai ales de la nivelul câtorva dintre principalele organe „rezervor de virus”, respectiv ficat, rinichi, splină şi pulmon şi investigarea din punct de vedere histopatologic a prezenţei diferitelor leziuni asociate formei asimptomatice a bolii. Studiul a fost efectuat pe un număr de 65 de cai diagnosticaţi pozitiv prin testul de referinţă AGID ( Imunodifuzie în Gel de Agar), sacrificaţi în conformitate cu Programul Naţional de Eradicare a AIE. Leziunile întâlnite au fost sistematizate în specifice şi nespecifice Anemiei Infecţioase Ecvine, forma acută sau cronică/asimptomatică de evoluţie (majoritatea), precum si leziuni asociate cu vârsta sau alte boli intercurente, respectiv agenţi patogeni. Leziunile histopatologice în formele cronice/asimptomatice de Anemie Infecţioasă Ecvină nu sunt suficiente şi nici specifice pentru un diagnostic etiologic.

Download PDF

Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. Buda (Cabinet Medical Veterinar „Dr. Buda Cornel”)
Cornelia Biro (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara)
A. O. Perian (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Mariana Tulea (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara)

ABSTRACT

The purpose of this work was to highlight the histological changes of the spinal bulb in cattle and their correlation with the results of screening tests for Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) as well as the correlation with nosological diagnosis and/or causes of death. There were taken în study 204 samples of spinal bulb obex, from cattle over 24 months ages, dead during 2005-2010, featuring various causes of illness. The samples were drowed from farms with dairy cows (90%) and from non-business holdings (10%), in Hunedoara county. These samples were examined by rapid screeneng tests, with negative results for BSE. Morphopatologically, section of spinal bulb were examined microscopically, after the HE stain coloration; no microscoplical lesion pathognomonic for BSE existed. From the total number of cases, 160 showed lesions of circulatory congestion in meninges and the nervous substance, hemorrhages, perivascular and perineuronal edema and/or dysrtophic lesions of lipofuscinosis type in pericharions’ level from the gray matter. In 44 cases there were showed inflammatory lesions such as encephalitis and/or nonsuppurative limphocitary meningoencephalitis, nonspecific suppurative, eosinofilic and granulomatous.

REZUMAT

Scopul lucrarii a fost acela de a evidentia incidenta tipurilor de modificari histopatologice in bulbul rahidian la bovine si corelatia acestora cu rezultatele testelor de screening in directia Encefalopatiei Spongiforme Bovine (ESB), precum si corelatia cu diagnosticul nosologic şi/sau cauzele morţii. Au fost luate în studiu 204 probe din zona obex a bulbului rahidian, prelevate de la bovine cu vârste peste 24 de luni, moarte în perioada 2005-2010 din diverse cauze. În proporţie de 90% probele proveneau de la animale din ferme de vaci pentru lapte şi 10% din exploataţii neprofesionale, din judeţul Hunedoara. Probele au fost examinate prin teste rapide de screening, având rezultate negative pentru ESB. Morfopatologic, probele de bulb rahidian au fost supuse tehnicii de procesare histologică, metoda de coloraţie Hematoxilină-Eozină (HE). Pe secţiuni din bulbul rahidian, nu au existat leziuni microscopice patognomonice pentru ESB. Totuşi, la 160 de cazuri au fost evidenţiate leziuni de tip circulator exprimate prin congestie la nivelul meningelui şi în substanţa nervoasă, hemoragii, edeme perivasculare şi perineuronale şi/sau leziuni distrofice de tipul lipofuscinozei la nivelul pericarionilor din substanţa cenuşie. La un număr de 44 de cazuri s-au evidenţiat leziuni inflamatorii de tipul encefalită şi/sau meningoencefalită limfomonocitară (nesupurative), (5), supurative nespecifice, eozinofilice şi granulomatoase.

Download PDF

Alexandrina Turcu Alecu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

 

ABSTRACT

This paper is a study on four types of antigens prepared from cultures of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis for an ELISA diagnostic method with high diagnosis sensitivity. The method parameters’ optimization was realised concomitantly with the interpretation of the identification limit. At 60 ovine sera testing, the Antigen Ag 2 obtained through mollecular filtration was most adequate for this method with 78.83% diagnostic accuracy, when comparing with a commercial ELISA kit.

REZUMAT

Acest studiu s-a efectuat pe patru tipuri de antigene preparate din culturi de Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, în vederea construirii unei metode imunoenzimatice indirecte (ELISA) cu o sensibilitate de diagnostic ridicată. Optimizarea parametrilor metodei s-a realizat concomitent cu identificarea limitei de interpretare. La testarea a 60 de seruri de ovine, antigenul obtinut prin filtrare moleculară (Ag 2) a determinat o acurateţe de diagnostic de 78,83% comparativ cu metoda unei truse comerciale.

Download PDF

S. Siko Barabasi (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna)
V. Cozma (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Considered that in Romania exist all geo-climatic and faunistic conditions for the presence and evolution of the parasit Echinococcus multilocularis 561 intestinal samples from foxes and 552 samples of wild rodents as potential intermediate hosts were examined. The investigations used necroptic, parasitologic, serologic and histologic methods described in the literature, some of them modificated. For the taxonomic confirmation of Echinococcus spp. were used the Multiplex PCR method. The results confirmed a variable prevalence of intestinal parasits (trematodes -15,0%, cestodes – 90,7%, nematodes – 91,4%). Echinococcus multilocularis had a prevalence of 4,8% in the examined foxes and the Alveolar Echinococcosis had a prevalence of 2,4% in examined wild rodents.

REZUMAT

Pornind de la considerentul că în România există toate condițiile geo-climatice și faunistice pentru prezenţa şi evoluţia parazituluiEchinococcus multilocularis au fost examinate 561 probe de intestin subțire provenite de la vulpi și 552 cadavre de rozătoare sălbatice gazde intermediare potențiale. S-au folosit metode necropsice, parazitologice, serologice și histologice descrise în literatura de specialitate, unele dintre acestea fiind parțial modificate, iar pentru confirmarea apartenenței taxonomice a cestodului Echinococcus spp. s-a folosit metoda multiplex PCR. Rezultatele au confirmat o prevalență variabilă a paraziților intestinului subțire (trematode-15,0%, cestode – 90,7%, nematode – 91,4%). Echinococcus multilocularis a fost depistat cu o prevalență de 4,8% la vulpile examinate iar Echinococoza alveolară a evoluat cu o prevalență de 2,4% la rozătoarele sălbatice examinate.

Download PDF

S. Morariu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
I. Oprescu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ionela Hotea (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
M. S. Ilie (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. Dărăbuş (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Beata Simon (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ionela Denisa Sorescu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Narcisa Mederle (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

This study had as objectiv to identify and to determine the Giardia spp. infection’s prevalence in cats from Timiş and Harghita counties ant to analyse the potential risk factors that encourage the infection (age, sex, environmental conditions). There were 110 fecalsamples from cats, in the period of January 2010 – December 2011 from Timiş and Harghita counties. Samples were collected from cats with owners (78), stray cats (6) and cats from breeders (26). Cat breeds studied were European (84), Persian (11), Siamese (7),Burmese (4) and Turkish Angora (4). Of the 110 samples, 48 came from males and 62 from females. Cats’ age ranged between two months and nine years. Cats were divided into three age groups. Overall, in this study the prevalence of Giardia spp. was of 41.81%(46 positive of 110 samples analyzed). The prevalence of Giardia spp. as a single parasite was 23.63% (26 samples), and by association with other parasites was of 18.18% (20 samples), respectively. The most responsive age to Giardia spp. parasitism wasbetween two months and one year 36/62 (58.06%). In this study, the prevalence of Giardia spp. infection in Timisoara was of 47.36% (36/76 analyzed) and in Gheorghieni- Harghita 29.41% (10/34 analyzed) respectively. Stray cats are more susceptible because they have contact with feces, with the contaminated environment, but also due to the stress factors. It can be observed that all cats areprone to infestation with Giardia spp. regardless of race, age, gender or lifestyle.

REZUMAT

Lucrarea de faţă şi-a propus ca obiective, identificarea şi determinarea prevalenţei infecţiei cu Giardia spp. la pisici din Judeţele Timiş şi Harghita şi analiza potenţialilor factori de risc care favorizează infecţia (vârstă, sex şi condiţii de mediu). Au fost recoltate 110 probe de materii fecale de la pisici, în perioada ianuarie 2010 – decembrie 2011. Probele au provenit de la pisici cu stăpân (78), pisici fără stăpân (6) şi pisici din crescătorii (26), din judeţele Timişoara şi Harghita. Rasele pisicilor luate în studiu au fost: Europeană (84), Persană (11), Siameză (7), Birmaneză (4) şi Angora turcească (4). Din cele 110 probe, 48 au fost masculi şi 62 femele. Vârsta pisicilor a variat între două luni şi nouă ani. Pisicile au fost distribuie în trei grupuri de vârstă. A fost identificată o prevalenţă a giardiilor de 41,81% (46 de probe pozitive din 110 analizate). Prevalenţa giardiilor ca singur parazit a fost de 23,63% (26 probe), iar prin asociere cu alţi paraziţi – de 18,18% (20 probe). Cea mai receptivă vârstă a parazitismului cu Giardia spp. a fost cea cuprinsă între două luni şi un an 36/62 (58,06%). Prevalenţa infestaţiei cu Giardia spp. a fost de 47,36 % (36/76 analizate) în Timişoara şi de 29,41% (10/34 analizate) în localitatea Georghieni-Harghita. Pisicile fără stăpân sunt mai expuse, din cauza faptului că au venit în contact cu fecalele, cu mediul contaminat, dar şi din cauza unor factori de stres mai numeroşi. S-a constatat că toate pisicile sunt predispuse infestaţiei cu Giardiaspp., indiferent de rasă, vârstă, sex sau mod de viaţă. Supravegherea epidemiologică privind prevalenţa giardiozei şi date privind principalii factori de risc care contribuie la apariţia bolii la pisică în judeţele luate în studiu sunt necunoscute sau incomplete.

Download PDF

 

B. Korponay (SC Medpol Serv SRL, Baia Mare)
Dana Dragoş (Laboratorul „Sf. Maria”, Baia Mare)
A. I. Ardelean (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj)

ABSTRACT

A male dog Poodle 3 years was presented at a medical veterinary clinic in Baia-Mare city, with febrile syndrome, lethargy and anorexia.Samples of blood and urine were taken and then the dog was transferred to a clinic in Cluj-Napoca. Analysis showed severethrombocytopenia (0,056 x 1011/l) and leukocytosis with lymphocytosis (15,6×109/l initial, and later 46,5×109/l), and hemoglobinuria and bilirubinuria, associated with increased transaminase levels (alanine aminotransferase – ALT-237 U/l; asparatat aminotransferase -AST-323 U/l), alkaline phosphatase (1350 U/l) and urea (33,986 mmol/l), In blood smears was identified the presence of Babesia canistrophozoitis and merozoitis. Following the treatment with whole blood, imidocarb, metronidazole and symptomatic treatment, the patient’s condition has improved, but hepatic injuries persist one year after remission (ALT 168 U/l, alkaline phosphatase 119 U/l) as well as lymphocytosis, with regular relapses after infectious outburst. It is one of the first diagnosed cases of babesiosis in dogs in Transylvania. The clinical course indicates that Babesia canis is potential causative agent of chronic hepatitis.

REZUMAT

Un câine Caniche de 3 ani, mascul, a fost prezentat la un cabinet medical veterinar din oraşul Baia- Mare, cu sindrom febril, letargie şi anorexie. Au fost prelevate probe de sânge şi urină şi apoi a fost transferat la o clinică din Cluj-Napoca. Analizele au evidenţiat trombocitopenie severă (0,056 x 1011/l) şi leucocitoză cu limfocitoză (15,6×109/l initial, apoi 46,5×109/l), bilirubinurie şi hemoglobinurie, asociate cu creşterea nivelului transaminazelor (alanin aminotransferaza – ALT- 237 U/l; asparatat aminotransferaza – AST- 323 U/l), a fosfatazei alcaline (1350 U/l) şi ureei (33,986 mmol/l), în frotiurile de sânge identificându-se prezenţa trofozoiţilor şi merozoiţilor de Babesia canis. În urma tratamentului cu sânge integral, imidocarb, metronidazol şi a tratamentului simptomatic, starea pacientului s-a ameliorat, însă suferinţa hepatică persistă după remisie ( ALT 168 U/l; fosfataza alcalină 119 U/l) la fel ca şi limfocitoza, cu recidive periodice. Este printre primele cazuri de babesioză diagnosticate la câine în Transilvania. Evoluţia clinică indică Babesia canisca potenţial agent cauzator de hepatită cronică.

Download PDF

I. Oprescu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Mirela Imre (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. Dărăbuş (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
M. Ţifrea (Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara)

ABSTRACT

Ovine fasciolosis is a populational helminthosis, rapidly diagnosed using serological tests and easy to treat with specific treatment. An efficiency testing of Cosantel + Mebendazol in natural and mixt infections with Fasciola hepatica and gastrointestinal nematodes in sheep from Bilbor locality, Harghita County was effectuated between March and April 2010. The sheep (n=20) were divided randomicaly and equally in two groups: Group Ov1 and Ov2. In day 0 the animals were treated with closantel + mebendazol ( group Ov1), and the group Ov2 was not treated. After the treatment individual fecal samples were collected and examined with Mc Master method and Brumpt method modified by Charlier, respectively. The coproscopical exam was performed on day 0 and day 12 after the treatment. The Cosantel and Mebendazol efficacy evaluation was made after Presidente and Borgsteede relation, recommended by W. A. A. V. P and was 100%.

REZUMAT

Fascioloza ovinelor este o helmintoză cu extincţie populaţională, care poate fi diagnosticată rapid prin teste serologice şi ulterior tratată cu substanţe antifascioliene specifice. În intervalul de timp martie-aprilie 2010 s-a efectuat testarea eficacităţii produsului Closantel + Mebendazol în infestaţia naturală mixtă cu Fasciola hepatica şi nematozi gastrointestinali, la ovinele din localitatea Bilbor, judeţul Harghita. Animalele (n-20) au fost împărţite randomic în două loturi Ov1 şi Ov2. În ziua 0 animalele au fost tratate cu closantel + mebendazol (Ov1), respectiv nu au fost tratate (Ov2), iar ulterior tratamentului s-au recoltat individual probe de fecale care au fost examinate prin metoda Mc Master, respectiv Brumpt modificată de Charlier. Examenul coproscopic s-a repetat în ziua a 12-a. Eficacitatea produsului combinat Closantel şi Mebendazol, calculată după relaţiile Presidente şi Borgsteede recomandate de W.A.A.V.P, a fost de 100%.

Download PDF

V. Herman (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Mihaela Blidariu (Smithfield Ferme SRL)
Luminiţa Coştinar (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Corina Pascu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate skin bacterial disorders in dogs and to determine if possible correlations between ages, breed and season exist. From research carried out has found that frequency of pyoderma decreased with ages, from 39% in dogs aged 0-1 years at 8% in dogs over 9 years. The small breeds are the most affected, 75 cases from a total of 152 tested dogs. As regards a correlation between season and dogs pyoderma, it could be observed an increased number of cases in spring-summer season (68% from cases).

REZUMAT

Scopul cercetărilor efectuate a fost acela de a efectua un studiu epidemiologic asupra dermatitelor bacteriene şi de a determina existenţa unor eventuale corelaţii între vârsta, rasa şi sezonul şi apariţia dermatitelor. În urma cercetărilor s-a constatat că frecvenţa piodermitelor, exprimată procentual a scăzut progresiv odată cu vârsta, de la 39% la câinii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an, la 8% la câinii peste 9 ani. Piodermitele afectează cu precădere rasele mici de câini, comparativ cu cei care aparţin raselor mijlocii şi mari. Astfel, la câinii de talie mică s-au înregistrat cele mai multe cazuri de piodermite (75 din totalul de 152 câini luaţi în studiu). În ceea ce priveşte existenţa unei corelaţii între sezon şi apariţia piodermitelor la câini, în urma analizării datelor din prezentul studiu s-a constatat apariţia unui număr mai mare de cazuri în sezonul primăvară-vară (68% din cazuri).

Download PDF


H. Cernescu (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
Simona Zarcula (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
D. Chirilă (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ilinca Gorog (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Gabriela Korodi (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

 

ABSTRACT

In this study, sperm mobility parameters were analyzed, using a computerised programe – the CASA system. The semen samples were collected from Large White boars and obtained parameters were correlated with the results of artificial insemination using the analised biological produce. This work proposed to determine the values of the boar semen mobility parameters in order to appreciate the semen’s fecundant capacity before using the artificial inseminations.

REZUMAT

Această lucrare şi-a propus să determine valorile parametrilor de mobilitate ai materialului seminal de vier, care să permită aprecierea capacitatăţii fecundante a spermei înaintea efectuării însamânţărilor artificiale. Au fost analizaţi parametrii de mobilitate ai spermatozoizilor din materialul seminal prelevat de la vieri din rasa Marele Alb, folosind un sistem computerizat de analiză a spermei – sistemul CASA. Valorile acestor parametri au fost corelate cu rezultatele inseminărilor artificiale efectuate folosind materialul biologic analizat.

Download PDF


I. Bălan (Institutul de Fiziologie şi Sancreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

ABSTRACT

The cellular membrane is one of the cryo labiles structures of the cells and the alteration of its function brings about different inter- and extracellular changes. Studying of the membrane barrier properties is determined by the theoretical and practical value. The goal of this study is researching the ions concetration of the Na+, K+, Li+ and Ca2+ in seminal plasma and rooster spermatozoa in native state and at different technological stages of the sperm cryoconservation. Sperm cryoconservation was realized according to the classical schemes of cryoconservation in shape of pastille at the liquid nitrogen temperature. To determinate the ions concentration in the rooster sperm it was used the photometric method in flame. The results of the researches denote that the barrier function of the rooster spermatozoa plasmatic membranes alter essential through the suddenly loss of K+ in the techological processes of cryoconservation and the excesive penetration of Na+in spermatozoa. It was established that the deterioration mechanism of the natural asymmetry of the Na+, K+and Ca+concentration from both parts of the plasma membrane of the rooster spermatozoon is determined by the osmotic gradient of ions, depending on the content of ions’ content and concentration. The stabilization of the morpho-functional status of the rooster spermatozoa in the cryoconservation process is possible through adjusting the barrier functions of plasmatic membranes.

REZUMAT

Membrana celulară este una dintre cele mai criolabile structuri ale celulelor, iar alterarea funcţiei ei provoacă diferite modificări intracelulare şi extracelulare. Studierea proprietăţilor de barieră ale membranelor prezintă valoarea teoretică şi aplicativă. Scopul prezentei lucrări este cercetarea concentraţiei ionilor de Na+, K+, Li+ şi Ca2+ în plasma seminală şi în spermatozoizii de cocoş în stare nativă şi la diverse etape tehnologice ale crioconservării spermei. Crioconservarea spermei s-a realizat conform schemelor clasice de conservare în formă de pastile la temperatura azotului lichefiat. Pentru determinarea concentraţiei ionilor în sperma de cocoş s-a utilizat metoda de fotometrie în flacără. Rezultatele cercetărilor denotă că funcţia de barieră a membranelor plasmatice ale spermatozoizilor de cocoş se modifică esenţial prin pierderea bruscă a K+ în procesele tehnologice ale crioconservării şi pătrunderea excesivă a Na+ în spermatozoizi. S-a stabilit că mecanismul de deteriorare a asimetriei naturale a concentraţiei ionilor de Na+, K+, Li+ şi Ca2+ din ambele părţi ale membranei plasmatice a spermatozoidului de cocoş este determinat de gradientului osmotic al ionilor. dependent de conţinutul şi concentraţia ionilor. Stabilizarea stării morfo-funcţionale a spermatozoizilor de cocoş în procesul crioconservării este posibilă prin reglarea funcţiilor de barieră a membranelor plasmatice.

Download PDF


Elena Tălmaciu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Monica Larisa Tudor (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

 

ABSTRACT

In the period of January 2011 – July 2012, mycological and mycotoxicological investigations have been performed on 30 samples of forages obtained from cattle’s farms and population’s households. The mycological exam evidenced that, analyzed samples were contaminated in a percentage of 100% with Aspergillus spp., 76,66% with Penicillium spp., 53,33% with Cladosporium spp., 36,66% with Rhodotorula spp., 53,33% with Mucor spp. and 30% with Rhizopus spp., but the level of contamination with yeasts and moulds exceeded the maximum allowed limit of 5×103 at 54,54% from the samples of mixtures of – corn and sunflower – and pure feeds. The mycotoxicological exam for concentration determination of total aflatoxin, performed by ELISA, indicated that the total aflatoxin concentration was below the maximum allowable of 0.005 mg/kg estabilished for feed intended dairy cows, in all analyzed samples feed. From those mentioned above, it result that there were not any correlation between the level of mould contamination and presence aflatoxin in feed, therefore, for to establish sanitation of feeds, it is suitable to perform the mycological exam with identification of fungus species and mycotoxicological exam.

REZUMAT

În perioada ianuarie 2011 – iulie 2012 s-au efectuat investigaţii micologice şi micotoxicologice la 30 de probe de furaje provenite din ferme de creştere şi exploatare a bovinelor şi din gospodării ale populaţiei, cu scopul determinării gradului de contaminare fungică.Examenul micologic a evidenţiat că probele analizate au fost contaminate în proporţie de 100% cu Aspergillus spp, 76,66% cuPenicillium spp, 53,33% cu Cladosporium spp, 36,66% cu Rhodotorula spp, 53,33% cu Mucor spp şi 30% cu Rhizopus spp, iar nivelul de contaminare cu drojdii şi mucegaiuri a depăşit limita maximă admisă de 5×10³ la 54,54% din probele de amestec – porumb şi floarea soarelui – şi materii prime furajere. Examenul micotoxicologic pentru aflatoxina totală, efectuat prin ELISA a arătat că la toate probele de furaje analizate, concentraţia de aflatoxină totală a fost sub limita maximă admisă de 0,005 mg/kg, stabilită pentru furajele destinate vacilor de lapte. Din cele constatate pe probele examinate a reieşit că între gradul de contaminare fungică şi prezenţa aflatoxinei în furaje nu a existat nicio corelaţie şi de aceea, pentru stabilirea salubrităţii furajelor este recomandabil să se efectueze atît examenul micologic, cu identificarea speciilor de fungi, cît şi examenul micotoxicologic.

Download PDF


D. Curcă (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Louis Vincent (1851–1893) belongs to a generation of personalities that contributed to inhance the prestige of romanian veterinary medicine. Louis Vincent was born on February 2nd, 1851, in Lyon, France, but in his youth came to Bucharest. After graduating gymnasium, he signs in for the School of Medicine and Pharmacy mastered by Carol Davila, and after attending the lectures for one year, he transfers to the School of Veterinary Medicine, graduating as “subveterinary” with the Diploma nr.41/1869. He continues his studies in his natal country at School of Veterinary Medicine Alfort-Paris and in Lyon. After graduating as a veterinary surgeon in Torino, Italy, he comes back in Bucharest, where he would be the veterinary physician of the city. The young veterinary physicians, among which Louis Vincent, decided to found the Veterinary School in Bucharest, a society in which they could be able to actively participate in order to rise the scientific prestige of the veterinary profession. In May 15th, 1871, 14 veterinary physician wrote down a project regarding the “Statutes and Regulations of the Society”, on which, together with a “Declaration”, they forward for approval to the Ministry of Cults and Public Instruction, so that the Veterinary Medicine Society is founded. Louis Vincent participates to the first Congress of the certified Veterinary Physicians in Romania, which took place in May 10th-12th, 1882, and where matters concerning sanitary-veterinary police, public hygene, veterinary pathology and animal husbandry have been discussed. Louis Vincent participated both in the organization of the Congresses in 1882, and in the one in 1884, which was the “First congress of the physicians, of the veterinary physicians and of the pharmacists”, joining in the active part of the debates.

REZUMAT

Louis Vincent face parte dintre personalităţile profesiunii medicale veterinare care, de-a-lungul timpului, au contribuit la ridicarea prestigiului medicinii veterinare româneşti. S-a născut la 2 februarie 1851 în oraşul Lyon, Franţa, stabilindu-se ulterior la Bucureşti. Aici, după terminarea gimnaziului, urmează cursurile Şcolii de medicină şi farmacie condusă de Carol Davila, trecând apoi, după un an, la Şcoala de medicină veterinară pe care o absolvă ca „subveterinar”, cu diploma nr. 41 din 1869. Pentru continuarea studiilor, revine în ţara natală unde frecventează cursurile Şcolii de medicină veterinară de la Alfort – Paris şi apoi la Lyon. După obţinerea Diplomei de medic veterinar în oraşul Torino, Italia, se întoarce pentru a profesa în România, unde va ocupa poziţii profesionale importante, începând cu cea de medic veterinar al oraşului Bucureşti, într-o perioadă istorică efervescentă, plină de evenimente organizatorice, ştiinţifice, publicistice etc.