Anul XXI, nr. 118/2014

Din cuprins :
<  Centenarul Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, 26 iunie 2014
<  Concert aniversar al Filarmonicii “Banatul” din Timişoara, 28 iunie 2014
<  Conferinţa Naţională de alegeri a AGMVR, Bucureşti, 27 iunie 2014
<  Programul de acţiuni ale Asociaţiei pe perioada 2014-2018
<  Componenţa Consiliului Asociaţiei şi a Comisiei de cenzori
<  Comisiile AGMVR – pe domenii de activitate
<  Cronica Asociaţiei
<  Simpozionul Naţional de Imagistică Medicală Veterinară, Iaşi, 20-21 iunie 2014
<  Influenţa mediului nutriţional asupra păstrării sănătăţii la om şi animale
<  La mormântul Profesorului Ioan Athanasiu
<  In memoriam: Dr. Gheorghe Ban; Dr. Valentin Emilian Fota
<  Noutăţi editoriale:
–  Controlul produselor şi alimentelor de origine animală;
–  Morfologia microscopică a cărnii şi organelor;
–  Microbiologie veterinară generală;
–  Animale economice şi de agrement.