Anul XIX, nr. 107/2012

Din cuprins :

<  Editorial: Aprecieri şi orientări viitoare (Dr. H. Olaru)
<  Remember: Prof.Dr.Doc. Vladimir Căpăţână (1911-1997) (Prof.Dr. Nicolae Mateş)
<  Puncte de vedere: Hrană vie, hrană moartă la om şi animale (Dr. Dan M. Constantinescu)
<  Sărbătorirea Zilei Naţionale a Medicului Veterinar – 15 Mai
<  Şedinţa Consiliului AGMVR (Bucureşti, H. Marriott, 4 mai 2012)
<  Simpozionul ştiinţific internaţional „Spre o sănătate globală” (Prof.Dr. Nicolae Constantin)
<  Seminarul „Viitorul medicinii veterinare – „Student astăzi, profesionist mâine!”
<  Sesiunea jubiliară a FMV Timişoara: „50 de ani de educaţie medicală veterinară în Timişoara”, 24-25 mai 2012
<  Laptele „conform”- o fata morgana a zootehniei româneşti (Prof.Dr. Radu Moga Mânzat)<  Paraziţii şi parazitoze din zona de Sud a României (Dr. Ştefan Dinu)
<  In memoriam: Dr. Iosif Constantin, Dr. Ion Arjoca, Dr. Georgeta Macarie
<  Programul Strategic pentru anul 2012 – Tarife maximale
<  Reuniune euro-arabă (WVA, Madrid, 18-19 mai 2012)
<  Adunarea Generală a FVE (Amsterdam, 8-9 iun. 2012)
<  Conferinţa Internaţională „InfoAliment” (P. Braşov, 13-14 iun. 2012)