Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) s-a constituit la 29 iunie 1914 – în cadrul Societăţii de Medicină Veterinară înfiinţată din 1871 -, fiind recunoscută ca persoană juridică, după primul război mondial, la 4 august 1919 prin Decretul Lege nr. 3298 al Regelui Ferdinand I.
După mai bine de 1 an de la cel de al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, în ziua de 29 iunie 1914 – a avut loc Şedinţa de constituire a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, condusă de Profesorul Alexandru LOCUSTEANU, la care şi-au trimis adeziunile 138 de medici veterinari din ţară.
Asociaţiei i-au revenit problemele profesionale, de ajutorare şi de deontologie, funcţionând în paralel cu Societatea de Medicină Veterinară – care a rămas să se ocupe de problemele ştiinţifice.

La 17 ianuarie 1990 – în cadrul unei „Conferinţe Extraordinare a Societăţii de Medicină Veterinară” s-a stabilit schimbarea denumirii Societăţii în „Asociaţia Medicilor Veterinari din România” (AMVR), ceeace a constituit de asemenea o greşeală, neţinându-se seama de Asociaţia Generală care în 1949 a fost suspendată şi nu desfiinţată.
Abia la cel de al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară – de la Voineasa, Consiliul Naţional al AMVR întrunit la 24 octombrie 1997, a hotărât ca Asociaţia să revină la denumirea de la început şi să se numească „Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România” (AGMVR). Noul Statut – valabil şi astăzi -, s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – pentru înregistrarea modificării denumirii şi Statutului Asociaţiei.