Anul XIX, nr. 109/2012

Din cuprins :

<  Consfătuirea Naţională: Creşterea şi sănătatea vacilor de lapte (Braşov, 25-26 octombrie 2012)
<  Cercul ştiinţific „H. Bârză”: Şedinţa omagială consacrată împlinirii a 100 de ani de la naşterea Prof.Dr.Doc. Viorel Ciurea (1912-1971)
<  Noutăţi editoriale, prezentări de carte
<  Şedinţa Consiliului AGMVR (H. Valea de Peşti, Argeş, 18 oct. 2012)
<  Simpozionul „Contribuţii şi cercetări ştiinţifice la progresul Medicinii Veterinare” (Bucureşti, 22-23 nov. 2012)
<  Primul Congres Internaţional: Alergologie şi Transfuziologie aplicată în medicina animalelor de companie (Bucureşti, 30-31 iul. 2012)
<  Simpozionul medical „Synevovet 2012” (Bucureşti, 2 nov. 2012)
<  Ziua europeană de informare despre antibiotice – 2012
<  Conferinţa „Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina (Prof.Dr. Dumitru Curcă)
<  Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România
<  A VII-a ediţie a Congresului Naţional AMVAC (Sinaia, 8-10 nov. 2012)
<  In memoriam: Dr. Marian V. Puşcaşu, Dr. Traian Borza, Conf.Dr. Elena Bârză, Dr. Lidia Tuluş, Dr. Gh. Hârceagă
<  Despre plaiurile natale (Prof.Dr. Alexandru Stupariu)
<  Adunarea Generală a F.V.E. (Bruxelles, 16-17 nov. 2012)
<  Recomandări FVE: Importul şi deţinerea animalelor exotice