Din cuprins:

Editorial: Educaţia şi dezvoltarea profesională continuă

Pledoaria FVE privind negocierea Brexitului

FMV Bucureşti – Cercul ştiinţific „H. Bârză”: Celebrarea Zilei Bucovinei

Informaţii interesante referitoare la Prof. Paul Riegler

Premiul „Paul Riegler” – acordat de ASAS

Al IX-lea Congres al FSVR (Geoagiu-Băi, 28-29.09.2017)

Rolul medicului veterinar în gestionarea cazurilor de maltratare a animalelor (Sindromul lui Noe)

Noutăţi editoriale

Rezumatele lucrărilor din Revista Română de Medicină Veterinară Vol. 27, Nr. 3 şi Nr. 4 /2017

Ciuma – infecţie zoonotică încă neelucidată după câteva secole

Aniversarea Prof. Iustin Cosoroabă – la 85 de ani de viaţă

Necesitatea unui cadru legal pentru aplicarea Fagoterapiei

Dr. Nicolae Păstârnac – la 80 de ani

In memoriam: Dr. Ion Măţăoanu, Dr. Ion Ţeveloiu, Dr. Cristinel Bălaşa, Dr. Nicolae Uscatu, Dr. Alexandru Crăescu

Conferinţa profesională a Asociaţiei Mondiale a Medicilor Veterinari Maghiari (Kosice, 17-18.11.2017)

Adunarea Generală a FVE (Bruxelles, 10-11 nov. 2017)

Noul Comitet de conducere al FECAVA

Al XXXII-lea Congres al EAVA (Hanovra, 25-28.07.2018)