DIN CUPRINS:

Şedinţa Consiliului AGMVR (Bucureşti, 26 ianuiarie 2018)

Noutăţi editoriale: Fiziopatologie (I. Marcus);

Călătorind cu Mihai şi Alexandru Ciucă (R. Iftimovici);

Actualităţi în antigenitatea eritrocitară şi transfuzia sanguină la animale (L. Ognean);

Cărăşeni de neuitat (XXXIV) (C. Falcă)

Profesionale: Hotărârea AGMVR Nr. 1 /26.01.2018

Programul de Pregătire şi Dezvoltare Profesională Continuă /2018:

temele cursurilor trimestriale de bază şi programarea lor calendaristică, teme suplimentare

Accent: Etica deontologică: protecţia drepturilor individuale ale omului şi animalelor

Riscul apariţiei bolii veziculoase la suine (A. Anton)

Actualităţi: Două aniversări la împlinirea vârstei de 75 de ani:

Prof. em. Dr. Mihai Decun şi Prof. em. Dr. Dr. H.C. Horia Cernescu

Ziua Mondială Veterinară: 28 aprilie 2018

Poziţii /Atitudini: Poziţia WVA cu privire la Competenţele globale veterinare din prima zi;

Identificarea unui medic veterinar şi Veterinarii para-profesionali

Poziţia FVE privind uciderea descendenţilor nedoriţi în fermele de producţie animală

Insemnări: Biografii de poveste: Jan şi Antonina (D. Olaru)

in memoriam: Conf. Dr. Eugenia Avram, Dr. Lucian Lungeanu, Dr. Ioan Căsălean

InfoVET: WVA – Declaraţia de la Incheon (Coreea de Sud);

O nouă reţea pentru combaterea rezistenţei antihelmintice la animale

Simpozion Ştiinţific Internaţional: „Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor”

(FMV Timişoara, 24-25 mai 2018)