Anul XIX, nr. 108/2012

Din cuprins :

<  Editorial: 20 de ani de la constituirea CEVEO (Dr. H. Olaru)
<  Competenţe minime necesare absolvenţilor pentru a asigura servicii medicale veterinare de înaltă calitate (FVE, AG, iun. 2012)
<  50 de ani de învăţământ medical veterinar superior la Cluj-Napoca (1962-2012)
<  Prof.Dr. Alexandru Şonea – Titlul de Doctor Honoris Causa
<  Dr. Horaţiu Olaru – Titlul de Profesor Honoris Causa
<  160 de ani de învăţământ agronomic românesc
<  Admiterea în facultăţile de medicină veterinară 2012 /2013
<  Din cazuistica Clinicii Veterinare Caracal (XXV): Paraziţi şi parazitoze din zona de Sud a României (Dr. Ştefan Dinu)
<  Rujetul delfinilor (Erizipelul) (Dr. Eugen Micu)
<  Căpuşele (Dr. Ioan Penţea, Prof. Doina Stanciu)
<  In memoriam: Dr. Nicolae Marina, Dr. Corneliu Tătaru, Prof.Dr. Marin Marinescu, Dr. Mihai Valentin
<  Spiru Haret – Fondatorul învăţământului modern românesc (Dr. Vasile Grevuţu)
<  ESCAIDE 2012 – Conferinţa ştiinţifică europeană privind epidemiologia aplicată a bolilor infecţioase (Edinburgh, 24-26 oct. 2012)
<  Congresul anual BCVA (Telfors, UK, 15-17 nov. 2012)
<  Conferinţa Veterinară din Europa de Sud – SEVC (Barcelona, 18-20 oct. 2012)