Anul XXI, nr. 119/2014

< Acţiuni şi orientări viitoare în activitatea Asociaţiei Generale
<  Evoluţia bolii limbii albastre (Bluetongue) în România
<  Alegeri la Asociaţia Veterinară Mondială (WVA) – 2014
<  Admiterea în facultăţile de medicină veterinară din România
    (pentru anul universitar 2014/2015)
<  Întâlnire profesională româno-bulgară
<  Meeting internaţional al Grupului Visegrad 4 Vet+ (11-14 sept. 2014)
<  A IX-a ediţie a Congresului AMVAC (Sinaia, 11-13 sept. 2014)
<  Acţiuni privind securitatea alimentară (Dr. Ioan Penţea, Sibiu)
<  Potenţialul zoonotic al stafilococilor meticilin-rezistenţi
    (Dr. Veronica Constantinescu)
<  Zoonozele – un potenţial risc pentru copii (Dr. Aurelia Anton)
<  Noutăţi editoriale: „Nelinişti de cugetător” (Prof.Dr. Al. Stupariu)
<  Tratamentul corpilor străini corneeni prin Hidropulsie
<  Imunocastrarea la suine
<  Caii şi călăreţii de la Clubul hipic „Romsilva”- Fil. Rădăuţi (Dr. Ciprian Cârstean)
<  Bătrâni dăruiţi: Dr. George Văidean
<  Adunarea Generală a FVE (Biarritz, Franţa, 23-24 mai 2014)
<  A doua Adunare Generală a Comitetului Internaţional Bourgelat
<  Epidemie de EBOLA în Africa de Vest !
<  Premiul „Tânărul om de ştiinţă 2014” (acordat de ABCD & Merial)
<  Al XI-lea Congres Internaţional de Microbiologie Veterinară (Turcia, 21-24 oct. 2014)
<  Neuropatie produsă de virusul Novel la taurine