Secţiuni şi Tematică

I.  PROFESIA MEDICALĂ VETERINARĂ ÎN ROMÂNIA
     Misiunea şi importanţa medicului veterinar în societatea românească.
     Medicina Veterinară şi serviciile sanitare veterinare româneşti în dezvoltarea durabilă şi inteligentă a ţării.
     Instituţiile şi organizaţiile profesionale din domeniul medical veterinar şi necesitatea colaborării, unităţii şi solidarităţii colegiale.
     Managementul serviciilor sanitare veterinare publice în relaţiile cu libera practică.
     Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei sanitare veterinare europene în România.

II. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
     Relansarea cercetării ştiinţifice medicale veterinare, prin elaborarea unei strategii naţionale şi reglementarea bazei de finanţare. 
     Crearea şi asigurarea bazei de finanţare.
     Cercetarea din facultăţile de medicină veterinară şi institutele centrale, prin abordarea unor obiective de mare actualitate privind sănătatea animalelor şi sănătatea publică.
     Valorificarea eficientă a potenţialului de cercetare din şcolile doctorale şi postdoctorale.  
     Susţinerea Revistei Române de Medicină Veterinară – publicaţie ştiinţifică centrală a profesiei.

III. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
     Stabilirea cifrelor de şcolarizare în funcţie de necesităţi şi în acord cu principalii beneficiari.
     Realizarea învăţământului medical veterinar – pe specialităţi în ultimii ani de studii, prin  tronsoane masterale şi discipline care să ofere competenţe.
     Educaţia profesională continuă, obligatorie pentru întreaga perioadă în care se exercită profesia de medic veterinar.
     Derularea activităţilor cuprinse în Programul de Pregătire şi Dezvoltare Profesională Continuă şi coordonarea programelor anuale – atribut al AGMVR. Necesitatea constituirii „Centrului de Educaţie Medicală Veterinară Continuă”.

IV. INSTITUTELE ŞI LABORATOARELE SANITARE VETERINARE
     Diagnosticul de laborator şi supravegherea stării de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice.
     Teste şi reagenţi pentru identificarea unor virusuri la animale.
     Consideraţii epizootologice şi epidemiologice privind anumite îmbolnăviri digestive produse de Escherichia coli.
     Impactul analizelor de laborator privind controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală, furajelor şi aditivilor furajeri.
     Controlul calităţii şi circulaţiei produselor biologice şi medicamentelor de uz veterinar.

V.  CREŞTEREA, SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA  ANIMALELOR
     Preocupări pentru redresarea creşterii animalelor de interes economic.
     Deficienţe în identificarea şi înregistrarea animalelor de fermă.
     Reproducţia şi patologia reproducerii – la bovine şi ovine.
     Bunăstarea şi protecţia animalelor.
     Strategii antiepizootice şi măsuri de biosecuritate privind bolile epizootice majore şi bolile cronice.

VI. MEDICINA VETERINARĂ ŞI SĂNĂTATEA PUBLICĂ
     Medicina veterinară şi serviciile sanitare veterinare româneşti, în apărarea sănătăţii publice.
     Managementul siguranţei alimentelor.
     Cerinţe de igienă şi controlul oficial al produselor de origine animală.
     Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor de industrie alimentară, comerciale şi de alimentaţie publică.
     Sisteme integrate de calitate şi siguranţă a alimentelor.

VII.LIBERA PRACTICĂ MEDICALĂ VETERINARĂ
     Asistenţa medicală veterinară curentă în localităţile rurale.
     Patologia animalelor de companie. Clinicile şi cabinetele medicale veterinare.
     Metode moderne de investigare şi noi abordări terapeutice.
     Concesionarea acţiunilor strategice cu direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi realizarea lor.
     Managementul unităţilor medicale veterinare de liberă practică. Farmaciile şi punctele farmaceutice veterinare.
 
 
Copyright © AGMVR - Splaiul Independentei 105, sector 5, 050097 Bucuresti, Romania
Tel./Fax: 004 021 319 4493; e-mail: agmvr@digicom.ro; agmvr@yahoo.ro
Powered by Rosmof.ro