MESAJUL PRESEDINTELUI

 

Stimați Colegi,

 

Cea de a 26-a ZI NAŢIONALĂ A MEDICULUI VETERINAR ne regăseşte ca o profesiune liberală și independentă care celebrează cei 159 de ani de la apariția primei Școli Veterinare din România (1861) și 149 de ani de la constituirea la București a Societății de Medicină Veterinară (1871).

Contextul epidemiologic național și internațional actual, dominat de necunoscutele și restricțiile impuse de pandemia cu Covid-19, a schimbat din temelii modul de lucru în toate ramurile și sectoarele de activitate în care medicul veterinar este implicat.

  În ciuda acestor impedimente și noi orientări ale modului și nivelului de implicare a medicului veterinar în asigurarea sănătății animalelor și a siguranței alimentelor, mai mult ca oricând, acesta prin responsabilitățile și competențele sale profesionale, deține un rol determinant în societate.

Medicii veterinari, profesioniști de excepție, își desfășoară activitatea ca funcționari în instituțiile publice, medici de liberă practică în unități de asistență medicală, cercetători/ cadre didactice în institute de cercetare/ unități de învățământ din țară și străinătate.

Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România va continua să se implice activ în promovarea și susținerea profesiei medicale veterinare prin atributele sale statutare la ridicarea nivelului științific și dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi.

În acest cadru, devine imperioasă obligația de onoare să ne exprimăm aprecierea, recunoștința și deferența față de cei care pe întreg parcursul evoluției medicinii veterinare au adus nobila noastră profesie la rang de vocație.

Se impune cu  aceeași perseverență și determinare să ne implicăm în promovarea și menținerea la loc de cinste a profesiunii de medic veterinar pentru dobândirea și creșterea prestigiului profesional.

15 mai 2020

 “LA MULȚI ANI!”

 

 

Președinte al A.G.M.V.R.

 Prof. univ. Dr. Mario CODREANU